Februar

Publisert 28. feb. 2001 15:10

- USIT er i gang med eit prosjekt som både vil gi betre og enklare publiseringsløysingar på web frå neste år. Det lovar USIT-direktør Arne Laukholm, som også slår kraftig tilbake mot den harde dommen av USIT, som jusprofessor Olav Torvund kom med i Uniforum nr. 3.

Publisert 26. feb. 2001 16:28

Sleden frå Osebergskipet kom ut av glasmonteren for andre gong sidan 1951 denne månaden. Konservatorane skal no finna ut om det er mogleg å reparera dei mest alvorlege skadane på sleden.

Publisert 22. feb. 2001 09:05

- UiO må ta styringa av web-utviklinga frå USIT. Slik kan me hindra at me berre får datasystem som er tilpassa teknologar og byråkratar i sentraladministrasjonen, meiner professor Olav Torvund ved Institutt for rettsinformatikk.

Publisert 21. feb. 2001 15:22

Det blir rektorval ved Universitetet i Oslo 8. oktober. Det vedtok Kollegiet denne veka. Siste frist for å koma med framlegg til kandidatar blir torsdag 13. september.

Publisert 21. feb. 2001 13:54

Dekanane ved SV- og HF-fakulteta er mest misnøgde medan dekanen ved Det teologiske fakultetet er mest nøgd med fordelinga av omstillingspengane ved UiO. Det viser ei rask rundspørjing som Uniforum har gjort.

Publisert 21. feb. 2001 13:08

Universiteta i Bergen og Oslo og Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet i Trondheim har bestemt seg for å heva kontrakten med IBM om levering av lønns- og personalsystemet PR (Personal Ressurs). - Me har ikkje fått ein leveranse med dei eigenskapane som er skildra i avtalen, uttalar universitetsdirektør Tor Saglie i ei pressemelding frå UiO.

Publisert 20. feb. 2001 17:17

På det meste kostet det UiO 30 000 kroner timen å holde hus og mennesker varme da det var som kaldest i begynnelsen av februar. Nå vurderer Teknisk avdeling å slutte å kjøpe elektrisitet på spotmarkedet.

Publisert 20. feb. 2001 15:16

- Når staten overtar eieransvaret for alle sykehusene i landet, risikerer de UiO-ansatte på sykehusene å få langt dårligere arbeidsbetingelser enn tidligere.

Publisert 12. feb. 2001 14:00

Nordmenn har lågare forventingar til teknologi enn folk i andre land. Medisin, teknologi og miljøfag er dei fagområda folket viser størst interesse for. Folk viser brei interesse for forskingsstoff i massemediene. Kunnskapsnivået til nordmenn er i internasjonal målestokk høgt.

Publisert 8. feb. 2001 10:24

"Hvor langt skal leger kunne gå i sin forskning på pasienter? Og hvordan forholder vi oss til et nazistisk motivert drap i Norge?" Dette er bare to av mange etiske problemstillinger, som ville kunne debatteres ved et senter for etikk ved universitetet.

Publisert 7. feb. 2001 13:21

UiO bør vurdera å innføra eit eige kvalitetsstempel for alle dei elektroniske handbøkene og offisielle dokumenta som ligg på UiOs vevsider. Det meiner Eining for Intern revisjon , som også tilrår ei ny kollegiehandsaming av spørsmålet om å likestilla elektroniske og trykte dokument.

Publisert 6. feb. 2001 21:30

Urbygningen skal tilbakeføres til slik den var for 150 år siden. Prosjekteringsarbeidet pågår nå for fullt. I oktober starter den omfattende restaureringen som vil ta omkring to år.

Publisert 6. feb. 2001 21:23

- Om du fortsatt ønsker å benytte deg av Helsetjenestens tilbud, er det avgjørende at du nå aktivt velger oss som din fastlege, sier overlege Otto W. Steenfeldt-Foss.

Publisert 1. feb. 2001 12:05

- Kampen mot vold og rasisme må føres på grunnlag av kunnskap og innsikt. Universitetet i Oslo ønsker å delta i samfunnsdugnaden mot rasisme etter det tragiske drapet på Holmlia, fremholder rektor Kaare R. Norum i ei pressemelding fra UiO.