11 UiO-miljø kvalifisert for SFF-finalen

26 av de totalt 98 forskningsmiljøene som har søkt om å bli et Senter for fremragende forskning (SFF), inviteres nå til å gå videre til andre søknadsrunde. 11 av dem kommer fra Universitetet i Oslo, melder Forskningsrådet. Det blir dermed knivskarp konkurranse mellom de fremste forskningsmiljøene i Norge om å bli blant de 5-10 nye sentrene som får SFF-status i 2007.

11 FRA UIO: - Høy vitenskapelig kvalitet er hovedkriteriet i utvelgelsen av SFF'ene, sier Arvid Hallén, adm.dir. i Forskningsrådet. Blant de 26 søkerne som går videre er 11 fra UiO.
Foto: Ståle Skogstad

SFF-ordningen skal stimulere norske forskningsmiljøer til å drive grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå.

- SFF er et virkemiddel hvor vi gjennom konsentrert innsats kan forandre forskningslandskapet. Det er så langt reservert 80 millioner kroner årlig til disposisjon for de nye sentrene, som vil få penger i inntil ti år. Med slike bevilgninger over flere år kan det bygges opp sterke forskningsgrupper med god ledelse og organisering og med fremragende resultater. Erfaringene viser at slike sentre også gjør oss attraktive for gode forskere fra utlandet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Norges forskningsråd etablerte SFF-ordningen i 2003. Da fikk 13 forskningsmiljøer denne statusen. De foreløpige erfaringene har vist seg så gode at man nå ønsker å videreføre den sterke satsingen på kvalitet. Derfor ble det invitert til ny søknadsrunde som resulterte i hele 98 søknader. 26 av disse inviteres nå til finalen. Søknadsfristen er 31. august.

Høy vitenskapelig kvalitet

Blant de 26 søkerne som går videre er 11 fra Universitetet i Oslo, fem fra Universitetet i Bergen, fire fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU) og to fra Universitetet i Tromsø. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norges geologiske undersøkelser (NGU), Havforskningsinstituttet og Simula-senteret er representert med en søknad hver.

- Dette viser en god spredning mellom de beste forskningsmiljøene vi har i Norge. Universitetet i Oslo er sterkest representert, noe som ikke er uventet. Universitetet er det klart største i landet og har mange sterke fagmiljøer. SFF-ordningen handler om kvalitet. Høy vitenskapelig kvalitet er hovedkriteriet i utvelgelsen av sentrene, sier Hallén.

Hver av de 98 søknadene er vurdert av tre utenlandske fageksperter. Deretter har en vitenskapelig komité, som har bestått av 11 internasjonalt høyt respekterte fageksperter, gått gjennom både søknadene og fagekspertuttalelsene. Til slutt har Forskningsrådet SFF-utvalg, som består av Hovedstyret og styret i Divisjon for vitenskap, vurdert og gitt tilslutning til de anbefalingene som er gitt av fagekspertene.

Få kvinner i ledelsen

I alt tre av de 26 sentersøkerne har kvinnelige ledere i spissen. Forrige gang Forskningsrådet utlyste denne ordningen, hadde ikke et eneste senter en kvinne som leder.
- Vi har fokusert mer på likestillingsaspektet i utlysningen denne gangen. Vi hadde selvsagt ønsket oss flere kvinner i ledelsen hos søkerne, men kjønn har ikke vært vektlagt i utvelgelsen. Her er det kvalitet som gjelder. Skjevfordelingen med hensyn til kjønn avspeiler i stor grad seniorsituasjonen i fagmiljøene. Det skjer heldigvis en endring blant de yngre, men den går sakte, sier Hallén.

Avgjøres i desember

Blant de fagmiljøene som nå skal konkurrere om å komme gjennom det siste nåløyet, er det 11 innenfor fagene biologi, medisin og psykologi, ni innenfor naturvitenskapelige og teknologiske fag og seks innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Forskningsrådet vil kunngjøre hvem får status som Senter for fremragende forskning i løpet av desember 2006.


Her er listen over søkerne ved UiO som går videre til neste søknadsrunde:

Kjemisk institutt
Centre for Solid-State and Nano Ionics, Truls E. Norby

Psykologisk institutt
Center for the Study of Human Cognition, Svein Magnussen

Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier
Centre for Contemporary History. Democratic Culture in Transition, Even Lange

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Centre for the Study of Mind in Nature, Christel Fricke

Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, UiO
Centre for Immune Regulation, Ludvig M. Sollid

Seksjon for Medisinsk statistikk
Biostatistical modelling in the medical sciences, Odd O. Aalen

Økonomisk institutt
Economics, Institutions, and Social Forces. - Confronting theory with Nordic Lessons, Karl-Ove Moene

Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF, Institutt for kreftforskning
Centre for Cancer Biomedicine, Harald A. Stenmark

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus
Center for integrative cardiac research, Ole M. Sejersted

Anatomisk institutt
Centre for Molecular Immunology and Inflammation, Anne Spurkland

Biologisk institutt
Centre of Excellence: Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Nils Chr. Stenseth

Emneord: SFF - Senter for fremragende forskning, Forskning
Publisert 4. mai 2006 13:57 - Sist endret 10. des. 2008 14:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere