Partnerforum vil bli mer synlig på UiO

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og deler av den offentlige forvaltning, hvor kompetanseformidling og -utvikling står i fokus. Sammen med Karrieresenteret på UiO arrangerer forumet frokostmøter, hvor ulike fagmiljøer ved UiO får presentere seg for statsforvaltningen.

SAMARBEIDER: Kåre Svensson (t.v.) i Partnerforum og Gisle Hellsten i Karrieresenteret samarbeider om frokostmøtene, hvor UiO-ansatte møter statsforvaltningen.

- Vi har fått med oss Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo på våre frokostmøter for å styrke det faglige innholdet i arbeidet vårt, sier Kåre Svensson, prosjektleder for Partnerforum siden mars i fjor. Frokostmøtene kom i gang sist høst, og planen er å holde fire slike møter i året, enten ved UiO eller BI. I tillegg arrangerer Partnerforum konferanser og diverse seminarer for sine partnere.

Partnerforum er et samarbeid mellom UiO og Handelshøyskolen BI på den ene siden og Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, NORAD, Statens forurensingstilsyn, Statens Vegvesen og Ullevål universitetssykehus på den andre. De sju statlige partnerne betaler en årlig kontingent på 80 000 kroner, som dekker mesteparten av budsjettet. Også andre statlige forvaltningsorgan, i tillegg til private virksomheter, deltar på enkelte av arrangementene, men da mot betaling.

UiO og BI står for formidlingen av forskning og fagkunnskap i samarbeidet. Formålet er å utvikle kompetansen hos partnerne i staten, tydeliggjøre forskningens betydning for samfunnet og øke samarbeidet mellom UiO/BI og regionen.

Utfordringer for velferdsstaten

- Vi er opptatt av å knytte presentasjonen av de ulike fagene opp mot dagsaktuelle temaer. Et hovedtema er utfordringer for velferdsstaten. Vi fokuserer på hverdagen til statlige virksomheter og er opptatt av hvordan disse kan videreutvikles som arbeidsplasser, forteller Svensson.

Temaet for det siste frokostmøtet på UiO, som ble arrangert i Georg Sverdrups hus i slutten av mars, var "Beyond New Public Management - hvordan bør staten styre?". Det var en anledning for det statsvitenskapelige miljøet ved UiO til å vise seg fram for representanter for statsforvaltningen. Frokostmøtet var også denne gang fullsatt. Forrige frokostmøte på UiO handlet om retorikk, neste gang er det realfagene sin tur.

Vil bli mer synlige på UiO

- Vi ønsker å bli enda mer synlige på Universitetet i Oslo. Vi arrangerer informasjonsmøter på de enkelte fakultetene og er et godt redskap for fagmiljøene i deres utfordringer når de ønsker å formidle bruk av sin akademiske kompetanse. Et annet ønskemål er å få tak i flere statlige partnere, sier Svensson.

- Og hvilken interesse har Karrieresenteret i å delta på frokostmøtene?

- Frokostmøtene er en ypperlig anledning for oss til å få vist fram den akademiske kompetansen som de ulike fagmiljøene ved UiO besitter og vise hvor viktig den er for arbeidslivet, svarer Gisle Hellsten. Han er nestleder på Karrieresenteret ved UiO, som står som medarrangør til frokostmøtene.

Emneord: Universitetssamarbeid Av Lars Hoff
Publisert 6. apr. 2006 13:35 - Sist endret 10. des. 2008 15:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere