Nye retningslinjer sikrer tid til forskning

UiO har nå laget nye retningslinjer som skal sikre de vitenskapelige ansatte ved UiO like mye tid til forskning som til undervisning. Fagorganisasjonene ved UiO sier seg fornøyde.

STRÅLENDE FORNØYD: - Nå har vi et godt grunnlag for å jobbe videre med å finne et opplegg for å gi forskerne mer tid til sammenhengende forskning, sier Live Rasmussen i Forskerforbundet ved UiO.
Foto: Ståle Skogstad

- UiO har nå laget retningslinjer for fordeling av arbeidstiden, hvor vi følger 50/50-regelen, som både Forskerforbundet, NTL og Parat har sagt seg fornøyde med i et drøftingsmøte vi hadde med dem nylig, sier rektor Geir Ellingsrud. Regelen var opprinnelig formulert i et vedlegg til Særavtalen, understreker han. 50/50-regelen sier at vitenskapelig ansatte normalt skal bruke like mye av sin arbeidstid tid til forskning som til undervisning, når alt annet er trukket fra. Det var en viktig sak i Ellingsruds egen rektorvalgkamp at denne regelen fortsatt skal gjelde ved UiO.

Arbeidsgivers styringsrett

Forskerforbundet tapte i våres i Arbeidsretten tvisten med Kunnskapsdepartementet om 50/50-regelen gjelder for vitenskapelige ansatte på universiteter og vitenskapelige høyskoler. Departementet vil at det skal være opp til arbeidsgiveren å bestemme hvordan de ansattes arbeidstid skal fordeles. Som en reaksjon på dommen sa Forskerforbundet opp Særavtalen fra og med 1. august i år.

- Den nye instruksen viderefører i all hovedsak de tidligere reglene, men uten at arbeidsgivers styringsrett blir berørt, fortsetter Ellingsrud. Han tror at kravet fra departementet om arbeidsgivers styringsrett særlig er myntet på statlige høyskoler som i fremtiden eventuelt skal få universitetsstatus. - Departementet vil neppe forsøke å påvirke UiO i forhold til hvordan vi fordeler arbeidstiden blant forskerne. De vitenskapelige ansattes rett til å bruke halvparten av arbeidstiden på forskning er begrunnet i vår Strategiske plan og målet om at UiO skal være et forskningsuniversitet av internasjonal klasse.

- 50/50-regelen viktig for forskningens frihet

- 50/50-regelen har også betydning for forskningens frihet, sier Ellingsrud og henviser til Underdal-utvalget, som 2. oktober overleverte kunnskapsministeren sin utredning. Utvalget går der inn for å lovfeste den akademiske friheten for forskere og lærere ved universiteter og høyskoler i Norge.

- Retten til å bruke halve arbeidstiden til forskning har dessuten med universitetets egenart å gjøre. Den forskningsbaserte undervisningen forutsetter forsker og underviser i samme person, avslutter Ellingsrud.

- Mer tid til sammenhengende forskning

- Vi er strålende fornøyd med retningslinjene. Det er viktig at UiO har klare prinsipper for individuell rett og plikt til forskning og flagger disse. Retningslinjene er en garanti for forskningsbasert undervisning også i fremtiden. De innebærer ingen endring i forhold til tidligere sentrale beslutninger, men nå har vi et godt grunnlag for å jobbe videre med å finne et opplegg for å gi forskerne mer tid til sammenhengende forskning, sier Live Rasmussen, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiO.

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsmiljø Av Lars Hoff
Publisert 26. okt. 2006 16:35 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere