Studentene trives med Kvalitetsreformen

Studentene ved Universitetet i Oslo er mer tilfreds med lærerne nå enn i 2003. Dessuten har studiemotivasjonen til de mannlige studentene økt betraktelig, og hele 8 av 10 studenter mener de har god helse. Dette kan knyttes til gjennomføringen av Kvalitetsreformen, ifølge HELT-undersøkelsen gjennomført av Studenthelsetjenesten.Det melder Studenthelsetjenesten i ei pressemelding.

TRIVES: Studenter trives bedre etter Kvalitetsreformen, viser en undersøkelse fra Studenthelsetjenesten i Oslo.
Foto: Ola Sæther

Undersøkelsen viser også at det fortsatt er mennene og de yngste studentene som drikker mest alkohol, men likevel ikke mer enn tidligere, mens flere kvinner har sluttet å røyke siden 2003.

Mens studentene ved UiO opplever arbeidspresset like høyt i dag som i 2003, oppleves både forelesere og studieveiledere mer positivt nå enn før.

- Dette er gode nyheter for studentene og UiO for øvrig, mener administrerende overlege ved Studenthelsetjenesten, Cecilie Daae. - Et viktig mål for oss er å bidra til studieførhet, og det er klart at friske studenter som opplever studiemiljøet sitt som positivt, mestrer godt. Vi er dog bekymret for at en av fem kvinnelige studenter forteller at de har alvorlige psykiske sykdomssymptomer, fortsetter hun.

HELT (HELse-og Trivsel)-undersøkelsen er et samarbeid mellom Studenthelsetjenesten og UiO og kartlegger studentenes helse- og trivselsforhold. Undersøkelsen er lagt opp som en tidsløpsstudie. Første fase i undersøkelsen ble gjennomført våren 2003 før innføring av Kvalitetsreformen - og annen fase er gjennomført i 2005.

Målet med undersøkelsen har vært å få generell kunnskap om studenters fysiske og psykiske helse og å finne mulige sammenhenger mellom innføringen av Kvalitetsreformen og studenters helse og trivsel.

Emneord: Studentforhold
Publisert 21. apr. 2006 16:15 - Sist endret 10. des. 2008 15:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere