Første kvinne på UB-toppen

For første gang tar en kvinne plass i sjefsstolen ved landets største forsknings- og undervisningsbibliotek, der kvinnene er i stort flertall. Nytilsatt UB-direktør Bente R. Andreassen (58) mener at biblioteket er blitt viktigere som læringsarena og at det må integreres tettere i moderorganisasjonen, hvis UiO skal bli et ledende forskningsuniversitet.

DEN NYE BIBLIOTEKDIREKTØREN Bente R. Andreassen, vil både skape inspirerende læringsmiljøer på UB og lære studentene å kvalitetssikre informasjonen de henter fra nettet.
Foto: Ola Sæther

- Jeg gleder meg. Det blir en kjempestor utfordring, men det er ikke en jobb jeg skal gjøre alene. Det er svært mange dyktige medarbeidere på Universitetsbiblioteket i Oslo, sier Andreassen, som tiltrer som ny bibliotekdirektør 23. oktober. Hun kommer fra en tilsvarende stilling ved Handelshøyskolen BI.

- Var det på tide at UiO fikk en kvinnelig bibliotekdirektør?

- Ja. Det er morsomt å få være den første kvinnen i denne stillingen. Menn tar ofte lederstillingene - også i kvinnedominerte yrker. Men jeg er også den første bibliotekaren i denne jobben, legger Andreassen til.

Må bli strategisk satsingsområde

- Har du noen visjoner for Universitetsbiblioteket i Oslo?

- Jeg vil gjerne at vi følger opp UiOs mål om å bli et av de 20 ledende forskningsuniversitetene i Europa. Biblioteket må i så fall være et strategisk satsingsområde for UiO og ha som hovedoppgave å støtte opp om forskning, undervisning og læring. Vi må ha god dialog med ulike deler av universitetet. Det er viktig at biblioteket er tett integrert i moderorganisasjonen, slik at vi lykkes med å utnytte ressursene bedre. Biblioteket forvalter den kvalitetssikrede informasjonen som forskningen trenger. Hvis man skal satse på forskningen, må man også satse på informasjonsressursene.

Det digitale bibliotek

Det digitale biblioteket er blitt like viktig som det fysiske, og utviklingen går raskt, påpeker hun. Innen visse fagområder kan man i stor grad klare seg med databasene som er tilgjengelige gjennom biblioteket uavhengig av hvor man befinner seg, men det gjelder ikke alle.

- Dersom vi har forskningsbasert undervisning, må studentene ha tilgang til de samme informasjonsressursene som de vitenskapelige ansatte. I den grad det er mulig må de også kunne tilbys veiledning og service på nettet, mener hun.

Biblioteket som læringsarena

Med Kvalitetsreformen er ikke biblioteket bare et sted hvor man innhenter informasjon, påpeker Andreassen. Det er også blitt en viktig del av læringsmiljøet, og med nye læringsformer følger krav til andre fysiske fasiliteter.

- Biblioteket må bidra til at vi får inspirerende læringsmiljøer, hvor man kan lære på egen hånd og i interaksjon med andre. Her har UiO gjort mye bra, og dette må det jobbes videre med. Studentene trenger flere grupperom, trådløse nettverk, stille leseplasser og liknende. Kanskje burde support og veiledning om informasjonsressurser, IT og programvare også være tilgjengelig på samme sted? spør hun.

Obligatorisk informasjonskompetanse

Biblioteket forvalter store ressurser av kvalitetssikret informasjon og databaser og kunnskapen om dem, og utnyttelsen kan definitivt bli større, fremholder hun.

- Google er også kommet for å bli, og studentene bør lære seg å vurdere informasjonen de henter fra nettet. Biblioteket har mye opplæring og undervisning i informasjonskompetanse, og dette kommer også til å bli en viktig oppgave fremover. Hun hadde helst sett at informasjonskompetanse var mer innbakt i utdanningen for alle - og gjerne obligatorisk.

Vender hjem igjen

Egentlig vender Bente R. Andreassen nå hjem igjen. Etter at hun ble uteksaminert fra Statens bibliotekhøgskole i 1970 var hun først bibliotekar ved fakultetsbiblioteket på Det historisk-filosofiske fakultet og siden på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbiblioteket ved UBO, hvor hun ble til 1987.

- Det var en flott tid, sier hun om 1970-tallet. Spritlukten hang i gangene, fordi studentene brukte mye av sin tid på å skrive paroler, minnes hun og konstaterer at Blindern har forandret seg mye siden den gang. Og Georg Sverdrups hus synes hun er en fantastisk flott bygning.

Emneord: Universitetsbiblioteket, Undervisning Av Lars Hoff
Publisert 29. aug. 2006 12:54 - Sist endret 10. des. 2008 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere