UiO utdanner kjeveortopeder for Nord-Norge

- Vi har lenge hatt et stort udekket behov for kjeveortopeder i Nord-Norge, og UiO hadde en gjennomtenkt modell for fjernundervisning, forteller Ragnhild Nordengen, leder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge i Tromsø. Takket være utstrakt bruk av blant annet videokonferanser ble to studenter i Tromsø nylig uteksaminert som kjeveortopeder ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

ORTOPOLAR: Arild Stenvik og Ragnhild Nordengen i OrtoPolars videokonferanserom på Det odontologiske fakultet ved UiO. Et tilsvarende rom befinner seg i Tromsø.
Foto: Ola Sæther

- Det har lenge vært et ønske fra helsemyndighetenes side at universitetene skal bidra til desentralisert spesialistutdanning, sier professor Arild Stenvik ved Det odontologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Han har vært leder for styringsgruppa til det treårige pilotprosjektet OrtoPolar (eller OrtoPol@r), som har hatt som mål å utdanne kjeveortopeder for Nord-Norge.

Prosjektet har vært basert på mye bruk av fjernundervisning og videokonferanser. Takket være det, ble to studenter i Tromsø rett før sommeren uteksaminert som kjeveortopeder ved Det odontologiske fakultet i Oslo. To økter om dagen fire ganger i uka i tre år har de sammen med åtte studenter i Oslo benket seg rundt hvert sitt bord i de to byene, hørt forelesninger og diskutert ved hjelp av TV-skjermer, videokamera, Powerpoint og storskjerm.

Sikre spredning av spesialister i Norge

- Bakgrunnen for dette prosjektet har vært ønsket om å sikre god spredning av spesialister i Norge. Kjeveortopedi ble plukket ut som det første av sju fagområder innen odontologi. Utdanningen er lagt opp slik at folk kan bo hjemme mens de studerer. Problemet har vært at unge nordfra som utdanner seg til tannleger ved universitetene i Oslo og Bergen, ofte har blitt værende her sør etter studiet, sier Stenvik, som mener at prosjektet med sine "telemedisinske" løsninger er unikt i verden.

Det var overtannlege Ragnhild Nordengen, som leder Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge i Tromsø, som tok initiativ til dette prosjektet i 2002. Hun har også vært ansvarlig for oppfølgingen av de to studentene i Tromsø. I forbindelse med at prosjektet nå er avsluttet og evaluert, ble det arrangert et avslutningsmøte i Oslo hvor alle involverte deltok. Samtidig ble prosjekt- og sluttrapporten lagt fram.

Satser på etablerte personer

- Det er gjerne de uetablerte studentene som ikke kommer tilbake til Nord-Norge. Kun to av sju som vi ga stipend for at de skulle utdanne seg til kjeveortopeder i Bergen og Oslo, vendte tilbake til landsdelen. Denne gangen har vi satset på to som er etablert med familie i Nord-Norge, og gitt dem et tilbud der de har kunnet bo hjemme mens de studerte, forteller Nordengen. De to har måttet forplikte seg til å bli i landsdelen i minst tre år etter endt studium.

- Vi har lenge hatt et stort udekket behov for kjeveortopeder i Nord-Norge, og UiO hadde en gjennomtenkt modell for fjernundervisning. Med OrtoPolar har vi nå et godt grunnlag for å utvikle og desentralisere spesialistutdanningen i Nord-Norge videre, sier Nordengen. Kompetansesenteret hun leder har regionansvar for hele landsdelen. Universitetet i Tromsø startet tannlegeutdanning i 2003, men har ennå ingen spesialistutdanning.

Vil utvide prosjektet til Telemark

- Den teoretiske utdanningen har vært styrt fra Oslo og den kliniske lokalt, men lærere fra Oslo har også reist til Tromsø. OrtoPolar har vært så vellykket at Helse Sør har bedt om et tilsvarende opplegg for Telemark, som også mangler kjeveortopeder, sier Stenvik.

Norge utdannet kjeveortopeder i stor skala på 1960-tallet. Antallet kjeveortopeder har siden ligget stabilt på 200. De som utdannet seg på 60-tallet går etter hvert av med pensjon, slik at behovet for å utdanne nye er stort. Men det er ikke først og fremst antallet, men den ujevne spredningen av dem som er problemet, forteller Stenvik.

- Det å venne seg til videokonferanser istedenfor ordinær undervisning tar tid. Studentene i Oslo var ikke udelt positive til å delta i videokonferanser to ganger om dagen. Men rent teknisk har videokonferansene fungert veldig bra, sier Stenvik.

- Krever strukturerte studenter

- Uten OrtoPolar hadde vi ikke kunnet utdanne oss til kjeveortopeder, samstemmer Kristin Sandvik (40) og Sigurd Hadler-Olsen (33), som har utgjort tospannet i Tromsø. De er begge godt etablert i hjembyen med egen tannlegepraksis og familie og er meget fornøyd med undervisningsopplegget.


- Men det var også vi som hadde mest å vinne på denne formen for undervisning. Noe av spontaniteten forsvinner, og man tvinges til å bli mer strukturert i videokonferanser, forteller Hadler-Olsen.

- Det er nok mange fordeler ved å være en større gruppe og kunne kollokvere sammen jevnlig. Vi har måttet finne ut av mye på egenhånd. Men våre instruktører i Tromsø har også vært gode lærere, supplerer Sandvik. De to har imidlertid hatt mye sosial kontakt med sine åtte medstudenter i Oslo, som de også har invitert til Tromsø. Om lag tre ganger i semesteret har de to tromsøværingene vært i hovedstaden for å ta diverse kurs, dessuten de avsluttende eksamenene.

KJEVEORTOPEDER I NORD: - Uten OrtoPolar hadde vi ikke kunnet utdanne oss til kjeveortopeder, samstemmer Kristin Sandvik og Sigurd Hadler-Olsen fra Tromsø. (Foto: Lars Hoff)

Emneord: Undervisning, Odontologi Av Lars Hoff
Publisert 11. okt. 2006 16:42 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere