Mars

Publisert 30. mars 2001 14:42

Før fotografiet blei funne opp, blei illustrasjonane til vitskaplege verk ofte utførte av framifrå kunstnarar. Dette samspelet mellom kunst og vitskap er tema for utstillinga "Innsikt Synlig" som opnar i Galleri Sverdrup i Universitetsbiblioteket på Blindern onsdag 4. april.

Publisert 30. mars 2001 09:32

Forskaren bør framleis ha rett til å utnytta forskingsresultata kommersielt. Det meiner fleirtalet i Bernt-utvalet som har vurdert spørsmålet om utnytting av forskingsresultat frå universitet og høgskular. Mindretalet meiner at institusjonen kan krevja å få overført den retten til seg.

Publisert 27. mars 2001 13:34

"Den filosofiske refleksjon" er tema for Humanioradagene 2001 som går av stabelen fra 29. - mars til 1. april. - Nei, det har aldri falt oss inn at vi overvurderer vårt publikum. Tvert imot. Folk er mer opptatt av filosofi og idéfag enn noen gang.

Publisert 26. mars 2001 13:40

Fra årsskiftet la Barne- og familiedepartementet (BFD) og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) fire millioner kroner på bordet for at Universitetet i Oslo (UiO) skulle opprette et tverrfaglig senter for forskning på barn med atferdsproblemer- såkalte verstinger. Men foreløpig har senteret latt vente på seg.

Publisert 23. mars 2001 10:55

- Politikarane må sørgja for at NRK-området på Marienlyst blir brukt til forskingsformål i staden for å bli seld til privatkapitalisten Kjell Inge Røkke. Det meiner fungerande rektor ved Universitetet i Oslo, Rolv Mikkel Blakar.

Publisert 22. mars 2001 10:36

- Kunsten ved Universitetet i Oslo er et nedprioritert og forsømt område, mener Jan Edgar Lunde, kunstkonsulent ved Universitetet i Oslo. Samlingen tilsvarer samlingene ved landets største kunstmuseer og har stor kulturell, historisk og dokumentarisk verdi.

Publisert 22. mars 2001 10:23

- Jeg er fortvilet over den ekstremt vanskelige situasjonen som de palestinske universitetene opplever nå. Når jeg får vite at mine palestinske kolleger blir meid ned av israelske tropper, ja, så synes jeg det er helt forferdelig, sier rektor Kaare R. Norum. Nå har han sendt et skarpt brev til den israelske ambassadøren i Norge.

Publisert 21. mars 2001 11:24

Realfagene er for kompliserte og kjedelige for dagens ungdom som er opplært til ikke å konsentrere seg i mer enn åtte sekunder av gangen. De oppfatter forskerne innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag som lavtlønnede skrullinger uten moralske skrupler og samvittighet.

Publisert 21. mars 2001 11:21

- Den nye studieordningen ved Kjemisk institutt representerer en av de mest radikale reformene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet de senere årene, sier professor Carl Henrik Gørbitz ved Kjemisk institutt. Et nytt faglig innhold og nye pedagogiske virkemidler skal trekke flere studenter til instituttet.

Publisert 15. mars 2001 10:53

Ved Senter for materialvitenskap i Forskningsparken ble et nytt trasmisjons-elektronmikroskop offisielt "åpnet" 14. mars. Mikroskopet er blant verdens mest avanserte.

Publisert 12. mars 2001 13:40

Alle vitskaplege høgskular og høgskular med rett til å tildela doktorgrad kan få kalla seg for universitet og alle studentar skal få tildelt 11 000 kroner ekstra i stipend i året. Dette er dei viktigaste nyhenda i stortingsmeldinga om reformer i høgare utdanning, som blei presentert av utdanningsminister Trond Giske 9. mars.

Publisert 9. mars 2001 15:43

Forstår kjemistudentene fagets grunnleggende læresetninger? Agnes Kunszenti retter et kritisk søkelys på undervisningen innenfor realfagene i sin doktorgradsavhandling Knowledge or understanding?

Publisert 9. mars 2001 13:42

- Kvalitet koster og derfor har Norge verken menneskelige eller økonomiske ressurser til mer enn fire universiteter. Dette mener jeg ikke fordi jeg vil hevde eksklusivitet, men fordi ressursknappheten i universitetssektoren ikke tillater det, sier rektor Kaare R. Norum ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Publisert 7. mars 2001 10:38

- Evaluering av eit fagmiljø kan føra til at forskarane ikkje lenger tar sjansar og heller fylgjer den vegen dei kjenner seg tvungne til å ta på grunn av resultata av evalueringane. Ville forresten Albert Einstein ha tolt ei evaluering i den tidlegaste fasen av forskinga si?

Publisert 6. mars 2001 15:55

I et halvt år har Uniforum kunnet tilby sine lesere løpende nyheter på nettet. I januar ble det satt en foreløpig rekord med 22 000 treff. Det gjør at universitetets nyhetsavis hører med blant UiOs aller mest leste nettsider.

Publisert 6. mars 2001 15:53

Har kvinnenes massive inntreden i Akademia i løpet av de siste årene påvirket utviklingen av fagene ved universitetet? Har kvinnenes tilstedeværelse nedfelt seg i form av nye problemstillinger og endrede pensumlister? Uniforum har spurt seks kvinner på seks ulike fag ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. mars 2001 14:52

Det er ennå uvisst når Holocaust-senterets styre vil komme sammen til sitt første, konstituerende møte, etter at Kollegiet vedtok å utvide styret med ett medlem for å gi plass til en studentrepresentant.

Publisert 5. mars 2001 13:07

- Sverige, Sveits og Japan bruker 50 prosent mer på forskning enn Norge - uten å ha oljepenger å ta av. Oljepengene har svekket behovet for rasjonalitet i norsk politikk. Det sa tidligere statsminister Kåre Willoch i sin innledning på debattmøtet "Kaster vi fremtiden ut av vinduet ved å sette oljepengene på bok?" i Georg Sverdrus hus 1. mars.

Publisert 1. mars 2001 17:51

Kyrkje-, utdannings- og forskingsminister Trond Giske opnar for at enkelte høgskular skal få status som universitet.I stortingsmeldinga, som kjem 9. mars, vil Giske foreslå at vitskaplege høgskular får høve til å kalla seg universitet, og at høgskular med doktorgradsutdanning på minst eitt område kan søkje om universitetsstatus, skriv Stavanger Aftenblad torsdag 1. mars.