Shmuel N. Eisenstadt tildelt Holbergprisen

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har vedtatt å tildele Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid for 2006 til professor emeritus Shmuel N. Eisenstadt (83) ved Det hebraiske universitet i Jerusalem i Israel. Prisen blir delt ut til fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Den har en verdi på 4,5 millioner kroner. Linda Wedlin (31) fra Universitetet i Uppsala får Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere.

FÅR HOLBERGPRISEN: Den israelske forskeren Shmuel N. Eisenstadt er tildelt Holbergprisen for 2006.( foto: Emet Prize)

I sin begrunnelse viser priskomiteen til at
Shmuel N. Eisenstadt med enestående kvalitet og originalitet har utviklet komparativ kunnskap om sosial endring og modernisering og om sammenhenger mellom kultur, verdi- og trossystemer og politiske institusjoner. Han kombinerer sosiologisk teori med historisk og empirisk forskning i studiet av moderniteter og sivilisasjoner. Priskomiteen viser også til at Eisenstadt er en usedvanlig produktiv forfatter med stor innflytelse i fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, religionsstudier og antropologi, går det fram av en pressemelding fra Ludvig Holbergs minnefond.

- Shmuel N. Eisenstadt har vært en viktig bidragsyter til samfunnsvitenskapelig teori i mer enn femti år. Hans forskning spenner tematisk vidt. Den har en uvanlig tverrfaglig tyngde, og dekker sentrale og svært aktuelle temaer. Eisenstadt har også vært en aktiv og innflytelsesrik deltaker i den alminnelige samfunnsdebatt, sier professor Jan Fridthjof Bernt, styreleder for Ludvig Holbergs minnefond.

Den offisielle prisutdelingen for Holbergs internasjonale minnepris finner sted 29. november 2006 ved en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen.

Nils Klim-prisen 2006 tildeles Linda Wedlin

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har vedtatt å tildele Nils Klim-prisen 2006 til dr. art. Linda Wedlin (31)(Foto: Tommy Westerberg). Prisen har en verdi på NOK 250,000 kroner og deles ut til yngre nordiske forskere innen de samme fagfeltene som Holbergprisen. Linda Wedlin er bedriftsøkonom og arbeider ved Bedriftsøkonomisk institutt ved Universitet i Uppsala.


I sin begrunnelse viser priskomiteen til at
Linda Wedlin kritisk har tatt opp et upåaktet fenomen i forskning og høyere utdanning, nemlig den betydning ranking og evaluering av institusjoner har innen dagens vitenskapssamfunn. Ved å kombinere tverrfaglige teorimodeller innen kommunikasjonsforskning, pedagogisk forskning og organisasjonsteori viser hun samspill mellom institusjonene og deres sosiale og politiske omgivelser. Hun har spesielt sett på den utfordring som ranking og evaluering utgjør i forhold til forskningens frihet og institusjonenes tradisjonelle autonomi overhodet.

Den offisielle prisutdelingen for Nils Klim-prisen vil finne sted i Bergen den 27. november 2006.

Emneord: Forskning, Priser
Publisert 18. sep. 2006 12:56 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere