Dørum: - Regjeringa bør gi ekstra pengar til nytt informatikkbygg

- Regjeringa må ta ansvar og leggja inn ei ekstraløyving til nytt informatikkbygg i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2007. Føresetnaden er at det blir konstatert at det er det auka presset i arbeidsmarknaden i Oslo som er årsaka til budsjettsprekken. Det seier Odd Einar Dørum, som er Venstres representant i Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité.

ANSVAR: - Eg legg til grunn at regjeringa framleis tar ansvar slik at bygget kan gjerast ferdig innanfor tida, seier Odd Einar Dørum.
Foto: Martin Toft

Det var i går Uniforum kunne melda at den nye informatikkbygningen kan bli 200 millionar kroner dyrare enn planlagt. Venstres stortingsrepresentant Odd Einar Dørum meiner at regjeringa bør ta ansvar for denne saka. Han ser det også som positivt at det no blir jobba med å finna ut alle sider ved prisauken.

- Det er bra at UiO og Statsbygg vil ta opp alle sider av dei ekstra kostnadane med leverandørane. Det viser at dei som styrer byggjeprosessen tar ansvar, konstaterer han.
Samtidig meiner han at det ikkje går an å byggja eit mindre bygg enn det som Stortinget har vedtatt.

- Med eit så trangt utdannings- og forskingsbudsjett som me no har, er det sjølvsagt positivt at prosjektet blir ført vidare på 2007-budsjettet. Eg legg til grunn at regjeringa framleis tar ansvar slik at bygget kan gjerast ferdig innanfor tida, seier Odd Einar Dørum.

Emneord: Informatikk, Ny informtikkbygning, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 27. okt. 2006 09:10 - Sist endra 10. des. 2008 14:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere