- Velg fastlege!

- Om du fortsatt ønsker å benytte deg av Helsetjenestens tilbud, er det avgjørende at du nå aktivt velger oss som din fastlege, sier overlege Otto W. Steenfeldt-Foss.

Alle UiOs studenter, ansatte og pensjonister har rett til å velge Helsetjenesten ved UiO som sin fastlege, understreker overlege Otto W. Steenfeldt-Foss
Foto: Trine Nickelsen

Fastlegeordningen skal nå gjennomføres i praksis. 1. juni i år trer ordningen i kraft. I disse dager vil du få et brev der du må bestemme deg for hvem som skal være "din" lege. Hvis du ikke gjør det, kommer Rikstrygdeverket til å velge for deg.

- Velg Helsetjenesten ved UiO

Ønsker du å benytte deg av helsetilbudet ved Universitetet i Oslo også i framtida, er det viktig å støtte opp om Helsetjenesten akkurat nå. I brevet fra trygdeetaten, blir alle over 16 år invitert til å sette seg på liste i bostedskommunen. Det er også mulig å velge lege utenfor kommunen.
- Det er viktig å være klar over at alle universitetets studenter, ansatte og pensjonister har rett til å velge Helsetjenesten ved UiO som sin fastlege, understreker Steenfeldt-Foss. - Når fastlegeordningen innføres, kan også dine barn under 16 år bruke oss.

Helsetjenesten står imidlertid ikke oppført som legevalg på den oversikten du får tilsendt fra trygdeetaten. De som vil ha Helsetjenesten som sin fastlege, må føre opp "Helsetjenesten UiO" på skjemaet. Helsetjenestens fellesliste har nummeret 90182. En kan også velge lege ved å ringe svartelefon: 800 31 111 eller bruke internett: www.fastlegeordningen.dep.no. Fristen for legevalg er 1. mars.

Om du velger Helsetjenesten ved UiO som din fastlege, er hele Helsetjenesten ansvarlig for deg. Du behøver derfor ikke vente på time hos en bestemt lege, men kan bestille time hos den med kortest ventetid. Likevel vil en av legene være "din ansvarlige lege".
- Så langt det er mulig, vil vi gi våre brukere den legen de måtte ønske å ha som "sin". Brukerne kan velge lege ved å skrive inn legens navn og legenummer på skjemaet, sier Steenfeldt-Foss.

Kan få problemer

Helsetjenesten vil for hver student og ansatt, motta et årlig tilskudd fra staten gjennom fastlegereformen. - Om mange av de universitets- og SiO-ansatte velger fastlege på hjemstedet eller unngår å ta stilling, står Helsetjenesten i fare for å måtte innskrenke sitt tilbud på grunn av sviktende finansiering, påpeker Steenfeldt-Foss. Ansatte ved UiO og SiO som velger fastlege i hjemkommunen, har ikke lenger samme tilgang til Helsetjenesten på Blindern.

Helsetjenestens virksomhet er organisert i to samarbeidende seksjoner for allmennmedisin og psykiatri/klinisk psykologi under felles ledelse. Alle studenter som har betalt semesteravgift vil som før ha rett til gratis konsultasjon og behandling. Ansatte ved Universitetet i Oslo, Menighetsfakultetet eller Studentsamskipnaden betaler en egenandel på 110 kroner, som ved offentlige helsesentra.

Emneord: Helsetjenesten Av Trine Nickelsen
Publisert 6. feb. 2001 21:23 - Sist endret 10. des. 2008 16:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere