Det papirløse kontor

- Grønn stat er en statlig satsing på miljø, hvor alle statlige institusjoner skal tvinges til å tenke miljø, forteller teknisk direktør, Frode Meinich. Han har alt innført det papirløse kontor. Men virkeligheten på UiO ser annerledes ut.

LETTERE: - I tillegg til at man sparer papir, gjør det papirløse kontoret det også lettere å finne dokumenter, sier teknisk direktør, Frode Meinich.
Foto: Ola Sæther

- Det er særlig fire miljøfaktorer vi skal ta hensyn til i Grønn stat: energi, avfall, transport og innkjøp, fortsetter Meinich, som har vært teknisk direktør på UiO siden oktober 2003.

Han tar imot Uniforum på sitt strøkne, papirløse kontor. Her skal man lete med lupe for å finne antydning til cellulose, det er heller ikke mye i miljøeska til resirkulering. Han innrømmer at han har noen styrepapirer i skuffen, men stort sett har Meinich alle dokumenter lagret elektronisk på sin lille bærbare PC, som han tar med seg på alle møter.

Alltid PCen med seg

- I tillegg til at man sparer papir, gjør det papirløse kontoret det også lettere å finne dokumenter. Alle dokumenter er elektronisk tilgjengelige, og man slipper å unnskylde seg med at man mangler det og det dokumentet når man er på møte. Folk bør lære seg å skrive ut mindre. Det å lese på skjerm er en treningssak, forsikrer Meinich.

Det var da han sluttet som eiendomssjef i Statoil og måtte rydde på kontoret at Meinich fant ut at 4 permer med dokumenter var alt etterfølgeren trengte. I sin neste jobb, for Telenor, bestemte han seg for ikke å ha en eneste perm fra dag én.

- Teknisk avdeling er ikke papirløs ennå, men vi har fått et elektronisk innkjøpsarkiv. Dessuten starter vi nå opp som pilot i et prosjekt hvor alle fakturaer skal skannes. Bare på vår avdeling har vi ca. 12 000 fakturaer i året. Det blir mange papirkopier av det, sier Meinich, som ser fram til at e-fakturaen kommer.

UiO bruker over 60 millioner ark i året. Til tross for eksplosjonen i e-post, har ikke portokostnadene på UiO gått ned, noe som tyder på at det sendes like mange brev som før.

Videokonferanser sparer miljøet

- Et annet miljøvennlig skritt vil være å ta i bruk utstyret UiO har til å gjennomføre videokonferanser. Det vil redusere antallet flyreiser. Utstyret brukes i altfor liten grad i dag, så det er kanskje ikke godt nok kjent blant de ansatte. Alle norske universiteter har nå slikt utstyr.

UiO har ca. 60 biler, hvorav halvparten tilhører Teknisk avdeling. Det skal kjøpes inn flere miljøvennlige biler, men el-biler er svært vanskelig å få tak i for tiden. Enheten kjøpte inn fem nye biler i fjor, deriblant en hybridbil, som går på vekselvis strøm og bensin, kan Meinich fortelle.

Fjernvarme

Siden 1998 har UiO gått mer og mer over til å bruke fjernvarme, og den dekker snart halvparten av energiforbruket, i 2005 hele 50 av 114 GWh (gigawattimer). Det er en stabil energi, men det koster å legge om til fjernvarme. Den er noe billigere enn strøm, men prisen varierer i takt med strømprisen.

- UiO har for 2006 et budsjett på 99 millioner kroner totalt for energi, så her er det mye penger å spare ved å få ned forbruket. Vi sliter med mye gammel bygningsmasse på UiO, mange av bygningene er dårlig isolert, og de gamle varmeanleggene med felles føringer for varme og ventilasjon er vanskelige å styre. I de nyoppussede etasjene i SV-bygningene har vi nå fått skilt varme og ventilasjon, noe som gir bedre mulighet for å styre energiforbruket, forteller Meinich.

- Slå av PC-skjermen!

- Men det er også viktig å endre holdninger. Slokk lyset og lukk vinduet før du går fra kontoret, oppfordrer Meinich, som heller ikke liker at USIT har bestemt at PCene skal stå på konstant. Det er en stor utgift for UiO. - Folk må i hvert fall få med seg at USIT anbefaler å slå av skjermen, selv om selve PCen skal stå på.

UiOs ENØK-plan 2001-05 er så godt som ferdig gjennomført. Ny femårsplan skal være klar i løpet av 2006. Det er HMS-seksjonen som koordinerer Grønn stat på UiO, og Miljøverndepartementet som drifter det hele.

Emneord: Arbeidsmiljø, Universitetspolitikk Av Lars Hoff
Publisert 9. mai 2006 14:34 - Sist endret 10. des. 2008 14:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere