Tøyen hovedgård er Oslos eldste tømmerbygning

Tøyen hovedgård ble bygd i 1679 og er sannsynligvis Oslos og Akershus' eldste tømmerbygning. Tidligere antok man at den var bygd en eller annen gang midt på 1700-tallet.

GAMMELT TØMMER: Overarkitekt ved Teknisk avdeling, Synnøve Haugen, har fått stadfestet at Tøyen hovedgård er bygd i 1679 og dermed er den eldste kjente tømmerbygningen i Oslo-området.
Foto: Ola Sæther

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har tatt dendrokronologiske boreprøver av tømmeret og datert hovedfløyen på Tøyen hovedgård til 1679. Bygningen, som tilhører Universitetet i Oslo, er dermed trolig Oslos og Akershus' eldste tømmerbygning.

Årringsdatering

Dendokronologi er en dateringsmetode som kan fortelle hvilket år tømmeret er felt ved å studere årringene. Metoden forutsetter at det allerede er etablert en tidsskala bakover i tid for samme treslag i det samme vekstområdet og at det finnes en ytre barkkant på tømmeret.

- Årringene blir skannet inn i et dataprogram, som leter seg fram til et sted der årringene stemmer overens med de tilsvarende i tidsskalaen. Til slike store bygninger var det vanlig å hogge tømmeret et par-tre år i forveien, forteller overarkitekt Synnøve Haugen ved Teknisk avdeling på Universitetet i Oslo, som er ansvarlig for den pågående restaureringen av hovedgården.

Andre forhold som styrker den nye dateringen, er at stokkene i de laftede veggene er av furu. Man sluttet å bruke furu til husbygging i Oslofjord-området på begynnelsen av 1700-tallet.

Gjenmurt portal

- Det er artig endelig å ha fått en sikker datering på huset. Tidligere antok man at det var bygd en eller annen gang midt på 1700-tallet. Vi har nå bedt NIKU om også å datere sidefløyene. Under arbeidet i østfløyen har vi funnet en gjenmurt portal fra den tiden det har vært et lukket gårdsrom, opplyser Haugen. Hun forsikrer at den nye dateringen av hovedbygningen ikke vil endre på den igangværende restaureringen. Man vil holde seg til den rådende stilen i huset i tiden rett før og etter 1800, rokokko og louis-seize.

- Den nye dateringen stemmer også med dokumenter funnet i Riksarkivet. Generalløytnant Jørgen Bjelke, sønn av rikskansler Jens Bjelke, pantsatte Tøyen hovedgård i 1676 som fritt og brukelig pant til magistratpresident Christian Stockfleth. Han må ha bygd huset i 1679 etter brannen noen år før. I 1685 mottok Stockfleth kong Christian V til middag på Tøyen hovedgård. Da må bygningen ha vært rimelig ny og et representativt sted siden kongen ble invitert dit, sier Haugen.

Det er oppdaget større råteskader på hovedgården enn forventet, men man regner fortsatt med at den vil være ferdig restaurert i løpet av sommeren 2007. Vestfløyen med kaféen skal ferdigstilles først. Tøyen hovedgård er fra før varslet fredet til Riksantikvaren. Dateringen endrer ikke noe på dette.

Emneord: Tøyen Av Lars Hoff
Publisert 23. aug. 2006 18:40 - Sist endret 10. des. 2008 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere