Mai

Publisert 31. mai 2006 11:28

Professor i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo, Karin Gundersen, ble 30. mai tildelt den gjeve Doblougprisen under en seremoni på Kulturfestivalen på Lillehammer.

Publisert 30. mai 2006 16:22

I ein gummibåt væpna med årer og ei hagesaks, opna teknisk direktør Frode Meinich den nyrestaurerte andedammen i Botanisk hage. Det gamle bekkeløpet frå andedammen er også blitt restaurert og skaper ei naturleg forlenging av dammen. - Arbeidet har kosta UiO rundt rekna 1 million kroner og det er godt innanfor budsjettet, opplyser prosjektleiar Bent Aaby til Uniforum.

Publisert 29. mai 2006 19:05

Seks år etter at Mjøsutvalget la fram sin utredning, har Regjeringen Stoltenberg oppnevnt et nytt utvalg som skal utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning i Norge. Utvalget ledes av professor Steinar Stjernø ved Høgskolen i Oslo og skal avgi sin innstilling innen utgangen av 2007.

Publisert 26. mai 2006 10:24

I slutten av april offentliggjør Samordna opptak søkertallene til grunnutdanningene ved UiO. Rundt to og en halv måned senere får søkerne vite hvorvidt og hvor de har fått studieplass ved UiO. Det mange ikke vet, er at mesteparten av arbeidet med søknadene til UiO ikke utføres hos Samordna opptak, men på opptakskontoret i Seksjon for studentinformasjon og opptak.

Publisert 24. mai 2006 15:46

Det blei likevel altså ingen storstreik i staten. Det stadfesta riksmeklingsmann Svein Longva onsdag 24. mai klokka 15.40. Partane hadde då gått med på ein avtale som gir dei dårlegast lønna eit tillegg på 9000 kroner. Avtalen gir ein lønnsauke på 2,9 prosent for dei som har lønnstrinn 42 til 74 og eit kronetillegg på 16 500 kroner for dei som har lønnstrinn 75 til 87.

Publisert 24. mai 2006 13:46

UiO stengjer alle dei 100 heisane på universitetet frå klokka 15 i dag, anten det blir streik eller ikkje. - Dette må me gjera av reine tryggingsomsyn no, fordi me ikkje vil ha driftspersonale som kan gjera dette seinare i dag, seier teknisk direktør Frode Meinich til Uniforum. Dersom det ikkje blir streik, vil heisane byrja å gå igjen fredag morgon.

Publisert 23. mai 2006 16:30

Vaktsentralen må få dispensasjon frå ein eventuell streik. Det ber Universitetet i Oslo om i ein formell søknad til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. -Tenestemannslaget på UiO seier nei, understrekar leiar Anita K. Solhaug. Søknaden blir formelt avgjort i forhandlingar mellom staten og LO Stat.

Publisert 22. mai 2006 15:09

320 av medlemane til Tenestemannslaget, Forskarforbundet og Parat på Universitetet i Oslo blir tatt ut i streik frå onsdag 24. mai, dersom Staten og arbeidstakarorganisasjonane ikkje blir einige. I første omgang vil Vaktsentralen, Sentraladministrasjonen og dei odontologiske klinikkane bli hardast råka. Men også tilsette ved Naturhistorisk museum, Kulturhistorisk museum og ved fakultetsadministrasjonen til HF og Jus blir tatt ut, om det blir streik.

Publisert 19. mai 2006 14:41

To professorar på Institutt for privatrett og ein professor på Senter for europarett fekk frå 99 000 til 156 900 kroner i lønnsauke i dei lokale lønnsforhandlingane. - Målet vårt er å få jussprofessorane opp på same lønnsnivå som toppjuristar i offentleg sektor, seier dekan Jon T. Johnsen i ein kommentar til Uniforum. - Det er ein forfeila lønnspolitikk, synest NTL-leiar Anita K. Solhaug og Parat-leiar Ole Martin Nodenes. Begge nekta å skriva under protokollen frå forhandlingsmøtet.

Publisert 19. mai 2006 13:42

Regjeringen foreslår å fjerne bestemmelsen som åpner for midlertidig ansettelse i prosjektstillinger i inntil 12 år ved universiteter og høyskoler. - Dette vil styrke tryggheten hos ansatte ved landets universiteter og høyskoler, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 15. mai 2006 13:30

Universitetet i Oslo skal også i framtida tilby opptak på sjølvfinansiert bachelor. Det er klart etter at Universitetsstyret med seks mot fem røyster gjekk imot universitetsdirektøren sitt forslag om å avvikla denne ordninga. Sjølvfinansiert bachelor inneber at søkjarar som ikkje har generell studiekompetanse, kan koma inn på norskspråklege bachelorprogram mot at dei tar eitt år med norskundervisning før dei byrjar studia.

Publisert 12. mai 2006 15:41

Fusjon eller ikkje fusjon. Det er spørsmålet folk er opptekne av på Aarhus Universitet, som både har tilsett rektor, ekstern styreleiar og eksternt styrefleirtal. Og blant dei eksterne styremedlemane finst også tidlegare UiO-rektor Arild Underdal.

Publisert 12. mai 2006 09:16

- Dårleg forsking som ikkje vinn fram på forskingskomponenten, skal heller ikkje kunna tena pengar på ein formidlingskomponent. Det lovar informasjonssjef Asle Haukaas ved NHH. Han sit i det nasjonale formidlingsutvalet del 2, som skal koma med eit endeleg forslag til kva indikatorar som skal takast med i ein formidlingskomponent på budsjetta til universiteta og høgskulane.

Publisert 11. mai 2006 10:09

Vinteren 2001 sette Universitetet i Oslo i gang det aller første mentorprogrammet som skulle hjelpa yngre kvinner til å få fart på forskarkarrieren sin. I fjor haust blei det tredje mentorprogrammet blåst i gang. - Ordninga har vore ein stor suksess, er konklusjonen til viserektor Inga Bostad, som også er likestillingsansvarleg i rektoratet.

Publisert 11. mai 2006 09:38

"Bedre bøker basert på forskning" er tittelen på forfatterkurset for stipendiater ved Det humanistiske fakultet. Åtte skrivelystne unge forskere er møtt opp for å få tips om hvordan de kan realisere et bokprosjekt.

Publisert 10. mai 2006 13:25

- Universitetets nye lønns- og personalsystem (POLS) stiller strengere krav til utfylling av reiseregninger enn det gamle systemet, opplyser lønningssjef Trond Ryd . Det nye systemet henter og beregner satser automatisk.

Publisert 9. mai 2006 14:34

- Grønn stat er en statlig satsing på miljø, hvor alle statlige institusjoner skal tvinges til å tenke miljø, forteller teknisk direktør, Frode Meinich. Han har alt innført det papirløse kontor. Men virkeligheten på UiO ser annerledes ut.

Publisert 4. mai 2006 13:57

26 av de totalt 98 forskningsmiljøene som har søkt om å bli et Senter for fremragende forskning (SFF), inviteres nå til å gå videre til andre søknadsrunde. 11 av dem kommer fra Universitetet i Oslo, melder Forskningsrådet. Det blir dermed knivskarp konkurranse mellom de fremste forskningsmiljøene i Norge om å bli blant de 5-10 nye sentrene som får SFF-status i 2007.

Publisert 4. mai 2006 13:51

Jo flere fremmedspråk man behersker, jo bedre sikrer man morsmålet, mener Vigdís Finnbogadóttir. Hun er UNESCOs goodwillambassadør for verdens språk og skal passe på at flest mulig av verdens 6000 talte språk overlever.

Publisert 4. mai 2006 09:45

Gamalnorsk homiliebok frå 1200-talet er ein av dei eldste norrøne tekstane som me kjenner til. Boka inneheld preiker frå norrøn mellomalder. Neste veke er boka tema for eit tverrfagleg seminar som Mellomalderstudiar ved UiO og Menighetsfakultetet arrangerer. Inititativtakarar er professor i norrøn mytologi Gro Steinsland og førsteamanuensis Jan Schumacher på MF.

Publisert 3. mai 2006 15:09

Mikroelektronikkgrupppen ved Institutt for informatikk, UiO har i dag fått tildelt 600 000 kroner etter å ha vunnet Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Andreprisen på 400 000 kroner gikk til Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Premieutdelingen ble foretatt av kunnskapsminister Øystein Djupedal på NOKUTs landskonferanse i Trondheim, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 2. mai 2006 09:32

Mange av Universitetet i Oslos bygninger er oppkalt etter kjente vitenskapsmenn og vitenskapskvinner. I Universitetshistorisk fotodatabase (UFO) finner du fotografier av mange av dem. Denne gang har prosjektkoordinator Anne Vaalund funnet fram til bilder av Peter Andreas Munch, Ragnar Frisch, Helga Eng og Harriet Holter.