Simula-senteret får fem millioner til forskerskole

Kunnskapsdepartementet stiller fem millioner kroner til rådighet til forskningssenteret Simula for etablering av en forskerskole for IKT-forskning. Dette offentliggjorde kunnskapsminister Øystein Djupedal da han i var tilstede på markeringen av Simulas fem-års jubileum tirsdag 19. desember.

GAVMILD: Kunnskapsminister Øystein Djupedal ga fem millioner kroner til forskerskole på Simula-senteret.
Foto: Ola Sæther

Kunnskapsministeren ble nylig utfordret til å bidra til realiseringen av en forskerskole innen IKT av forskningssenteret Simula på Fornebu. - Skal Norge realisere målsettingen om å bli en av verdens ledende kunnskapsnasjoner, må vi satse på å utdanne de beste kandidatene til å bli forskere, sier statsråd Øystein Djupedal i ei pressemelding.

- Kunnskapsdepartementet ser behovet for å styrke samarbeidet mellom næringslivet og forskningen, og for å utdanne flere unge mennesker til å bli forskere innen IKT. Derfor har vi svart positivt på Simulas søknad om bevilginger for å opprette et pilotprosjekt med forskerskole i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Simula får 5 millioner kroner til rådighet for forskerskolen for 2007. Simulas mål er å ha skolen i full drift fra januar 2008, hvor 60 studenter skal føres frem fra hovedfag til endt doktorgrad, etter blant annet å ha vært halve tiden i en bedrift.

Departementet har nylig mottatt en utredning fra Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet som foreslår et opplegg for å opprette nasjonale forskerskoler, samt etablere en ny ordning med nærings-PhD.

- Den videre oppfølgingen av bevilgningene må imidlertid ses i sammenheng med dette arbeidet, sa Djupedal. Spørsmålet om å opprette nasjonale forskerskoler ble omtalt i meldingen "Vilje til forskning" (2004 - 2005).

Simula ble etablert på Fornebu i 2001. Selskapet har som formål å drive med langsiktig og grunnleggende forskning på utvalgte områder innenfor programvare- og kommunikasjonsteknologi, og gjennom dette bidra til innovasjon i næringslivet.

- Potensialet for norsk IKT-forskning er stort. Ikke minst ettersom IKT er det desidert største forskningsområdet i næringslivet ved at det står for nesten 40 % av norske bedrifters utgifter til forskning og utvikling, sa statsråden.

Emneord: Forskerskole, Undervisning, Forskning
Publisert 22. des. 2006 10:12 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere