Djupedal ber om redegjørelse om forskningsjuks

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har sendt et brev til Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd og bedt om en redegjørelse for hvordan virksomhetene har fulgt opp saken om mistanke om uredelighet i forskning etter at den ble kjent ved den enkelte institusjon. Det går fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

REDEGJØRELSE: Kunnskapsminister Øystein Djupedal har gitt institusjonene en svarfrist på tre uker for å gi en redegjørelse om det mulige forskningsfusket.
Foto: Ola Sæther

Departementet har også bedt om en vurdering av hvilke rutiner disse institusjonene har for behandling av denne type informasjon internt i virksomheten.

- Det er utdanningsinstitusjonenes eget ansvar å holde kvalitet og høy etisk standard på forskningen. Likeledes har institusjonene selv et hovedansvar for å bygge opp gode systemer som skal hindre juks, sier Djupedal.

Han understreker at som overordnet myndighet og eier, har departementet et ansvar for virksomheten som skjer ved underliggende institusjoner.

- Departementet ser derfor et spesielt behov for å få nærmere kunnskap om hvordan denne saken er behandlet på den enkelte institusjon. Dette for å kunne vurdere om det er særskilte forhold departementet, som eier, er nødt til å følge opp fremover, sier kunnskapsminiseren.

Djupedal presiserer at i vårens etatsstyringsmøter med universitetene og høyskolene (herunder UMB og UIO) har departementet understreket at institusjonene må ta et spesielt ansvar for å påse at arbeidet med forskningsetikk er sterkt prioritert og forankret i hele virksomheten.

- Jeg forutsetter at institusjonene nå følger opp saken og får belyst alle sider av denne, sier Djupedal.

Institusjonene har fått en svarfrist på tre uker for å gi tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet.

Emneord: Universitetspolitikk, Etikk, Forskning
Publisert 27. sep. 2006 10:09 - Sist endret 10. des. 2008 14:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere