Jon Sudbø fratatt doktorgraden

Styret ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har fratatt Jon Sudbø doktorgraden, melder UiO i ei pressemelding. Etter at Ekbom-kommisjonen leverte sin rapport om forskningsfusk i Sudbøs arbeider 30. juni, oppnevnte Det medisinske fakultet 23. august 2006 en komité for å revurdere hans doktorgradsavhandling.

RADIUMHOSPITALET: Jon Sudbø er også fratatt sin doktorgrad i medisin. Han arbeidet ved Radiumhospitalet før forskningsfusket hans ble avslørt.
Foto: Ståle Skogstad

Komiteen konkluderer enstemmig med at Sudbøs avhandling ikke utgjør et vitenskapelig holdbart hele, og at data og konklusjoner som er fremlagt i tre av avhandlingens artikler og i deler av sammendraget, ikke er gyldige. Komiteen har også fastslått at den opprinnelige bedømmelseskomiteen ikke kunne ha avdekket den uredelighet som senere er påvist.

Universitetet i Oslo ved Det akademiske kollegium har etter komiteens mening godkjent Sudbøs doktoravhandling på premisser som senere har vist seg å være falske og anbefaler at han blir fratatt tittelen dr.med.

Komiteen har vurdert hele Sudbøs avhandling, også tre artikler der det ikke ble funnet uregelmessigheter av Ekbom-kommisjonen.

Komiteens innstilling ble sendt Sudbø. I tilsvar til komiteen hevder han at den ikke har gjort en selvstendig vurdering, men primært tatt stilling til Ekbom-kommisjonens rapport. Sudbø mener selv at begge granskninger inneholder feil og svakheter som er tilstrekkelige til å avvise kravet om tilbaketrekking av doktorgraden.

Komiteen, etter å ha drøftet Sudbøs svar punkt for punkt, opprettholdt sin anbefaling om at doktorgraden bør underkjennes.

Representanter for komiteen var til stede under fakultetsstyrets behandling av saken tirsdag. Fakultetsstyret fant det dokumentert at det foreligger fusk i Jon Sudbøs doktogradsavhandling og at den i sin tid ble tildelt på feil grunnlag.

- Sudbø-saken er en tragedie for alle parter, ikke minst for Sudbø selv. Med vedtaket i fakultetsstyret i dag er saken avsluttet fra fakultetets side. Så vel stipendiater som veiledere vil fra nå av få bedre støtte og veiledning enn før og flere svakheter i systemet er rettet opp. Intet er så galt at det ikke er godt for noe, sier dekan Stein A. Evensen ifølge pressemeldingen.

Emneord: Etikk
Publisert 19. des. 2006 16:35 - Sist endret 10. des. 2008 15:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere