Regjeringen vil styrke stillingsvernet ved universiteter og høyskoler

Regjeringen foreslår å fjerne bestemmelsen som åpner for midlertidig ansettelse i prosjektstillinger i inntil 12 år ved universiteter og høyskoler. - Dette vil styrke tryggheten hos ansatte ved landets universiteter og høyskoler, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

UTRYGGHET: - Adgangen til midlertidig ansettelse på åremål i prosjektstillinger har ført til utrygghet for de arbeidstakerne det gjelder, mener statsråd Øystein Djupedal.
Foto: Ola Sæther

I 2002 ble det åpnet for ansettelse på åremål i undervisnings- og forskerstilling når vedkommende skulle delta i prosjekt. Dette ble videreført i 2005 i den nye universitets- og høyskoleloven. Bestemmelsen har åpnet for midlertidige ansettelse i prosjekt i inntil 12 år.

- Adgangen til midlertidig ansettelse på åremål i prosjektstillinger har ført til utrygghet for de arbeidstakerne det gjelder. Dette forslaget om endring er i tråd med regjeringserklæringen fra Soria Moria, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Regjeringen ønsker at bestemmelser om ansettelsesforhold som kun gjelder for ansatte ved universiteter og høyskoler blir værende i universitets- og høyskoleloven, loven gjelder for både statlige og private institusjoner.

I odelstingsproposisjonen er det også foreslått å fastsette at åremålsperioden for administrerende direktør skal være fire til seks år hvis vedkommende blir ansatt på åremål. En åremålsansatt administrerende direktør kan maksimalt være tilsatt i en sammenhengende periode på tolv år.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 19. mai 2006 13:42 - Sist endret 10. des. 2008 15:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere