UiO får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon

Kjemiprofessor Unni Olsbye skal lede et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon ved Universitetet i Oslo (SFI). Senteret kaller seg Innovative Natural Gas Processes and Products og skal arbeide med miljøvennlige prosesser basert på naturgass.

- Jeg er kjempefornøyd. I dette senteret har vi samlet Norges fremste fagmiljøer innenfor katalyse og petrokjemiske prosesser, inkludert de største industriaktørene innen petrokjemi. Dette betyr at vi kan arbeide langsiktig. Det vil gi oss mulighet til å bygge opp grunnleggende kompetanse innen områder industrien trenger for å øke sin internasjonale konkurransekraft innenfor omdanning av naturgass til petrokjemiske produkter og drifstoff, sier senterleder Unni Olsbye.

Olsbye er professor ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi på Kjemisk institutt. Hennes forskningsgruppe skal samarbeide med forskere fra SINTEF, NTNU, Statoil, Norsk Hydro og Borealis om det nye Senteret for Forskningsdrevet innovasjon, som har fått navnet Innovative Natural Gas Processes and Products.

Store miljøgevinster

- Dette er et spesielt viktig område fordi Norge sitter på store naturgassressurser, ressurser som vil vare i hvert fall gjennom de to neste generasjonene. Det aller meste av våre petroleumsressurser brukes i dag til energiformål, men et annet viktig område er plastråstoff, sier Olsbye og viser til at en mengde av de forbruksvarene vi omgir oss med til daglig er laget av dette materialet.
- Hvis vi klarer å utvikle mer miljøvennlige prosesser for foredling av naturgass, vil dette gi store miljøgevinster, understreker hun.

Universitetet i Oslo inne i fire andre sentre

I tillegg til å stå som vertsinstitusjon for Innovative Natural Gas Processes and Products er Universitetet i Oslo med som partnere i tre andre sentre, Statistics for Innovation ved Norsk Regnesentral, ledet av UiO-professor Arnoldo Frigessi, Information Access Disruptions ved FAST asa, Multiphase Flow Assurance Innovation Centre ved IFE og Rikshospitalets og Radiumhospitalets Stem Cell Based Tumor Therapy.

Vinnerne i konkurransen om å bli et Senter for forskningsdrevet innovasjon ble offentliggjort av kunnskapsminister Øystein Djupedal og næringsminister Odd Eriksen under en tilstelning i Forskningrådet fredag 16. juni. Av 58 søkergrupper som har konkurrert, er 14 valgt ut til å bli nye SFI. Listen over vinnerne ble samme dag lagt ut på Forskningsrådets nettsider. NTNU og SINTEF dominerer listen som vertsinstitusjoner for tre sentre hver. NTNU er dessuten involvert som partner ved sju av de nye sentrene.

Næringslivsrettet forskning

- Vi er stolte over å kunne føye SFI-ordningen til vårt virkemiddelsystem. Det dekker nå hele bredden, fra mobilisering av utviklingsaktivitet i de minste bedriftene til målrettet satsing på grunnleggende toppforskning i samarbeid mellom de beste forskningsmiljøene og de mest nyskapende bedriftene.Vi har hatt svært gode erfaringer med vår satsing på de 13 sentrene for fremragende forskning. SFI-ordningen vil komplettere dette med en tilsvarende ordning for næringslivsrettet forskning. Kort og godt forventer vi at SFI vil forandre det norske forskningslandskapet, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén i en pressemelding fra Forskningsrådet.

SFI-ordningen er spesielt rettet mot den mer forskningsaktive delen av norsk næringsliv i samarbeid med sterke forskningsmiljøer. Ordningen forutsetter betydelig engasjement fra brukersiden, men likner ellers mye på ordningen Senter for fremragende forskning (SFF), heter det i pressemeldingen.


Fjorten nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon
Universitetet i Oslo: Innovative Natural Gas Processes and Products
NTNU: Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities
NTNU: Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare
NTNU: Structural IMpact Laboratory
Universitetet i Tromsø: MabCent; Marine bioactives & drug discovery
Universitetssykehuset i Nord Norge: Tromsø Telemedicine Laboratory
SINTEF: COIN - Concrete Innovation Centre
SINTEF Fiskeri og havbruk: CREATE - CRI in Aquaculture Technology
SINTEF: Norwegian Manufacturing Future
Norsk Regnesentral: Statistics for Innovation
IFE: Multiphase Flow Assurance Innovation Centre
Rikshospitalet: Stem Cell Based Tumor Therapy
Christian MichelsenResearch: The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology
Emneord: Sentrene Av Grethe Tidemann
Publisert 16. juni 2006 15:38 - Sist endret 10. des. 2008 16:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere