Færre søkere til UiO i 2006

Tallene fra Samordna opptak er klare (SO). Universitetet i Oslo har rundt tusen færre primærsøkere i år enn i fjor. - Hovedforklaringen er en nedgang i søkningen til noen av de mest populære studiene ved Universitetet i Oslo, sier rektor Geir Ellingsrud i en pressemelding fra UiO.

STØRST NEDGANG PÅ JUS: Det juridiske fakultet som har 300 færre søkere i år enn i fjor.
Foto: Ståle Skogstad

Søkertallene fra Samordna opptak er i dag lagt ut på nettstedet http://www.samordnaopptak.no/statistikk/. Tallene viser at Universitetet i Oslo til sammen har 16 470 primærsøkere til 5836 studieplasser. Dette er en nedgang på 5,6 prosent fra 2005, da tallet var 17 454 primærsøkere.

Forventet nedgang

I en pressemelding fra Universitetet i Oslo viser rektor Geir Ellingsrud til at Universitetet i Oslo i løpet av de fire siste årene hatt en vekst på 56 prosent i antall primærsøkere.
- Det har vært ventet en nedgang etter den veldige veksten vi har hatt i antall søkere de senere år, og at dette skjer primært for fag der det er blitt vanskelig å komme inn, gjør oss ikke urolige, sier Ellingsrud.

Nedgangen gjelder i første rekke Det juridiske fakultet, som har 300 færre søkere enn i fjor, og psykologi årsenhet, som har 100 færre. Men fortsatt har disse studiene mange ganger flere søkere enn det er mulig å ta imot.
- Jeg tror nok at dette kan være en naturlig reaksjon etter at kravene er blitt tøffere, mener rektor.

Færre vil studere informatikk

Realfagstudiene viser en nedgang på 5 prosent.Det er ikke minst informatikkstudiene dette rammer. Klassiske realfag som kjemi, fysikk og biologi holder enten stillingen eller opplever en vekst, ifølge pressemeldingen fra UiO.
Teologi og odontologi er de to fakultetene som samlet viser vekst. De humanistiske studiene viser en nedgang på 10 prosent, men også her er det noen av de mest populære studiene som har fått færre søkere. Også populære samfunnsvitenskapelige studier viser en viss nedgang etter mange år med vekst.

Færre søkere til høyere grunnutdanning

SO har per april 2006 registrert rundt 93 500 søkere til høyere grunnutdanning, en nedgang på 2,7 prosent fra 2005. I en pressemelding opplyser SO at det er første gang på 2000-tallet at SO ikke registrerer en økning i søkertallet.

Ifølge daglig leder i SO, Olaf Svorstøl, har dette sammenheng med at SO har opptak til ett lærested mindre i år enn i fjor. Nedgangen kan også henge sammen med et godt arbeidsmarked.

Flere vil bli lærere

Søkertallene viser at utdanningsområdet Lærer- og lektorutdanning har størst framgang i antall førsteprioritetssøkere med 14,6 prosent. Innenfor dette utdanningsområdet har allmennlærerutdanning en framgang på 5,1 prosent, mens førskolelærer går fram hele 32,1 prosent i forhold til mai 2005.

Andre utdanningsområder med framgang er teknologi, ingeniørfag og arkitektur med 10,7 prosent og økonomi og administrasjon med 7,5 prosent.

Færre vil bli journalist

Størst nedgang i antall førsteprioritetssøkere har mediefag, biblioteksfag og journalistfag med 22,3 % og historie, religion og idéfag med 8,1 %. I tillegg har estetiske fag, kunst- og musikkfag en tilbakegang på 24,3 %, men dette skyldes i første rekke at Kunsthøgskolen i Oslo gikk ut av det samordna opptaket før årets opptak.

Blant lærestedene med størst framgang er Diakonhjemmet Høgskole Rogaland (86,8 prosent), Dronning Mauds Minne Høgskolen (56,3 prosent), Ansgar Teologiske Høgskole (35,4 prosent) og Høgskolen i Finmark (33,6 prosent).

Mediehøgskolen Gimlekollen, Diakonissehjemmets høgskole og Samisk høgskole har størst tilbakegang.

UMB går sterkt fram

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har størst framgang av universitetene (31 prosent). Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har en framgang på 5,4 prosent, med 9585 søkere i år mot 9093 søkere i 2005, mens de andre norske universitetene, i likhet med UiO har færre søkere i år enn i fjor.
Universitetet i Tromsø har en tilbakegang på 9,9 prosent, Universitetet i Bergen 8,2 prosent og Universitetet i Stavanger 4,3 prosent.

Alle bruker nettsøknad

96 % av søkerne bruker nettsøknad, en økning på 5 prosentpoeng fra april 2005.
Dette vil i praksis si at SO har nådd målet om at så å si alle som kan bruke nettsøknad, skal velge denne måten å søke på, heter det i pressemeldingen fra Samordna opptak.

Emneord: Studentsaker
Publisert 27. apr. 2006 13:43 - Sist endret 10. des. 2008 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere