Nyheter fra 2001

Publisert 20. des. 2001 15:23

*Fondet for forsking og nyskaping bør framleis liggja under Forskingsrådet
* Forskingsrådet bør i det store og det heile vera organisert som i dag, men rammevilkåra bør bli betre
* Forskingsrådet må bli meir tema- og mindre sektororientert
* Noreg bør satsa på forsking og utvikling på same måte som Finland gjorde i økonomiske krisetider

Publisert 14. des. 2001 13:51

Det blir truleg gitt klarsignal for bygging av nytt informatikkbygg i Gaustadbekkdalen under handsaminga av revidert budsjett til våren. Det er klart etter at Stortingets KUF-komité ber regjeringa om at IFI-bygget må reknast som eit ordinært statleg byggjeprosjekt. - Eit nytt bygg kan truleg stå klart i 2005, seier assiterande universitetsdirektør Inger Stray Lien til Uniforum.

Publisert 12. des. 2001 15:45

På Historisk museum og Vikingskipshuset kan du kjøpe julegaver med kraftig historisk tyngde. Som universitetsansatt får du 20-30 prosent avslag i prisen. Husk bare å ta med ansattebevis når du skal ut og handle.

Publisert 12. des. 2001 15:35

Én million fotografier ligger som skjulte skatter rundt om på UiO. Nå legges de inn i elektroniske arkiv og blir dermed tilgjengelig for verden. Fotoarkivene kan komme til nytte i undervisning, i forskning og formidling. Har din enhet behov for et fotoarkiv, er det mulig å få det skreddersydd.

Publisert 12. des. 2001 15:30

Han har hovedfag i fysikk og har jobbet i teknisk stilling ved UiO i en mannsalder.
- De senere årene har jeg opplevd å få stadig færre utfordrende, utviklende og interessante oppgaver. Det er ingen interesse for folks faglige utvikling når de først er blitt ansatt, sier avdelingsingeniør Jon Wikne ved Fysisk institutt.

Publisert 7. des. 2001 10:12

Utanriksdepartementet held på å setja alt vidare samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Waseda-universitetet i Tokyo i fare. Ei manglande løyving frå UD har ført til at eit forskingsprosjekt mellom UiO og dette prestisjetunge japanske universitetet no må skrinleggjast. Universitetsrektor Kaare R. Norum rasar over lovnadsbrotet til UD.

Publisert 4. des. 2001 17:09

Leseforståelsen blant norske 15-åringer ligger om lag på gjennomsnittet av OECD-landene, men er klart dårligere enn i vårt naboland Finland. Det er samtidig registrert større forskjeller i Norge enn i mange andre land mellom de beste og de svakeste, og norske elever mener lærerne i liten grad stiller krav til dem.

Publisert 30. nov. 2001 15:25

Minoritetsstudentene er blant de mest fremragende ved Universitetet i Oslo ifølge rektor Kaare R. Norum. Problemet er at de er for få. - Skrekkscenariet er et samfunn med store minoritetsgrupper uten utdanning, som lever på sosialtrygd og bor i ghettoer preget av høy kriminalitet, sa Lars Sandvig, rådgiver ved UiO, under en konferanse om minoritetsungdom og høyere utdanning.

Publisert 29. nov. 2001 11:32

Det kan koma pengar til nytt informatikkbygg for Institutt for informatikk ved UiO på det endelege statsbudsjettet for neste år. Denne spådommen kom leiar for Stortingets KUF-komité, Rolf Reikvam med, etter at studentar og tilsette ved IFI hadde demonstrert for nytt informatikkbygg utanfor Stortinget onsdag 28. november.

Publisert 28. nov. 2001 16:03

Forelesning i historie engelsk. Matematikkforelesning på fransk. Eller veiledning for sosiologistudenter på spansk. Det kan bli realiteten om departement og storting får det som de vil. I forslag til ny universitetslov er nemlig bestemmelsen om at undervisningsspråket ved universitetene "til vanlig [er] norsk" tatt bort. Ønsket er at institusjonene bygger opp et fagtilbud på engelsk, og eventuelt andre språk, for norske og utenlandske studenter. - En kan ikke ta for gitt at en gjennomsnittlig universitets- eller høgskolelærer har slik kompetanse. Jeg håper politikerne tar til vettet før dette blir vedtatt, sier forsker ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Oddrun Grønvik.

Publisert 28. nov. 2001 09:59

Frederik Zimmer frå Institutt for offentleg rett blir første vararepresentant til Kollegiet i valperioden 2002-2004. Det viser den endelege oppteljinga av resultatet av kollegievalet for dei vitskapleg tilsette.

Publisert 27. nov. 2001 16:32

Studenter og ansatte ved Institutt for informatikk gjennomfører onsdag 28. november en punktdemonstrasjon på Løvebakken for å markere viktigheten av at Stortinget nå fatter et forpliktende vedtak om et tilbygg til Informatikkbygningen på Blindern.Aksjonen vil bli gjennomført mellom kl 12-13.

Publisert 27. nov. 2001 11:52

Fire av dei fem representantane som er valt inn i Kollegiet for dei vitskapleg tilsette blir heilt nye ansikt i UiOs høgaste styringsorgan. Det viser valresultatet som valstyret ved Universitetet i Oslo kunngjorde seint i går kveld.

Publisert 26. nov. 2001 10:47

Det Norske Teatret var scene da statsråd Kristin Clemet delte ut Forskningsrådets to prestisjetunge priser fredag forrige uke. - At at både forskningsprisen og formidlingsprisen i år går til Universitetet i Oslo, er en stor anerkjennelse av institusjonen, sa utdannings- og forskningsministeren.

Publisert 23. nov. 2001 17:12

Den aller gjeveste internasjonale prisen innen IT-forskning er tildelt professor emeritus Kristen Nygaard og professor emeritus Ole-Johan Dahl ved Institutt for informatikk, UiO. - Jeg er selvsagt svært glad for prisen. Men denne store anerkjennelsen døyver likevel ikke skuffelsen over at Regjeringen akter å kutte i bevilgningen til IT-forskningssenteret Simula, sier Nygaard.

Publisert 21. nov. 2001 16:46

Kristin Clemet kan verken lova bygging av nye lokale til Institutt for informatikk eller tilsetjing av fleire universitetslærarar i samband med gjennomføringa av Kvalitetsreforma. Det kom fram på ein pressekonferanse i Utdannings- og forskingsdepartementet tysdag denne veka.

Publisert 21. nov. 2001 13:38

Mellom 20 000 og 30 000 mennesker var innom universitetets Astrofestival 2001. Dette bekrefter prosjektleder Knut Jørgen Røed Ødegaard. Trolig er festivalen det mest besøkte åpne arrangement på Blindern noensinne. Festivalens grunnlegger Michael Baziljevich ble 21 november tildelt Forskningsrådets formidlingspris.

Publisert 20. nov. 2001 12:11

- Det kan vera lettare å få til forskings- og kultursamarbeid med Russland no enn økonomisk samarbeid, meiner Lillian Helle som er styrar ved Det norske universitetssenteret. Ho meiner etableringa av senteret har auka interessa for Russland i Noreg. - Det er ingen tvil om at det har ført til ei gjenoppliving av russiskfaget i Noreg.

Publisert 20. nov. 2001 12:11

Ved elva Neva ligg Statsuniversitetet i St. Petersburg. 1500 studentar går på Det filologiske fakultetet, og 65 av dei finn du på Skandinavisk institutt som har hatt svensk og norsk på undervisningsplanen sidan høvesvis 1935 og 1945. Dei 16 tilsette underviser også i dansk og i nederlandsk!!!

Publisert 19. nov. 2001 15:41

"Hva er problemet? Kristin Clemet! Hvem er tyven? Kristin Clemet!" De taktfaste ropene fra de flere tusen som hadde møtt opp på Universitetsplassen mandag denne uka, levnet liten tvil om hvem som regnes som den store stygge ulven blant studentene.