Få UiO-studenter velger Svalbard

Selv om Universitetet i Oslo er landets største, er andelen UiO-studenter ved Universitetssenteret på Svalbard klart lavest. Løsningen er å trekke flere UiO-forskere til Svalbard, mener professor Jøran Moen ved Fysisk institutt.

SAVNER UiO-STRATEGI: Professor Jøran Moen ved Fysisk institutt savner en UiO-strategi om satsing på nordområdene.
Foto: Yngve Vogt

Om en måned feires den offisielle åpningen av den nye forskningsparken og de nye lokalene til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Selv om UNIS, som er eid av de fire største norske universitetene, har som målsetning at minst halvparten av studentmassen på vel 330 studenter skal være norske, har de i år bare 47 prosent norske studenter. Den klart største studentandelen er fra Universitetet i Bergen. UiO deler jumboplassen med Universitetet i Tromsø.

Assisterende direktør Helen Flå ved UNIS sier at mengden studenter fra UiO er skuffende lavt. Hun mener antallet burde vært doblet.

Studiekonsulent Jan Gunnar Brattli ved UNIS hevder at UNIS er ganske usynlige i studiekatalogen til UiO.

- Studier ved UNIS blir bare nevnt med detaljbeskrivelser i noen bisetninger nede i teksten , sier Jan Gunnar Brattli.

Han ønsker langt flere norske søkere, slik at UNIS kan velge ut de beste. Brattli mener også at studenter er forsiktige og avventende med å søke til UNIS, både fordi de frykter tap av studietid og fordi studieplanene på fastlandet ikke alltid er tilpasset UNIS.

Savner strategi

Professor Jøran Moen ved Fysisk institutt påpeker at UNIS er et feltuniversitet for dem som er interessert i å forske på polare strøk.

- Svalbard er et unikt forskningslaboratorium. Den sikreste måten å øke studentmassen på, er å øke polarforskningen på fastlandet. Men årsaken til den lave andelen med studenter er at det ikke blir satset nok på polarforskning på UiO, sier Jøran Moen.

- Som eiere av UNIS bør UiO ha et mer bevisst forhold til UNIS og nordområdesatsingen, særlig fordi regjeringen signaliserer så sterkt at nordområdene er Norges viktigste satsingsområde i årene som kommer. På UiO er det bare enkeltpersoner som har kontakt med UNIS. Det er ingen UiO-strategi bak. Jeg savner derfor en strategi på UiO for å ta del i nordområdesatsingen, sier Jøran Moen.

Jøran Moen er enige med ledelsen på UNIS i at de arktiske studieretningene ved UiO er altfor dårlig profilert.

Som gulrot minner han om at UiO ikke taper penger på å sende studenter til UNIS. For det er slik at alle studiepoengene som disse studentene tar på UNIS, uansett tilfaller UiO.

Skylder på Kvalitetsreformen

Forskningsdekan Anders Elverhøi på MN-fakultetet, som også er medlem av den norske nasjonalkomiteen for polarforskning, mener at Kvalitetsreformen har noe av skylden for den labre interessen for studier på Svalbard. Forklaringen er at den nye bachelorutdanningen er lagt opp i programmer med en rekke obligatoriske kurs. Da er det mindre plass til UNIS-studier.

- Det er ikke lett å finne moduler på UNIS, som er tilpasset programmene våre. UiO har heller ikke mange retninger i arktiske studier. Det hadde sikkert vært mulig å sende flere studenter til Svalbard, om vi hadde hatt mer polaraktivitet på UiO. Men i de fagene der UiO-forskere har aktiviteter på Svalbard, fungerer det. Disse forskerne drar med seg studenter, sier Anders Elverhøi.

Konkurrerer med Australia

Universitetets styremedlem i UNIS, professor Annik Myhre, mener forklaringen er at UNIS konkurrerer med studentenes gunst om utenlandsopphold, slik som i Australia. Hun håper at det internasjonale polaråret fra 2007 til 2008 vil trekke flere forskere og studenter til Svalbard.

- Det er ikke noe som er hottere for tiden enn nordområdene. Polaråret vil være god reklame for å trekke flere studenter og forskere til UNIS. Men det er helt klart at UiO kan gjøre mer. Vi kan gjøre mer for å synliggjøre at UNIS er et alternativ for studentene i femte og sjette semester, sier Annik Myhre

Men hun påpeker at situasjonen er langt bedre enn for bare noen år siden. Da var bare hver tredje UNIS-student norsk.

Emneord: Svalbard, Undervisning Av Yngve Vogt
Publisert 3. apr. 2006 10:04 - Sist endret 10. des. 2008 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere