Samarbeider om mikroteknologi

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Vestfold har inngått en samarbeidsavtale om phd-utdanning innenfor teknologiske fag. - Institusjonene skal først og fremst samarbeide innenfor fagfeltet mikroteknologi, et felt hvor norsk industri har et stort behov for høyt kvalifiserte kandidater, uttaler prodekan for studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Annik M. Myhre.

NY SAMARBEIDSAVTALE: Dekan ved MN-fakultetet på UiO Knut Fægri og dekan Duy-Tho Do ved Høgskolen i Vestfold undertegner en avtale. Foto: Kristoffer Vikebak Larsen.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO og Høgskolen i Vestfold har inngått en samarbeidsavtale.
- Avtalen gjelder først og fremst Institutt for informatikk og Fysisk institutt ved UiO og Avdeling for Realfag og ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Vestfold. Disse miljøene skal primært samarbeide innenfor fagfeltet mikroteknologi, opplyser prodekan Annik M. Myhre.
- Mikroteknologi er et felt hvor norsk industri i dag har et stort behov for høyt kvalifiserte kandidater og hvor behovet sannsynligvis vil øke, påpeker hun.

Flere kandidater av høy internasjonal kvalitet

Høyskolen i Vestfold har i dag et nært samarbeid med det kunnskapsintensive næringslivet i Vestfold som finansierer en rekke stipendiatstillinger ved høgskolen. Den inngåtte avtalen vil ifølge Myhre, kunne bidra til å rekruttere og utdanne flere gode kandidater av høy internasjonal kvalitet og skape et enda bedre samarbeidsklima mellom det teknologibaserte næringsmiljøet og universitets- og høyskolesektoren.

Hun forteller at institusjonene har samarbeidet i lengre tid. Institutt for informatikk ved UiO har en professor-II stilling ved høgskolen, og Avdeling for realfag og ingeniørutdanningen ved HVE har en professor-II-stilling ved Fysisk institutt på UiO. Begge enhetene har flere ph.d-studenter som inngår i samarbeidet.
- Nå er det eksisterende samarbeidet blitt formalisert i en avtale som særlig vektlegger ph.d-utdanningen, sier hun.

Avtalen ble undertegnet 31. mars av dekanen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO Knut Fægri og dekanen ved Avdeling for Realfag og ingeniørutdanningen på HVE Duy-Tho Do.

Emneord: Universitetssamarbeid Av Grethe Tidemann
Publisert 7. apr. 2006 11:17 - Sist endret 10. des. 2008 15:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere