Ny dekan på Medisin: - Noen graders kursendring

Når Stein Evensen ved juletider takker av etter åtte år som dekan for UiOs medisinere, er det Finn Wisløff som overtar. - Radikale forandringer er det ikke grunnlag for. Men noen graders kursendring kan jeg love, sier han.

ÅPEN DIALOG: - Jeg vil bruke tid på å lære fakultetet å kjenne. Jeg kommer til å gå mye rundt og snakke med folk, lover påtroppende dekan Finn Wisløff.
Foto: Ståle Skogstad

Valget på ny dekan ved Det medisinske fakultet var fastsatt til 18. oktober. Men da fristen for å melde kandidater var utløpt, viste det seg å være bare én enkelt kandidat til vervet. Dermed var saken allerede avgjort: Dekan for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2010 er Finn Wisløff, professor II i blodsykdommer og overlege ved Hematologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

En hel armada

Når vi møter den påtroppende dekanen, legger han ikke skjul på at han er glad for oppgaven han har fått:
- Jeg ser på dette som en svært spennende utfordring. Etter mange år som professor og overlege - og nå mot slutten av egen karriere - er lysten til å lede fakultetet de nærmeste årene stor, sier han.

Den nye dekanen får ansvaret for et fakultet som omfatter 950 årsverk og har et budsjett på nærmere 900 millioner kroner. Fakultetet er organisert i fem institutter og fem fakultetsdivisjoner, nærmere bestemt Rikshospitalet, Det norske radiumhospital, Akershus universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus.

- Fakultetet er stort og komplekst; det er ikke én skute, men en hel armada. Jeg vil bruke tid på å lære fakultetet å kjenne. Jeg kommer til å gå mye rundt og snakke med folk. Det er viktig å gå til oppgaven uten for mange forutinntatte meninger, sier Wisløff, og legger til at han går til jobben med ydmykhet.
- Sammen med meg har jeg to gode prodekaner som jeg vil samarbeide nært og godt med, og en administrativ ledelse som jeg vet gjør en svært god jobb.

Ingen revolusjon

- Vil fakultetet merke store endringer med deg ved roret?
- Det nåværende dekanatet har gjort mye bra. Radikale endringer og omorganiseringer er det ikke grunnlag for, fastslår han.
- I starten av min periode som dekan vil det neppe være mulig å merke noen forandringer. Men etter hvert vil jeg nok endre kursen noen få grader, slik at fakultetet over tid ender opp et noe annet sted enn der det er i dag.

Wisløff vil fremme samarbeidet innen fakultetet ved bevisstgjøring om felles verdier og mål.
- På dette punktet står jeg overfor store utfordringer, sier han, og viser blant annet til universitetssykehusenes ansvar og oppgaver.
- Samarbeidet med universitetssykehusene er svært viktig. De er betydelige mottakere av forskningsbevilgninger fra helseforetakene. Det er viktig for fakultetet at de brukes på en god måte.

Sikre basisbevilgning

Wisløff er engasjert i forskernes vilkår.
- Jeg vil legge best mulig til rette, slik at forskningen i størst mulig utstrekning kan initieres og forankres i fagmiljøene på grunnivå. I dag belønnes forskere i stor grad gjennom premiering. Jeg mener at alle forskere bør få en basisbevilgning, sier han.

Den kommende dekanen vil at fakultetet skal ta på seg større ansvar innen etter- og videreutdanning, og han er opptatt av å sikre et godt samarbeid med Legeforeningen. Studieplanene skal evalueres og videreutvikles.
- I år er det ti år siden innføringen av den nye studieplanen for medisinerutdanningen - Oslo 96. Da synes jeg det er naturlig å evaluere denne i samarbeid med studentene, for å se om ikke noe kan gjøres enda bedre.

- Mer enn en pølsefabrikk

- Hvor står du i forhold til det sittende rektoratet ved UiO?
- Rektor Geir Ellingsrud vil styrke universitetsdemokratiet. Der er jeg helt på linje med ham. Jeg går inn for åpen og fri debatt og valg av ledere ned til instituttnivå. Dessuten er jeg opptatt av universitetets rolle i samfunnet. Universitetet er mer enn en pølsefabrikk.
Jeg er svært kritisk til New Public Management-tenkningen, hvor målet er å levere det samfunnet ønsker på en effektiv og billig måte. Samfunnet bør ta seg råd til å sikre institusjonens frie posisjon. Universitetet skal utøve samfunnskritikk på faglig, vitenskapelig grunnlag, sier Wisløff, og legger til at han ser fram til å samarbeide med rektoratet.

Det nye dekanatet

Dekan:

Navn: Finn Georg Brun Wisløff
Født: 1943
Stilling: Professor II i blodsykdommer og overlege ved Hematologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus

Prodekan for forskning:

Navn: Sigbjørn Fossum
Født: 1945
Stilling: Professor ved Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag

Prodekan for undervisning:

Navn: Britt-Ingjerd Nesheim
Født: 1942
Stilling: Professor II i fødselshelp og kvinnesykdommer ved Kvinnesenteret, Ullevål universitetssykehus

Emneord: Dekanvalg Av Trine Nickelsen
Publisert 17. okt. 2006 11:13 - Sist endret 10. des. 2008 15:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere