September

Publisert 28. sep. 2001 13:11

Det første som møter deg når du trår over dørterskelen til Geologisk museum på Tøyen er gråstein - sett med en kunstners blikk. "Steinane mine" heter den nyåpnede utstillingen.

Publisert 26. sep. 2001 16:07

Rektorkandidatane Arild Underdal og Eivind Osnes avslørte lite om kva dei ville gjera som rektor ved Universitetet i Oslo under valdebatten måndag 24. september. Dei 200 personane som hadde møtt fram i Georg Sverdrups hus, fekk heller ikkje noko klart bilete av kva som var dei viktigaste skilnadane mellom dei to kandidatane.

Publisert 25. sep. 2001 12:09

- Om vi sammenligner den massive og landsomfattende feiringen vi i år har sett av 150-årsjubileet for Arne Garborgs fødsel med den høyst beskjedne markering det er lagt opp til for nasjonsbyggeren Brøggers 150 år, må vi konstatere at det ennå er et godt stykke igjen til at våre vitenskapere blir feiret etter fortjeneste, sier hans biograf, professor Geir Hestmark ved Biologisk institutt.

Publisert 24. sep. 2001 11:28

- Jeg stjeler andres bilder og tvinger disse bildene til å fortelle min historie, forteller "Hassan". I høst stiller han ut sine collager ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Tittelen på utstillingen er Collage Criminel, en kommentar til livet i Oslo fengsel, avd.A .

Publisert 21. sep. 2001 11:51

Navn:Eivind Osnes Alder: 63 Sivilstand: Enkemann (5 barn og 0 barnebarn) Stilling: Professor i fysikk Ansatt ved UiO siden 1977 (fast); midl. ansett. 1963-66 og 1971-75 Aktuell: Rektorkandidat ved UiO

Publisert 20. sep. 2001 13:42

Ramsy, Rodney, Anette og de andre deltakerne i TV-serien Big Brother skal gi oss ny kunnskap om det norske språket. Språkforskere ved Universitetet i Oslo har fått produsentens tillatelse til å bruke serien i forskning- og utviklingsøyemed.

Publisert 19. sep. 2001 11:09

Det er no laga eit eige interaktivt debattforum i samband med rektorvalet. - Formålet er å gjera det enkelt for studentar og tilsette å senda inn innlegg om framtida til universiteta til rektorkandidatane, seier webredaktør John Baarli ved UiO.

Publisert 19. sep. 2001 10:51

- Alle som er knytte til Universitetet i Oslo på ein eller annan måte kan stemma under rektorvalet 8. oktober. Men dei samla stemmene til dei vitskapleg tilsette vil telja meir enn dei samla stemmene til studentane, medan studentane sine stemmer til saman vil telja meir enn stemmene til dei teknisk/administrativt tilsette.

Publisert 19. sep. 2001 10:18

Lite tilfredsstillende arbeidsoppgaver og manglende muligheter for kompetanseutvikling. Opplevelse av mobbing og trakassering. Personalsaker som pågår i lang tid uten at noen griper inn. Det er også en del av virkeligheten ved UiO.

Publisert 19. sep. 2001 10:09

Han var den første som utviklet en teknikk som gjorde det mulig å "se" hjernens minste signalstoffer - aminosyrer - gjennom et mikroskop. Tidligere i år sendte han to søknader til EUs forskningsprogram, som nylig svarte JA på begge - professor Jon Storm-Mathisen ved Anatomisk institutt.

Publisert 19. sep. 2001 09:40

Benskjørhet, eller osteoporose, er en smertefull sykdom som rammer 40 prosent av alle norske kvinner over 50 år. Forskningsmiljøet på osteoporose ved UiO befinner seg i det internasjonale toppsjiktet. I juni ga EU dette miljøet status som Marie Curie-senter - det første ved Det medisinske fakultet.

Publisert 14. sep. 2001 14:18

Holocaust-senteret er for lengst etablert. Men Villa Grande på Bygdøy er ikke innflyttingsklar før i 2004. I mellomtiden holder senteret hus i Ullevålsveien 105. - Virksomheten er i full gang, forsikrer styrets leder, førsteamanuensis Knut Aukrust.

Publisert 12. sep. 2001 16:21

Oslokonferansen om fred og menneskerettigheter i Midtøsten, "The Peace Process - A Decade Later" er avlyst på grunn av stengte flyplasser i Midtøsten og i USA. Konferansen skulle etter planen vært avholdt torsdag 13. og fredag 14. september.

Publisert 12. sep. 2001 15:44

Førebels har ikkje Universitetet i Oslo fått melding om at tilsette ved UiO var i New York eller i Washington då USA blei ramma av to terroråtak i går. Det opplyser personalsjef Trond Tveit Selvik til Uniforum. Heller ikkje UiO-studentar er i dette området.

Publisert 11. sep. 2001 16:05

- Dette er draumejobben min. Det finst ikkje nokon meir meiningsfull jobb enn å hjelpa til med å fremja interessa for tysk språk og kultur i Noreg. Det seier 30 år gamle Åse Frivold som denne månaden blei tilsett som koordinator ved det nyoppretta Nasjonalt ressurssenter for tysk.

Publisert 7. sep. 2001 15:14

Alle dei åtte studentrepresentantane i Kollegierådet marsjerte fredag 7. september ut frå møtet i protest mot at dei vitskapleg tilsette ikkje ville stemma for å endra samansetjinga av Kollegiet. - Det var det tristaste møtet eg har opplevd så lenge eg har site i rektoratet, seier prorektor Rolv Mikkel Blakar.

Publisert 6. sep. 2001 14:17

- Mange dyktige norske medisinske forskarar blir aldri foreslått som kandidatar til Jahreprisane. Difor kjem norske forskarar ofte til kort når priskomiteen skal velja ut vinnarane av Nordens største medisinske pris. Det seier leiar for priskomiteen, forskingsdekan Ole Petter Ottersen ved Det medisinske fakultetet.

Publisert 5. sep. 2001 13:27

Studentane kjem å aksjonera under det ekstraordinære møtet i Kollegierådet fredag 7. september. Årsaka er at dei fryktar at dei vitskapleg tilsette vil prøva å hindra at universitetsdirektøren sitt framlegg til endring av samansetjinga av Kollegiet blir vedtatt, fortel Morten Rand-Hendriksen og Ingvild Nyquist Borgeraas, som representerer studentane i Kollegiet.

Publisert 5. sep. 2001 09:55

- Jag har gripit tillfället i flykten, sier Stig Johansson når vi ber ham forklare sin suksess som forsker innenfor feltet korpuslingvistikk. Johansson er professor ved Institutt for britiske og amerikanske studier (IBA) og vinner av årets forskningspris ved Universitetet i Oslo.

Publisert 5. sep. 2001 09:23

- Ingvar Ambjørnsen er den fødte Jonas-prisvinner, sa kulturminister Ellen Horn under prisutdelingen i Georg Sverdrups hus på Blindern tidligere denne uka. Det var Elling selv som mottok prisen på vegne av sin "pappa".