Universitetet må prioritere

Universitetets faglige prioriteringer skal avklares. - Vi må se i øynene at en viss reduksjon i fagkretsen er nødvendig, uttaler rektor Geir Ellingsrud.

Foto: Ola Sæther

Universitetsstyret vedtok 11. mai å sette i gang en helhetlig prosess hvor målsettingen er å avklare UiOs langsiktige faglige prioriteringer. Prosessen skal gjennomføres i to faser. I juni 2007 skal universitetets langsiktige forskningsprioriteringer være på plass. I neste fase, fra høsten 2007 til juni 2008, skal forskningsprioriteringene sees i sammenheng med utdanningsvirksomheten.

- Vi starter med forskning. Det betyr ikke at det dreier seg om en total dekobling, men at vi snur litt på det og først ser på forskningen, uttaler rektor Geir Ellingsrud. Han poengterer at det ikke betyr at universitetet bare skal undervise der hvor man har den beste forskningen.
- Vi må se i øynene at en viss reduksjon i fagkretsen er nødvendig. Samtidig må vi ikke miste mangfoldet. Vi må ha et system som er så fleksibelt at det fungerer både på store fag og på områder hvor det er naturlig å jobbe i små grupper, sier han.

Vil sikre universitetets uavhengighet

Mange av prioriteringene ved universitetet skjer eksternt, i departementet eller i Forskningsrådet. Ellingsrud trekker fram sentrene for fremragende forskning som et eksempel på dette.
- Den prosessen vi nå iverksetter er også et middel til å sikre våre egne prioriteringer og vår uavhengighet, sier han.

Tidspunktet for igangsettelsen av prosessen er gunstig, ifølge Ellingsrud.
- De neste årene vil Universitetet i Oslo ha en relativt stor avgang blant de vitenskapelige ansatte. Vi vil utnytte de mulighetene dette gir til å få en fagstruktur som ruster oss bedre for framtiden, sier han. Han forteller at arbeidet skal gjennomføres som en kombinasjon av en lokal og en sentral prosess. Fakultetene skal gjøre mye av jobben i første omgang, og arbeidet skal ledes av dekanene.

Omfordeling mellom fagområder

- Vil dette bli en smertefull prosess?
- Jeg håper ikke det, men dessverre er det slik at skal du prioritere noe, må du nedprioritere noe annet. Det kan bli en omfordeling mellom fagområder, svarer rektor.

- Kan det også bli snakk om en omfordeling mellom fakultetene?
- Dette kan bli en mulig konsekvens, men det er det for tidlig å si noe om, uttaler han.

Av Grethe Tidemann
Publisert 14. juni 2006 15:55 - Sist endret 10. des. 2008 16:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere