November

Publisert 30. nov. 2001 15:25

Minoritetsstudentene er blant de mest fremragende ved Universitetet i Oslo ifølge rektor Kaare R. Norum. Problemet er at de er for få. - Skrekkscenariet er et samfunn med store minoritetsgrupper uten utdanning, som lever på sosialtrygd og bor i ghettoer preget av høy kriminalitet, sa Lars Sandvig, rådgiver ved UiO, under en konferanse om minoritetsungdom og høyere utdanning.

Publisert 29. nov. 2001 11:32

Det kan koma pengar til nytt informatikkbygg for Institutt for informatikk ved UiO på det endelege statsbudsjettet for neste år. Denne spådommen kom leiar for Stortingets KUF-komité, Rolf Reikvam med, etter at studentar og tilsette ved IFI hadde demonstrert for nytt informatikkbygg utanfor Stortinget onsdag 28. november.

Publisert 28. nov. 2001 16:03

Forelesning i historie engelsk. Matematikkforelesning på fransk. Eller veiledning for sosiologistudenter på spansk. Det kan bli realiteten om departement og storting får det som de vil. I forslag til ny universitetslov er nemlig bestemmelsen om at undervisningsspråket ved universitetene "til vanlig [er] norsk" tatt bort. Ønsket er at institusjonene bygger opp et fagtilbud på engelsk, og eventuelt andre språk, for norske og utenlandske studenter. - En kan ikke ta for gitt at en gjennomsnittlig universitets- eller høgskolelærer har slik kompetanse. Jeg håper politikerne tar til vettet før dette blir vedtatt, sier forsker ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Oddrun Grønvik.

Publisert 28. nov. 2001 09:59

Frederik Zimmer frå Institutt for offentleg rett blir første vararepresentant til Kollegiet i valperioden 2002-2004. Det viser den endelege oppteljinga av resultatet av kollegievalet for dei vitskapleg tilsette.

Publisert 27. nov. 2001 16:32

Studenter og ansatte ved Institutt for informatikk gjennomfører onsdag 28. november en punktdemonstrasjon på Løvebakken for å markere viktigheten av at Stortinget nå fatter et forpliktende vedtak om et tilbygg til Informatikkbygningen på Blindern.Aksjonen vil bli gjennomført mellom kl 12-13.

Publisert 27. nov. 2001 11:52

Fire av dei fem representantane som er valt inn i Kollegiet for dei vitskapleg tilsette blir heilt nye ansikt i UiOs høgaste styringsorgan. Det viser valresultatet som valstyret ved Universitetet i Oslo kunngjorde seint i går kveld.

Publisert 26. nov. 2001 10:47

Det Norske Teatret var scene da statsråd Kristin Clemet delte ut Forskningsrådets to prestisjetunge priser fredag forrige uke. - At at både forskningsprisen og formidlingsprisen i år går til Universitetet i Oslo, er en stor anerkjennelse av institusjonen, sa utdannings- og forskningsministeren.

Publisert 23. nov. 2001 17:12

Den aller gjeveste internasjonale prisen innen IT-forskning er tildelt professor emeritus Kristen Nygaard og professor emeritus Ole-Johan Dahl ved Institutt for informatikk, UiO. - Jeg er selvsagt svært glad for prisen. Men denne store anerkjennelsen døyver likevel ikke skuffelsen over at Regjeringen akter å kutte i bevilgningen til IT-forskningssenteret Simula, sier Nygaard.

Publisert 21. nov. 2001 16:46

Kristin Clemet kan verken lova bygging av nye lokale til Institutt for informatikk eller tilsetjing av fleire universitetslærarar i samband med gjennomføringa av Kvalitetsreforma. Det kom fram på ein pressekonferanse i Utdannings- og forskingsdepartementet tysdag denne veka.

Publisert 21. nov. 2001 13:38

Mellom 20 000 og 30 000 mennesker var innom universitetets Astrofestival 2001. Dette bekrefter prosjektleder Knut Jørgen Røed Ødegaard. Trolig er festivalen det mest besøkte åpne arrangement på Blindern noensinne. Festivalens grunnlegger Michael Baziljevich ble 21 november tildelt Forskningsrådets formidlingspris.

Publisert 20. nov. 2001 12:11

- Det kan vera lettare å få til forskings- og kultursamarbeid med Russland no enn økonomisk samarbeid, meiner Lillian Helle som er styrar ved Det norske universitetssenteret. Ho meiner etableringa av senteret har auka interessa for Russland i Noreg. - Det er ingen tvil om at det har ført til ei gjenoppliving av russiskfaget i Noreg.

Publisert 20. nov. 2001 12:11

Ved elva Neva ligg Statsuniversitetet i St. Petersburg. 1500 studentar går på Det filologiske fakultetet, og 65 av dei finn du på Skandinavisk institutt som har hatt svensk og norsk på undervisningsplanen sidan høvesvis 1935 og 1945. Dei 16 tilsette underviser også i dansk og i nederlandsk!!!

Publisert 19. nov. 2001 15:41

"Hva er problemet? Kristin Clemet! Hvem er tyven? Kristin Clemet!" De taktfaste ropene fra de flere tusen som hadde møtt opp på Universitetsplassen mandag denne uka, levnet liten tvil om hvem som regnes som den store stygge ulven blant studentene.

Publisert 19. nov. 2001 10:16

Tidlegare rektorkandidat Eivind Osnes avviser at støttespelarane hans ynskjer at kollegievalet skal bli ein omkamp etter at deira kandidat tapte rektorvalet. - Det er ein konspirasjonsteori som ikkje har noko med røyndomen å gjera. Eg har ført ein open og reieleg valkamp, utan noko skjult agenda, og har tatt til etterretning at eg tapte, seier han til Uniforum.

Publisert 14. nov. 2001 11:44

Det er kome inn framlegg på tolv kandidatar som skal kjempa om dei fem plassane til dei vitskapleg tilsette i Kollegiet for perioden 2002-2004. Åtte av kandidatane er foreslått av personar som ikkje er rekna som UiOs mest reformivrige. Blant dei finn me tidlegare rektorkandidat Eivind Osnes, men også nyvald rektor Arild Underdals våpendragar, Tore Hansen.

Publisert 14. nov. 2001 10:43

Vekttallsproduksjonen ved UiO er gått ned med 7,6 prosent på ett år, og institusjonen skiller seg dermed negativt ut blant landets universiteter. Færre vekttall betyr mindre penger. - Jeg er bekymret. Det er svært viktig at hele institusjonen nå etablerer en korrekt og felles forståelse av situasjonen, sier universitetsdirektør Tor Saglie.

Publisert 13. nov. 2001 15:41

Levende silkeormer, kinesiske vevere, fjærkledde dinosaurer, en halv milliard år gamle fossiler, lotus, bambus og drager. Den største utstillingen på Tøyen noensinne handler om det gåtefulle Kina. Forberedelsene pågår for fullt.

Publisert 9. nov. 2001 18:03

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning for 2001 er tildelt professor dr.philos. Svein Magnussen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 500.000 kroner samt skulpturen "Møbius", utformet av bildehugger Aase Texmon Rygh.

Publisert 9. nov. 2001 17:39

Mindre i stipend til studentene og to milliarder kroner mer til Fondet for forskning og nyskaping. Dette er de viktigste endringene til Bondevik-regjeringa i utdannings-og forskingsbudsjettet sammenlignet med Stoltenberg-regjeringa. - Jeg er opprørt, sier NSU-leder Trond Larsen. Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet synes ikke synd på studentene.

Publisert 8. nov. 2001 14:04

Byggingen av det nye Rikshospitalet kom skjevt ut allerede før start. Planleggerne bommet grovt på fremdrift, arealbehov og kostnader, fastslår eksperter som har evaluert sykehus-prosjektet, melder Norsk Telegrambyrå. I 1992 vedtok Stortinget en totalkostnad for prosjekt Nytt Rikshospital på vel 2,8 milliarder kroner. Sluttkostnaden kom opp i nesten 6 milliarder kroner.

Publisert 2. nov. 2001 16:02

Det begynte som ein flygeidé for å hindra hjerneflukt av russiske forskarar. I dag finansierer UiOs Senter for medisinske studiar i Moskva tolv forskingsstipendiatar og ein seniorforskar. - Om det ikkje hadde vore for dette senteret, ville me truleg ha forska i utlandet eller arbeidd i det private næringslivet, seier forskingsstipendiatane Anton Golovnin og Alma Kourmanova til Uniforum.

Publisert 1. nov. 2001 15:00

Uniforums papirutgåve kjem ikkje ut før i morgon, fredag 2. november. Grunnen er tekniske problem hos Avistrykk Norge A/S. Redaksjonen seier seg lei for dette, men me vil oppfordra alle lesarane våre til å lesa alle nyhendeartiklane i Uniforum nett no.

Publisert 1. nov. 2001 14:13

- Vi skal få til noen nye studieløp innenfor den nye gradsstrukturen allerede i løpet av 2002. Men det kommende året blir først og fremst et planleggingsår. Derfor vil de fleste studieløp først kunne bli satt i gang i 2003. Men det er viktig for Universitetet i Oslo at vi kommer i gang og viser at vi vil gå inn i reformprosessen, sier rektor Kaare R. Norum.

Publisert 1. nov. 2001 13:29

Matematisk institutt har innført både bokstavkarakterar og obligatorisk innlevering av oppgåver for førsteårsstudentane. - Det blir mykje meirarbeid for oss, men det er også moro å pressa studentane litt, seier kursleiar Arne B. Sletsjøe.

Publisert 1. nov. 2001 13:12

- Store delar av dagens ex.phil. og ex.fak. kan bli integrerte i andre fag når den nye gradsstrukturen er blitt gjennomført ved Universitetet i Oslo. Det seier teologiprofessor Tarald Rasmussen som leiar styringsgruppa for iverksetjinga av Kvalitetsreforma ved UiO.