Dekan-duell mellom Øivind Andersen og Trine Syvertsen

- Jeg vil gi HF en ny ledelse og skape arenaer som kan bøte på det demokratiske underskuddet, sier Øivind Andersen. - Øivind Andersen vil allerede nå revurdere den nye instituttstrukturen. Etter mitt syn bør vi i første omgang konsentrere oss om mindre omfattende justeringer og forbedringer, understreker Trine Syvertsen.

VIL BLI DEKAN: Professor Trine Syvertsen ved Institutt for medier og kommunikasjon er den ene av de to kandidatene til dekanvalget ved HF.
Foto: Ståle Skogstad

Tirsdag den 7. november er det valg på ny dekan ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo, og valgkampen er for lengst i full gang.

Professorene Øivind Andersen ved Institutt for filosofi, idé- og kulturhistorie og klassiske språk og Trine Syvertsen ved Institutt for medier og kommunikasjon har begge tatt mål av seg til å bli fakultetets nye dekan. Syvertsen er fakultetets sittende prodekan for forskning og forskerutdanning.

Trenger ny ledelse

- Mens det som har skjedd på HF de siste fire årene har fått mange til å resignere, har det gitt meg lyst til å bli dekan. HF trenger en ny og samlende ledelse som kan skape positivt engasjement hos ansatte flest, understreker Andersen, og fortsetter:

- Jeg mener jeg har det faglig brede perspektivet, de universitetspolitiske holdningene og også personlige egenskaper som skal til for å lede fakultetet gjennom de neste fire årene og fronte det utad. Jeg er også glad for å stille med Janne Bondi Johannessen og Anneliese Pitz i teamet. Vi utfyller hverandre godt, sier han.
Andersen ser utfordringer på mange områder:

- I utviklingen av en så mangfoldig organisasjon og arbeidsplass som HF, oppfølgingen av studiereformen, arbeid med faglige prioriteringer og for økt internasjonalisering, offensiv legitimering av humanistiske fag. Jeg vil styrke HFs samfunnskontakt og skape større bevissthet om et humanistisk fakultets samfunnsoppdrag.

Store forskningsløft

Syvertsen understreker at HF er viktig:
- Den kunnskapen vi forvalter og de kandidatene vi uteksaminerer har stor betydning for kultur- og samfunnsliv. Om vi spiller kortene våre godt, har vi i årene som kommer for eksempel mulighet til å realisere flere store forskningsløft. Dette er en type arbeid jeg har erfaring med og som jeg har lyst til å være med på framover, sier hun.

Syvertsen viser til at hun har fått med seg dyktige folk på laget sitt.
- Som dekanat vil vi arbeide tett sammen på en felles plattform. Mine to prodekankandidater, Mette Halskov Hansen (forskningsdekan) og Gro Bjørnerud Mo (studiedekan) er begge kjent på HF som dyktige fagpersoner og ledere. Vår politikk baserer seg først og fremst på et prinsipielt forsvar for faglighet og forskningens autonomi.

- Gro Bjørnerud Mo er spesielt opptatt av at undervisningen holder høy kvalitet, og ser et stort behov for å bedre kommunikasjonen mellom institutt, program og fakultet. Mette Halskov Hansen mener det er viktig at fakultetet støtter opp om initiativer fra forskerne selv, og ikke forsøker å presse alle inn i programstyrte satsingsområder. HF skal sikre at de ansattes forskningstid reelt kan brukes til forskning. Selv er jeg opptatt av å bevare et faglig mangfold på HF. Vi trenger flere rekrutteringsstillinger, særlig post doc, og jeg vil arbeide for en jevnere kjønnsfordeling blant de vitenskapelige ansatte, lover Syvertsen.

- Urimelig situasjon

Hovedpunktet i Andersens program er å gi HF en ny ledelse.
- Den nye ledelsen skal holde kontakt med grunnplanet og skape arenaer som kan bøte på det demokratiske underskuddet. Vi går inn for delegering framfor sentralisering og pragmatiske løsninger framfor rigide strukturer. Vi forsvarer forskningsretten og den selvstyrte forskningen, fremhever verdien av faglig mangfold og fagmiljøenes rolle som fakultetets grunnelementer. Forenkling på studiesiden er påkrevd av hensyn til både studenter, administrasjon og fagmiljøer.

- Fakultetet har ansvaret for helheten av HFs fag- og studietilbud. Tvangsgiftingen av ulike fag i det som er blitt alt annet enn "robuste økonomiske enheter", har satt mange fag og institutter i en urimelig situasjon som fakultetet må ta tak i, framholder Andersen.

- Hva skiller deg klarest fra motkandidaten?
- Jeg har samarbeidet godt med Øivind Andersen og ser ingen grunn til å overdrive meningsforskjellene mellom oss, sier Trine Syvertsen.
- Jeg har med interesse lest Andersens program. Det ser ut som om den klareste forskjellen mellom de to plattformene er at Andersen allerede nå ønsker å revurdere den nye instituttstrukturen. Etter mitt syn bør vi i første omgang konsentrere oss om mindre omfattende justeringer og forbedringer.

- Trine Syvertsen har som prodekan for Bjarne Rogan og prorektorkandidat for Stein Evensen framstått som tilhenger av en sterkt sentralisert styringsform. Jeg har alltid ment at grunnplanet tåler både tillit og ansvar og at lederes legitimitet bør komme nedenfra, poengterer Andersen.

- Hvor befinner du deg politisk i forhold til det sittende rektoratet ved UiO?
- Det er ikke så godt å si, svarer Syvertsen, og legger til:
- Rektoratet har så langt ikke markert noen selvstendig universitetspolitisk linje. Dette skyldes nok delvis at det er begrenset handlingsrom. Det er ikke lett å realisere sine drømmeløsninger, og enkle slagord fra hektiske valgkamper har liten verdi om de ikke omsettes i praktisk handling, mener hun.

- Universitetspolitisk befinner jeg meg så nær rektoratet at jeg tror konstruktivt samarbeid vil falle lett, fastslår Andersen.

Emneord: Dekanvalg, Universitetspolitikk Av Trine Nickelsen
Publisert 12. okt. 2006 11:21 - Sist endret 10. des. 2008 14:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere