Ny informatikkbygning kan bli 200 mill. dyrere

Arbeidet med den nye informatikkbygningen i Gaustadbekkdalen har pågått i nesten ti måneder. Nå viser nye anbud at prisen på bygningen kan bli opp mot 20 prosent dyrere enn antatt i budsjettet. - Det kan dreie seg om merkostnader på mellom 100 og 200 millioner kroner, sier universitetets tekniske direktør, Frode Meinich.

KAN SPREKKE: Grunnarbeidene til den nye informatikkbygningen har pågått siden januar. Det viser seg nå at budsjettet kan komme til å sprekke med opp mot 200 millioner kroner. .
Foto: Ola Sæther

Det var den 2. januar i år at arbeidene med nytt informatikkbygg (IFI 2) ble satt i gang i Gaustadbekkdalen. Prosjektet omfatter også utomhusareal med campusområde, vannspeil og turveidrag og skal være ferdig om tre år. Prislappen er på nesten én milliard kroner. Det er Statsbygg som på vegne av Kunnskapsdepartementet prosjekterer og bygger IFI 2 for Universitetet i Oslo.

25 prosents prisvekst

Nylig ble det sendt ut anbud på de største arbeidene på IFI 2, og nå viser det seg at prisen på disse arbeidene kommer til å bli langt høyere enn det som er antatt i budsjettet. Statsbygg har også fått laget en analyse av markedet (utført av Prognosesenteret AS) for å se på økning i byggekostnader i forhold til generell prisindeks.

Byggekostnadsindeksen har i gjennomsnitt fra januar 2004 og fram til i dag økt med rundt 11 prosent. Målte prisnivåer i denne perioden viser en vekst på nesten 25 prosent.

- Det er store tall det dreier seg om når utgangsbeløpet er én milliard kroner. Hvis de resterende entreprisene ligger for eksempel 20 prosent over det det er budsjettert med, er det snakk om merkostnader på mellom 100 og 200 millioner kroner, fastslår universitetets tekniske direktør, Frode Meinich overfor Uniforum.

- Det bekymrer oss

- Det er klart at dette bekymrer oss. I første omgang er det nå satt i gang en ny gjennomgang av prosjektet og anbudene for å se på mulighetene for å unngå problemet. Dersom dette ikke fører fram vil man stå igjen med to muligheter: enten skaffe mer penger eller bygge mindre. Siden dette prosjektet er vedtatt av Stortinget, både hva gjelder formål, omfang og prislapp, må nok en endring av budsjett eller areal også behandles i Stortinget, sier Meinich.

Direktøren mener det er viktig å huske på at det er den generelle tilstanden i
byggemarkedet i Oslo som er årsaken til dette.

- Det er en stund siden prosjektet ble kostnadsberegnet og vedtatt, og i mellomtiden har prisene økt kraftig, mens bevilgningen til bygget er den samme.

Den nye informatikkbygningen skal gi plass til 350 ansatte, 150 stipendiater, 500 profesjonsstudenter og 420 mastergradsstudenter. Den skal dessuten gi rom til undervisning for 2500 studenter på lavere grader.

- Ikke akseptabelt

- Et mindre prosjekt er ikke akseptabelt for UiO. Da får vi ikke plass til informatikkmiljøet, slik hensikten med prosjektet jo er, påpeker han.

Meinich håper at det er mulig å komme fram til en løsning med entreprenørene som er innen kostnadsrammen.

- Er ikke det mulig, må vi få økt bevilgningene slik at bygningen blir så stor som den er planlagt. Stortinget har vedtatt en satsing på informatikk i Oslo, og vi håper at IFI 2 i så fall kan legges fram på nytt for Stortinget i et revidert budsjett.

- Vil dagens høye anbudspriser føre til forsinkelser i framdriften av prosjektet?

- Dersom man ved den nye gjennomgangen av prosjektet ikke finner en løsning, vil en eventuell ny stortingsbehandling sannsynligvis påføre prosjektet forsinkelser. For eksempel vil en økning av budsjettet tidligst kunne behandles i revidert nasjonalbudsjett våren 2007, framholder Meinch.

Prosjektleder hos Statsbygg, Olaf Melbø, bekrefter at Statsbygg nå har gående en prosess for å finne fram til kostnadsreduserende tiltak.

- Dette er tiltak som ikke skal gå ut over størrelsen og funksjonaliteten til bygget, understreker han.

- Hvilke tiltak er det snakk om?

- Det må vi diskutere med de aktuelle entreprenørene.

Går som planlagt

Leder ved Institutt for informatikk, Morten Dæhlen, er ikke alvorlig bekymret:

- Bortsett fra forsinkelser som per i dag er beregnet til et halvt år, ser det ut til at byggingen av IFI 2 går som planlagt. Jeg er rimelig overbevist om at den etterlengtede bygningen vil stå ferdig til bruk når vi tar fatt på høstsemesteret 2009. Det er godt dokumentert at UiO og Institutt for informatikk trenger de arealer som ligger i planene for IFI 2, så inntil videre tar jeg det med ro, sier han.

Den nye informatikkbygningen - IFI 2

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
Bruttoareal: 28 250 kvm
Byggestart: 2. januar 2006
Ferdig bygg: ultimo 2009
Pris: nesten 1 milliard kroner
Største bruker: Institutt for informatikk
Nytt IT-maskinrom for UiO v/USIT
Forskningslaboratorier for IT
Nytt informatikkbibliotek
Undervisnings- og studentarealer
Kontorer og kantine

Kilde: Institutt for informatikk

Emneord: Ny informtikkbygning, Økonomi, Informatikk Av Trine Nickelsen
Publisert 25. okt. 2006 15:02 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere