Vil tillate forskning på overtallige befruktede egg

Regjeringen går inn for å tillate forskning på overtallige befruktede egg, inkludert stamcelleforskning og vil også åpne for å bruke preimplantasjonsdiagnostikk (genetisk undersøkelse av befruktede egg før de settes inn i livmoren) ved alvorlige arvelige sykdommer. Det går fram av regjeringens forslag til endringer i Bioteknolologiloven. Forslaget sendes ut på høring i dag, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding. Statsråd Sylvia Brustad mener endringene er svært viktige.

VIL HJELPE MENNESKER: - Norge plasseres blant nasjonene som vil bruke bioteknologien til å hjelpe mennesker med alvorlige sykdommer, sier statsråd Sylvia Brustad (Foto: Bjørn Sigurdsøn, SMK).

- Når regjeringen nå følger opp Soria Moria-erklæringens intensjoner om bioteknologi, plasseres Norge blant nasjonene som vil bruke bioteknologien til å hjelpe mennesker med alvorlige sykdommer, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Regjeringen vil tillate forskning på overtallige befruktede egg, fordi den mener det er viktig å benytte de mulighetene vitenskapen gir til å skaffe kunnskap som i fremtiden kan brukes til å behandle sykdommer.

- Det er håp om at stamcelleforskning kan bidra til utvikling av nye behandlingsmetoder ved sykdommer som Parkinson, hjerte- og karlidelser, multippel sklerose, diabetes, HIV/AIDS, kreft og flere andre. I dag blir eggene destruert, i stedet for å bli brukt i verdifull forskning, sier Sylvia Brustad.

Regjeringen vil tillate preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) for å hindre at foreldre som er bærere av en alvorlig arvelig sykdom, overfører denne til sine barn.

- Vi vil også tillate vevstyping i forbindelse med preimplantasjonsdiagnostikk, slik at barn som blir født etter behandlingen, kan være donor og redde livet til en alvorlig syk søster eller bror som trenger stamcelletransplantasjon fra vevstypelik donor, sier Brustad.

Emneord: Bioteknologi
Publisert 3. apr. 2006 16:38 - Sist endret 10. des. 2008 16:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere