Kuldesjokk = prissjokk for UiO

På det meste kostet det UiO 30 000 kroner timen å holde hus og mennesker varme da det var som kaldest i begynnelsen av februar. Nå vurderer Teknisk avdeling å slutte å kjøpe elektrisitet på spotmarkedet.

- Nå som prisene på strøm stiger, er UiO nødt til å ta ENØK alvorlig, sier Kirsten Lindberg.
Foto: Ståle Skogstad

- Vi har kjøpt strøm på spot helt siden energi-markedet ble sluppet fri på slutten 1980-tallet. Beregninger vi har gjort, viser at UiO i løpet av perioden 1993-2000 har spart ca. 15 millioner kroner på dette, forteller universitetets tekniske sjef, Kirsten Lindberg. Når UiO kjøper elektrisitet på det såkalte spotmarkedet, får institusjonen energien til den prisen som til enhver tid er den laveste.

Rekordpris på strøm

- Erfaringene med de ekstreme prissvingningene på strøm tidligere i vinter, gjør at vi nå seriøst vurderer å velge fastpris. Aldri har det vært så høye timepriser på elektrisitet i Norge som de vi opplevde i uke 5 og 6 i år, konstaterer Lindberg.

Uvanlig streng kulde kombinert med vind, gjorde at etterspørselen etter strøm gikk rett til vers. Det samme gjorde prisene. På det meste brukte UiO på én time omlag 30 000 kroner til strøm og varme. Da var råprisen på elektrisitet oppe i 2 kroner KWH.

- Det er ekstremt høyt. Vi har ikke råd til så mange slike dager, sier hun.

- I det lange løp koster det sannsynligvis mer å låse prisen. Før ble overforbruk av energi dekket på UiOs totale budsjett. Nytt er det at et eventuelt overforbruk trolig skal belastes Teknisk avdeling sitt budsjett. Det betyr at vi har lite å gå på. Da blir det viktig å kunne legge et sikkert budsjett, understreker Lindberg.

UiOs energibudsjett for i år er på 54,6 millioner i kroner. Elektrisiteten koster 30 millioner kroner, mens fjernvarmen koster drøyt 22 millioner kroner.

Kuldesjokk

I begynnelsen av februar, oppstod det problemer med varmeanlegget i Administrasjonsbygningen og Lavblokka.

- I tillegg til det uvanlig høye energiforbruket og de ekstreme prisene i begynnelsen av februar, opplevde vi at et batteri i ventilasjonsanlegget i Lavblokka frøs. Dermed gikk det hull på rørene og vannet strømmet ut. Vannet forsvant i Lavblokka og i alle etasjene i Administrasjonsbygningen. Det ble kaldt. Akkurat da hadde vi det ikke godt her i Teknisk avdeling, medgir Lindberg.

Før anlegget kunne fylles opp med vann, måtte luften som hadde kommet inn i anlegget, ut igjen.
- Driftsleder Knut Erik Olsen gjorde en fantastisk innsats med å lufte anlegget for å få varmegjennomstrømning i alle apparatene og for å unngå at anlegget skulle fryse i stykker. Det tok mange dager å fullføre dette arbeidet, sier Lindberg. Feilen oppstod i et relativt nytt ventilasjonsaggregat som er forsynt med en frosttermostat som skal slå ut ved lave temperaturer, stoppe anlegget og sette varmen på for fullt. Men termostaten fungerte ikke.

Ikke penger til ENØK

- Vi har greid å unngå at energiforbruket på universitetet har økt selv om vi bruker stadig mer utstyr, PC'er osv. Det er utarbeidet en ENØK-plan for UiO. I denne planen inngår blant annet å installere anlegg for varmegjenvinning i SV- og MN-bygget. Men vi mangler penger til å investere i ENØK-tiltak, konstaterer Lindberg.
- Selvom strømprisen er mye lavere her til lands enn i Danmark og andre europeiske land, så begynner nye avgifter å merkes godt. I fjor økte forbruksavgiften på elektrisitet med 3,3 øre/KWH. I år vil den samme avgiften øke med ytterligere 3,4 øre/KWH. Dette betyr økte kostnader i millionklassen, sier Lindberg.

- Nå som prisene på strøm stiger, er UiO nødt til å ta ENØK alvorlig. Et viktig tiltak som alle kan bidra til, er å passe på å slå av skjermen på PC'en før en går hjem, oppfordrer Lindberg.

Emneord: energisparing, Energi Av Trine Nickelsen
Publisert 20. feb. 2001 17:17 - Sist endret 10. des. 2008 15:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere