Doblougprisen til Karin Gundersen

Professor i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo, Karin Gundersen, ble 30. mai tildelt den gjeve Doblougprisen under en seremoni på Kulturfestivalen på Lillehammer.

Doblougprisen er en litteraturpris som deles ut hvert år av Svenska Akademien til svensk og norsk skjønnlitteratur og til litteraturhistorisk forskning. Prissummen er hundre tusen svenske kroner.

Karin Gundersen er den første som får prisen ikke som skjønnlitterær forfatter, men for sine oversettelser og sitt faglitterære forfatterskap.

De norske prisvinnerne innstilles av en komité som ifølge statuttene skal bestå av én representant for Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Per Thomas Andersen, én representant fra Den norske Forfatterforeningen, Arild Stubhaug og den lengst sittende professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, Vigdis Ystad.

Karin Gundersen får prisen blant annet for sine oversettelser av Stendahls verker; Om kjærlighet, Rødt og svart og Kartusianerklostret i Parma.
- Vi har også lagt vekt på den viktige kulturformidlingen mellom Norge og Frankrike som Karin Gundersen har stått for. Dette er en svært velfortjent pris, sier komitémedlem Vigdis Ystad.

Den andre norske vinneren av Dobloug-prisen i år er lyrikeren Hanne Bramnes.


Komiteens begrunnelse for tildeling av prisen til Karin Gundersen
Av statuttene for Dobloug-prisen fremgår det at den kan være belønning både for svensk og norsk skjønnlitterær virksomhet og for litteraturhistoriske arbeider. Den norske Dobloug-komiteen har ønsket å markere denne bredden, og foreslår at prisen i 2006 tildeles dr.philos. Karin Gundersen for hennes omfattende formidling av fransk skjønnlitteratur og flere hundreårs fransk litteraturteori til norske lesere.

Karin Gundersens innsats som oversetter og litteraturformidler er omfattende. Hun har gjenskapt en rekke franske skjønnlitterære verk på norsk: Stendahls (Henri Beyles) Om kjærligheten (1995) og Rødt og Svart (2001), Colettes Katten (1994), A.M. Garats Aden (1995) samt et utvalg av Joyce Mansours tekster i 1996. Hun har også gjendiktet tekster av en rekke franske kvinnelige surrealister (1978), og senere supplert denne utgivelsen med en antologi surrealistiske tekster som utkom i 1980. I disse siste tilfellene delte hun ansvaret med andre utgivere.

Karin Gundersens egne litteraturvitenskapelige arbeider viser et bredt interesseregister, fra arbeider om barokk, klassisisme og romantikk til det helt moderne, både innen skjønnliteratur og litterær teori. Det samme preger hennes formidlingsarbeid. I 1982 var hun medutgiver av en samling artikler om fransk teater fra klassisismen til moderne tid [Om teater : en samling artikler om fransk teater fra klassisismen til det nye teater, utg. Gundersen, Henriksen og Reinton; Oslo, Narcisse]. Roland Barthes har funnet norske lesere gjennom Karin Gundersens innføringsbok Roland Barthes : etapper i fransk avantgardeteori 1950-1980, der vi også kan lese hennes oversettelse av Barthes Forelesning. I 1996 utgav hun Jaques Derridas Marx' spøkelser på norsk. Ny av året er hennes oversettelse av en rekke andre tekster av Derrida, i boken Jaques Derrida : Dekonstruksjon : Klassiske tekster i utvalg (2006), der vi også finner hennes egen innledning og fyldige kommentarer.

Karin Gundersens formidlingsglede kommer også til uttrykk i den originale boken Allegorier : innganger til litteraurens rom (1999), der hun med basis i stor lærdom samler, oversetter og utgir en rekke tekster av forfattere som Dante, Guillaume de Lorris, Gabriel Téllez, Racine, Stendahl, Prost, Duras osv, og litteraturkritikere og -tenkere som Dumarsais, Fontaniers, Boileau, Benjamin, Curtius, Auerbach osv. Boken er en original og spennende invitasjon til å tre inn i litteraturens have, på leting etter hva som gjør skjønnlitteratur til diktning og poesi, med andre ord: hva som særpreger skjønnlitteraturen som sådan. Resultatet blir en historisk lærebok i retorikk og stilistikk - samtidig som den røper Karin Gundersens egen kjærlighet til diktningens hemmeligheter.

Karin Gundersens formidling av fransk skjønnlitteratur og litteraturteori er en gave til oss alle. Ikke bare fordi hun setter oss i en mer direkte forbindelse med fransk åndsliv, slik at vi slipper å gå veien om et tredjespråk som f.eks. engelsk. Innsatsen er viktig også på en annen måte. Ved å overføre fremmede tanker og innsikter til et levende, smidig norsk, gir hun selv et viktig bidrag til utviklingen av vårt eget språk og vår egen tanke. All oversettelse er en kunst - og denne kunst har Karin Gundersen vist at hun til fulle behersker, både når hun gjendikter poesi, når hun overfører noen av verdenslitteraturens mest kjente romaner til norsk, og når hun gjør franske filosofiske tekster tilgjengelige i et norsk fagspråk som kjennetegnes av stor pregnans og klar begrepsbevissthet. Hennes bok av året, med tekster av den vanskelig tilgjengelige Jaques Derrida, er et eklatant eksempel på dette siste.

Komiteen ønsker å markere betydningen av den innsats Karin Gundersen har gjort for å skape en mer direkte kontakt mellom norske lesere og akademikere og åndslivet i en sentral europeisk kulturnasjon som den franske. Samtidig fortjener hun prisen fordi hun med stor dyktighet og utsøkt språkfølelse har bidratt til utviklingen av moderne norsk. Hun er en verdig mottager av årets Dobloug-pris.

Emneord: Priser
Publisert 31. mai 2006 11:28 - Sist endret 10. des. 2008 14:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere