Fikk 10 millioner fra Forskningsrådet

Forskningsrådet har fra 1997 til 2006 tildelt ti millioner kroner til prosjekter ledet av forskeren som er mistenkt for forskningsfusk både ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og ved UiO. Ledelsen ved UMB orienterte Forskningsrådet om at forskeren hadde sluttet i juni 2005. Men vi overså at den aktuelle forskeren også var leder for et prosjekt i programmet Etikk, samfunn og bioteknologi, skriver Forskningsrådet i en pressemelding. NFR og adm. dir. Arvid Hallén forventer nå at også de NFR-finansierte prosjektene vil inngå i de to universitetenes gransking.

TILDELTE 10 MILLIONER: Forskningsrådet tildelte 10 mill. kr. til forskeren som er mistenkt for forskningsfusk. NFR og adm. dir. Arvid Hallén krever nå en redegjørelse fra UiO og UMB.
Foto: Martin Toft

Det var etter at en doktorgradsstipendiat hadde funnet mangler ved et datamateriale i et prosjekt som Forskningsrådet hadde finansiert, at Forskningsrådet fikk en skriftlig orientering i juni 2005 om at den aktuelle forskeren hadde sluttet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Doktorgradsstipendiaten, som hadde hatt forskeren som veileder, hadde imidlertid fullført oppgaven sin på reglementert måte.

I januar 2006, etter den store uredelighetssaken ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, brakte rektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap doktorgradssaken på bane igjen overfor Forskningsrådet, denne gang som en muntlig orientering om sakens utvikling.

Forskningsrådets administrasjon fulgte da straks opp dialogen med en forespørsel til Universitetet for miljø- og biovitenskap om hvorvidt prosjektetet var fullført på en måte som ga grunnlag for å utbetale den resterende bevilgningen. Da det ble bekreftet at hovedmålsettingen for stipendiatens arbeid var nådd, ble sluttrapport godkjent, melder Forskningsrådet.

Når det gjelder videre oppfølging i forhold til prosjektlederen, valgte Forskningsrådet å avvente den videre prosess fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, som var institusjonelt ansvarlig for den mulige uredelighetssaken, og fra Universitetet i Oslo, der forskeren hele tiden hadde vært tilknyttet i en deltidsstilling. Vi var kjent med at UiO var varslet om mulige uregelmessigheter i prosjektlederens arbeid ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Ville bedt om redegjørelse

Dessverre overså altså Forskningsrådet at den aktuelle forsker også var leder for et prosjekt i programmet Etikk, samfunn og bioteknologi. Dette ble klart først da kunngjøringen om at UiO og UMB ville starte gransking av forskerens arbeider. Hvis dette hadde blitt konstatert tidligere, ville vi fulgt opp overfor ansvarlig institusjon og bedt om en redegjørelse.

UiO fikk tildelt 3 mill. kr.

Universitetet i Oslo har i årene 2004 til 2006 fått utbetalt ca 3 mill kr til prosjektet, som engasjerer flere medarbeidere, blant annet en doktorgradsstipendiat.

Programkoordinator i Forskningsrådet ble for en måned siden varslet om at prosjektet ville få ny prosjektleder, men denne er ennå ikke oppnevnt av institusjonen. Dette har medført at avgått prosjektleder fortsatt har figurert på våre nettsider som leder for prosjektet.

Avventer redegjørelse

Prosjektet er forutsatt avsluttet i løpet av året. Forskningsrådet vil nå umiddelbart tilskrive ansvarlig institusjon om faglig status for prosjektet og avvente en redegjørelse før vi eventuelt utbetaler resterende bevilgning på ca 500 000 kroner, og om det er grunnlag for andre reaksjoner i forhold til prosjektet.

Fikk tildelt 10 mill. kr.

Forskningsrådet kan opplyse om at den aktuelle forsker har vært leder for prosjekter som til sammen har mottatt cirka ti millioner kroner i perioden 1997-2006. Vi forutsetter at disse prosjektene vil inngå i de to universitetenes gransking. Om forskeren har vært medarbeider på andre prosjekter under andres ledelse, har vi foreløpig ikke oversikt over.

Emneord: Forskning, Etikk
Publisert 26. sep. 2006 11:11 - Sist endret 10. des. 2008 14:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere