Hektisk start for ny assisterende universitetsdirektør

Universitetets nye assisterende universitetsdirektør, Tove Kristin Karlsen, hadde sin første arbeidsdag i 15. juni. Hun gikk rett inn i rollen som fungerende universitetsdirektør ettersom universitetsdirektør Hanne Harlem er sykemeldt i seks uker til og med 28. juli.

FUNGERENDE UNIVERSITETSDIREKTØR: Tove Kristin Karlsen vikarierer for Hanne Harlem til og med 28. juli.

Tove Kristin Karlsen overtok i forrige uke stillingen til tidligere assisterende fakultetsdirektør Inger Stray Lien, som har takket ja til andre oppgaver i sentraladministrasjonen. Bjørnar Sarnes ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har vikariert i stillingen siden mai i fjor.

Tilbake på UiO

Karlsen har de siste årene vært tilsatt som administrerende direktør ved Norges musikkhøgskole, men hun har også en solid bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Tidligere har Karlsen blant annet vært fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Av Grethe Tidemann
Publisert 23. juni 2006 11:07 - Sist endret 10. des. 2008 15:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere