EU-forsking gav pris

- Eg blei svært overraska og trudde først det var ein spøk. Det seier professor Helene Sjursen ved Arena-senteret. Ho blei nyleg tildelt Anna Lindh-prisen for forskinga si på EUs utanriks- og tryggingspolitikk. Prisen er på 20 000 euro.

HEIDRA: Professor Helene Sjursen ved Arena-senteret er tildelt den aller første Anna Lindh-prisen for forskinga si på EUs utanriks- og tryggingspolitikk.
Foto: Martin Toft

- Førebels har eg ikkje bestemt kva eg skal bruka desse pengane til, fortel Helene Sjursen til Uniforum. Det er tre europeiske stiftingar, den svenske Riksbankens Jubileumsfond, den tyske Volkswagen Stiftung og den italienske Compagnia di Sao Paolo som deler ut denne prisen, som blei delt ut for første gong i år. Helene Sjursen er nettopp komen tilbake på jobb etter å ha vore ute i svangerskapspermisjon.

- No skal eg engasjera meg for fullt i forskingsprosjektet Reconstituting Democracy in Europe her på ARENA (Senter for Europa-studier), slår ho fast.

Sjølv er ho oppteken av å forska på korleis utanriks- og tryggingspolitikken til EU bidrar til å endra vilkåra for utforminga av den nasjonale utanriks- og tryggingspolitikken til medlemslanda.

- EU er blitt ein viktig internasjonal aktør. Det ser me til dømes i diskusjonen om koordineringa av dei internasjonale styrkane i Libanon og i forhandlingane med Iran om atomprogrammet til det landet, seier Helene Sjursen. Ho meiner at det i stor grad er ein mann som har ansvaret for dette.

- EUs utanrikssjef Javier Solana er det fremste symbolet på kor langt EU har kome i å utforma ein felles utanriks- og tryggingspolitikk. Framveksten av ein slik europeisk tryggingspolitisk aktør har også store konsekvensar for NATO-medlemmet Noreg, seier Sjursen.

Emneord: Priser, EU, Forskning Av Martin Toft
Publisert 11. okt. 2006 16:03 - Sist endret 10. des. 2008 14:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere