Usikkert om UiO vil subsidiere kantiner

Fra 1. juni i år gikk prisene i UiOs personalkantiner opp ca. 14 prosent som følge av de ikke lenger er unntatt moms. Personaldirektør ved UiO, Elisabeth Halsen, forteller at spørsmål om subsidier nå er blitt reist av flere.

KARTLEGGE BEHOV: - Det har vist seg vanskelig å gjøre personalkantinene lønnsomme. Vi trenger derfor å kartlegge nærmere behov og ønsker hos de ansatte, sier UiOs personaldirektør Elisabeth Halsen.
Foto: Ståle Skogstad

Personalkantinene som ikke lenger er unntatt merverdiavgift, er den i 10. etasje i Administrasjonsbygningen, den i 12. etasje i Niels Treschows hus og Kafé Gaus i Gaustadalléen 25.

- Vi må nå betale merverdiavgift på personalkantinene, fordi det er lovpålagt. Bakgrunnen er at skattemyndighetene ved gjennomgang av en annen samskipnad fastsatte en femprosent-grense for momsfritak. Det vil si at dersom mer enn fem prosent av dem som benytter kantina er ikke-studenter, er stedet momspliktig, forteller Knut Marius Karlsen, administrerende direktør i Studentkafeene AS, som ligger under SiO.

- Vi fant ut at det var best å gjøre det før vi ble tvunget til det. Som følge av at vi får fradrag for inngående moms, har vi beregnet nødvendig prisøkning til ca. 14 prosent og så foretatt nødvendige tilpasninger, tilføyer han.

UiO vil kartlegge de ansattes behov

Organisasjons- og personaldirektør ved UiO, Elisabeth Halsen, svarer på spørsmål fra Uniforum at innføring av moms for de tre omtalte kantinene har ført til at ledelsen nå vil se nærmere på hvilken policy UiO skal ha med hensyn til hvilket tilbud de skal gi sine ansatte.

- Til nå har vi valgt å ikke bruke våre bevilgninger til å subsidiere personalkantinene. Mange av våre ansatte bruker studentkaféene eller egne spiserom, hvor de spiser egen mat. Det har vist seg vanskelig å gjøre personalkantinene lønnsomme. Vi trenger derfor å kartlegge nærmere behov og ønsker. I løpet av høsten vil vi komme tilbake med hvilke ordninger vi ønsker å legge til rette for, sier hun.

Emneord: Kaffebar, Kantine, Butikk, Økonomi Av Lars Hoff
Publisert 21. sep. 2006 16:53 - Sist endret 10. des. 2008 16:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere