Mikroelektronikk fikk Utdanningskvalitetsprisen

Mikroelektronikkgrupppen ved Institutt for informatikk, UiO har i dag fått tildelt 600 000 kroner etter å ha vunnet Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Andreprisen på 400 000 kroner gikk til Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Premieutdelingen ble foretatt av kunnskapsminister Øystein Djupedal på NOKUTs landskonferanse i Trondheim, melder Kunnskapsdepartementet.

BEST PÅ UTDANNINGSKVALITET: Yngvar Berg, Lena Garder og Dag T. Wisland gleder seg over å ha vunnet Utdanningskvalitetsprisen.(Arkivfoto)
Foto: Ola Sæther

- Det er mye positivt kvalitetsarbeid som nå pågår på utdanningsinstitusjonene. I år har det kommet inn søknader fra sju utdanningsinstitusjoner, og det er to verdige prosjekter som er valgt ut, sa statsråden ved overrekkelsen.

Universitetet i Oslo får 1. prisen for prosjektet "Fra mikrofag til makroindustri" - hvordan gjøre mikroelektronikkfaget mer tilgjengelig for studentene og norsk industri.

- Mikroelektronikkgruppen har gjennom kvalitetsarbeidet fornyet studier og dermed økt interessen blant studenter, med økt rekruttering som resultat, sa kunnskapsministeren.
Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen får 2. prisen for prosjektet "Akademisk skriving" - en systematisert opplæring i akademisk skriving. Kvalitetsreformens vektlegging av nye arbeidsformer i høyere utdanning har vært en viktig inspirasjon for "Akademisk skriving".

Utdanningskvalitetsprisen deles i år ut for sjette gang. Prisen har til hensikt å stimulere høyskoler og universitet til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger. En jury har vurdert i alt ni søknader fra sju utdanningsinstitusjoner.

Juryen har bestått av førstelektor Ingeborg Tveter Thoresen ved Høgskolen i Vestfold (leder). De øvrige medlemmene har vært prorektor Margareth Haagensen, Høyskolen i Bergen, høyskolelektor Anne Karin Rudjord Unneland, Norsk Lærerakademi og student Jørn Henriksen, Universitetet i Tromsø, leder i Norsk Studentunion (NSU).

Emneord: Studentforhold, Studentsaker
Publisert 3. mai 2006 15:09 - Sist endret 10. des. 2008 15:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere