Vigdís priste språkmangfoldet

Jo flere fremmedspråk man behersker, jo bedre sikrer man morsmålet, mener Vigdís Finnbogadóttir. Hun er UNESCOs goodwillambassadør for verdens språk og skal passe på at flest mulig av verdens 6000 talte språk overlever.

VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR: - De nordiske land, hvor mange behersker to fremmedspråk eller flere, har et fortrinn som vi må verne om. Men hvorfor lærer vi i Norden ikke hverandres språk bedre?
Foto: Ståle Skogstad

Onsdag 3. mai besøkte Islands tidligere president, Vigdís Finnbogadóttir, Universitetet i Oslo, hvor hun holdt foredrag om "språk som nøkkelen til verden" på sitt dansk med islandsk aksent.

- Det er et språk som blir forstått over alt i Skandinavia og blant finlandssvensker, og selv forstår jeg alle skandinavisktalende like godt. Man skal aldri si unnskyld for sin aksent. At man taler med aksent viser bare at man har anstrengt seg for å lære seg et fremmedspråk, innledet hun.

Engelsk er ikke nok

Engelsk er nødvendig, men det er ikke nok. De engelsktalende landene blir forbigått av land hvor befolkningen behersker flere språk, fordi de stenges inne av sitt engelsk, konstaterte hun og henviste til en britisk undersøkelse.

- De nordiske land, hvor mange behersker to fremmedspråk eller flere, har et fortrinn som vi må verne om. Men hvorfor lærer vi i Norden ikke hverandres språk bedre? spurte hun og ergret seg over at hun stadig oftere må snakke engelsk på nordiske konferanser.

Vigdís er imidlertid optimist på vegne av verdens 6000 talte språk. Det viktigste argumentet for å verne om morsmålet sitt, er at det er en viktig bestanddel av et individs identitet sammen med geografisk tilhørighet og historie.

Minnenes bank

Hun oppfordret de om lag femti halvgamle tilhørerne til å stole på de unge. De unge elsker nemlig å få ansvar.
- Språket bærer alle minnene. Det er minnenes bank. Hvis morsmålet ditt forsvinner, vil dine barnebarn og oldebarn glemme deg, fordi de ikke lenger kan lese hva du har skrevet. Dette er et argument som ingen greier å motstå, hevdet hun.

Kjennskap og ferdighet i fremmedspråk - "helst ikke færre enn tre" - forsterker kunnskapen og konkurransedyktigheten på ethvert område. Beherskelse av fremmedspråk styrker også morsmålet, fordi det gjør at man får øye på flere nyanser og lærer å formulere seg bedre, mente hun.

EU fremmer språkopplæring

- Språkbeherskelse er også nøkkelen til å forstå verdens kulturer, samtidig som det åpner opp for handel. Dette har man forstått i EU, hvor borgerne blir oppfordret til å lære seg minst to fremmedspråk. EU er først og fremst en fredsunion, ikke en markedsunion, som mange i Norden tror. For første gang i historien har det vært fred mellom de europeiske stormaktene i en sekstiårsperiode, og en ny storkrig i Europa er i dag utenkelig.

Vigdís viste til slutt til spådommer om at språk som islandsk og norsk vil dø ut i løpet av hundre år og erstattes av engelsk, men tror ikke videre på dem. - Er vi mange nok til å stå på bremsen, så vil ikke det skje. Dessuten, om hundre år kan like godt kinesisk eller spansk være verdensspråket.

Planlegger språkmuseum

Hjemme på Island leder hun Vigdís Finnbogadóttirs institutt for fremmedspråk, som er et forskningsforum under Det humanistiske fakultet ved Islands Universitet, hvor de forsker på undervisning i fremmedspråk, klassisk filologi og translatologi. Hun har også planer om å åpne et språkmuseum på Island hvor all verdens språk skal være representert.

Emneord: Internasjonalisering, HF: nytt institutt for språk Av Lars Hoff
Publisert 4. mai 2006 13:51 - Sist endret 10. des. 2008 16:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere