Oktober

Publisert 30. okt. 2006 10:36

- Boka har vore mitt liv, og eg vil halda fram med å bruka biblioteket også etter at eg no går av for aldersgrensa. Er ein ein bokmann, så er ein ein bokmann, seier Jan-Erik Røed, som denne månaden offisielt gjekk av som bibliotekdirektør for Universitetsbiblioteket i Oslo.

Publisert 30. okt. 2006 10:10

Blindern campus bør fredast. Det foreslår det internasjonale rådet for monument og stader (ICOMOS). Blindern er viktig arkitektonisk, men også som eit symbol på opprettinga av Statens lånekasse, som førte til at høgare utdanning blei tilgjengeleg for alle, konstaterer organisasjonen.

Publisert 30. okt. 2006 09:44

Språkforskar og redaktør for Norsk Ordbok, Oddrun Grønvik blei denne månaden utnemnd til årets einaste æresdoktor ved Universitetet i Zimbabwe. Bakgrunnen er forskingsarbeidet ho har gjort som forskar og prosjektleiar for å ta vare på og utvikla dei nasjonale språka shona og ndebele i Zimbabwe.

Publisert 27. okt. 2006 16:39

I dag opna rektor Geir Ellingsrud eit muslimsk bønnerom eller mosalla ved sida av kapellet i Frederikkebygningen på Blindern. - Me trur dette kan opna for at det blir ein møtestad for dialog og læring av kvarandre sine religiøse tradisjonar, sa Ellingsrud.

Publisert 27. okt. 2006 09:10

- Regjeringa må ta ansvar og leggja inn ei ekstraløyving til nytt informatikkbygg i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2007. Føresetnaden er at det blir konstatert at det er det auka presset i arbeidsmarknaden i Oslo som er årsaka til budsjettsprekken. Det seier Odd Einar Dørum, som er Venstres representant i Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité.

Publisert 25. okt. 2006 15:02

Arbeidet med den nye informatikkbygningen i Gaustadbekkdalen har pågått i nesten ti måneder. Nå viser nye anbud at prisen på bygningen kan bli opp mot 20 prosent dyrere enn antatt i budsjettet. - Det kan dreie seg om merkostnader på mellom 100 og 200 millioner kroner, sier universitetets tekniske direktør, Frode Meinich.

Publisert 25. okt. 2006 14:02

Universitetet i Oslo går opp på den ene og ned på den andre rankinglista over verdens beste universiteter. - Man måler her svært ulike ting. Det ligger ulike filosofier bak, og resultatet avspeiler også dette, sier den svenske bedriftsøkonomen Linda Wedlin, som er ekspert på denne type rangeringer.

Publisert 25. okt. 2006 12:38

Forskingsetikk og rett framferd i forsking må inn på timeplanen på alle kurs på Universitetet i Oslo. Det foreslår psykologiprofessorane Anne Inger Helmen Borge og Fanny Duckert i eit lesarinnlegg som blir publisert i papirutgåva av Uniforum denne veka. - Det kan vera med på å hindra forskingsfusk i framtida, seier Helmen Borge til Uniforum.

Publisert 24. okt. 2006 11:47

Franskprofessor Marianne Hobæk Haff er tildelt den italienske republikken sin riddarorden. Ho får prisen for innsatsen ho gjorde for å redda italienskfaget på UiO. - Det er ei stor ære å få denne heideren, seier Hobæk Haff til Uniforum.

Publisert 20. okt. 2006 18:03

Uenigheten mellom de to kandidatene til å bli ny HF-dekan går først og fremst på hvordan de vurderer følgene av den store omorganiseringen av fakultetet, som ble gjennomført for snart to år siden. Dette kom fram da Trine Syvertsen og Øivind Andersen presenterte seg og sine prodekankandidater på et debattmøte sist onsdag. Men Andersen bedyret at han ikke ønsker en omkamp om den.

Publisert 20. okt. 2006 14:07

UiO-rektor Geir Ellingsrud opnar 22. november det norsk-kinesiske miljøforskingssenteret SINCIERE i Beijing. - Dette er eit konkret resultat av Kina-besøket til tidlegare rektor Arild Underdal i fjor haust, seier kjemiprofessor Rolf Vogt, som saman med Karen C. Johansen i Forskingsadministrativ avdeling har jobba beinhardt for å få realisert dette prosjektet.

Publisert 18. okt. 2006 11:36

Prodekan Trygve Wyller vant valget og blir ny dekan for Det teologiske fakultet ved UiO, med 86 stemmer mot Halvor Moxnes' 61 stemmer. Blant de fast vitenskapelige ansatte fikk Wyller 11 og Moxnes 6 stemmer. Også blant studentene og de teknisk-administrative ansatte var det et klart flertall for Wyller. Det er første gang det er blitt ført valgkamp om vervet som TF-dekan.

Publisert 17. okt. 2006 11:13

Når Stein Evensen ved juletider takker av etter åtte år som dekan for UiOs medisinere, er det Finn Wisløff som overtar. - Radikale forandringer er det ikke grunnlag for. Men noen graders kursendring kan jeg love, sier han.

Publisert 13. okt. 2006 20:14

De elleve Munch-maleriene i Universitetets Aula trenger sårt til ny konservering. Men rensing sliter på bildene. UiOs 200-årsjubileum i 2011 er en gyllen anledning til å pusse opp Aulabygningen, mener UiO-konservator Tine Frøysaker, som leder Aula-prosjektet. Innen den tid vil hun finne ut hvordan maleriene best kan bevares for ettertiden.

Publisert 13. okt. 2006 18:04

- Det er meget gledelig og velfortjent, sier UiO-professor Bernt Brendemoen om tildelingen av årets Nobelpris i litteratur til den tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk. Sammen med Alf Storrud og hans kone er han den eneste som oversetter Pamuks bøker direkte fra tyrkisk til et skandinavisk språk.

Publisert 13. okt. 2006 11:40

Byrådsleder Erling Lae åpnet torsdag 12. oktober på Zoologisk museum utstillingen "Mot naturens orden?", som handler om homoseksualitet i dyreriket.

Publisert 12. okt. 2006 11:21

- Jeg vil gi HF en ny ledelse og skape arenaer som kan bøte på det demokratiske underskuddet, sier Øivind Andersen. - Øivind Andersen vil allerede nå revurdere den nye instituttstrukturen. Etter mitt syn bør vi i første omgang konsentrere oss om mindre omfattende justeringer og forbedringer, understreker Trine Syvertsen.

Publisert 11. okt. 2006 17:53

Nå kan du på Universitetet i Oslo se et gebiss med ekte mennesketenner hentet fra døde soldater etter militære slag på attenhundretallet, hundre år gamle steriliseringsmidler, bestemorgenerasjonens pessarer, som var tykke som bildekk, og de vitenskapelige instrumentene forskerne brukte før i tiden.

Publisert 11. okt. 2006 16:42

- Vi har lenge hatt et stort udekket behov for kjeveortopeder i Nord-Norge, og UiO hadde en gjennomtenkt modell for fjernundervisning, forteller Ragnhild Nordengen, leder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge i Tromsø. Takket være utstrakt bruk av blant annet videokonferanser ble to studenter i Tromsø nylig uteksaminert som kjeveortopeder ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Publisert 11. okt. 2006 16:03

- Eg blei svært overraska og trudde først det var ein spøk. Det seier professor Helene Sjursen ved Arena-senteret. Ho blei nyleg tildelt Anna Lindh-prisen for forskinga si på EUs utanriks- og tryggingspolitikk. Prisen er på 20 000 euro.

Publisert 11. okt. 2006 15:37

Det nye personal- og lønnssystemet POLS blei innført ved UiO frå 1. mars. Resultatet har blitt at mange UiO-tilsette ikkje har fått tilbakebetalt reiseutlegg og andre utgifter tidsnok. - Me seier oss svært leie for alle problem folk har hatt på grunn av det nye systemet, seier prosjektleiar Jan Thorsen. Universitetsleiinga gir Senter for statleg økonomistyring skulda.

Publisert 11. okt. 2006 10:44

Ein handikapbil, eit heildigitalt røntgenapparat på fire hjul og radiografen Sigmund Oswold har revolusjonert helsetenesta for sjukeheimane i Oslo. No slepp dei å senda dårlege pasientar med ambulanse eller drosje til Ullevål sjukehus for å ta røntgen av dei. Slik sparer helsevesenet mange millionar kroner.