- En unik mulighet til å drive enda bedre forskning

Centre for Immune Regulation på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF er valgt ut til å bli et nytt senter for fremragende forskning (SFF) i Norge. - Vi føler oss privilegerte. Dette er en unik mulighet til å lage et miljø hvor vi kan gjøre enda bedre forskning, sier senterleder Ludvig M. Sollid.

FORSKE PÅ HELTID: - Et senter for fremragende forskning vil gjøre det mulig for oss å være forskere på heltid, sier leder for Centre for Immune Regulation, Ludvig M. Sollid.
Foto: Ola Sæther

- God forskning forutsetter nysgjerrighet og tålmodighet, og et slikt senter for fremragende forskning vil gjøre det mulig for oss å være forskere på heltid og kunne forfølge konkrete problemstillinger over tid, uttaler professor Ludvig M. Sollid på Immunologisk institutt ved Rikshospitalet, som skal lede senteret. Sollid er særlig kjent for sin forskning på tarmsykdommen cøliaki.

Fem forskningsgrupper deltar

Senteret består av fem forskningsgrupper på Rikshospitalet (Det medisinske fakultet) og Institutt for molekylær biovitenskap ved MN-fakultetet på UiO. De forsker blant annet på allergier, cøliaki og autoimmune sykdommer som leddgikt og sukkersyke. Sollid forteller at initiativtakerne bak SFF-søknaden - som også deltok i forrige runde for fire år siden, med Per Brandtzæg som leder - har regruppert og laget et snevrere, mer konkret prosjekt. Ved siden av hans egen forskningsgruppe på cøliaki, deltar Bjarne Bogens gruppe, som forsker på autoimmune sykdommer, og Finn-Eirik Johansens gruppe, som forsker på allergier og overfølsomhetssykdommer. Oddmund Bakkes og Inger Sandlies grupper, som nå holder til ved Institutt for molekylær biovitenskap, skal utvikle mye av teknologien som de andre forskningsgruppene trenger. Til sammen er de om lag 70 medarbeidere på Centre for Immune Regulation.

Vil finne faktor X i immunitetsrelaterte sykdommer

- Vi håper å samlokaliseres her i Forskningsbygget på Rikshospitalet. Det vil gjøre det lettere å finne ulikheter og fellestrekk mellom de ulike sykdomsgruppene vi forsker på. Vi vil finne ut av hva det er som regulerer immunsystemet, og hva som er faktor X i de forskjellige immunitetsrelaterte sykdommene, det som gjør at immunsystemet går til angrep på egen kropp. Immunologien griper inn i veldig mye av medisinen. Målet med forskningen er ikke minst å bedre behandling og diagnostikk av pasienter med autoimmune sykdommer og allergier, sier Sollid, som for ca. 15 år siden fant ut hvordan gluten i mel som faktor X ved cøliaki virker for å utløse denne sykdommen.

Han forteller at alle fem forskningsgruppene har en bred kontaktflate med tilsvarende miljøer i Europa og USA, blant annet ved universitetene i Stanford og Harvard. Når senteret er på plass, vil de forsterke disse nettverkene.

Emneord: SFF - Senter for fremragende forskning, Forskning Av Lars Hoff
Publisert 22. des. 2006 14:25 - Sist endret 10. des. 2008 14:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere