Forskningsrådet "(lov)priser" Universitetet i Oslo

Det Norske Teatret var scene da statsråd Kristin Clemet delte ut Forskningsrådets to prestisjetunge priser fredag forrige uke. - At at både forskningsprisen og formidlingsprisen i år går til Universitetet i Oslo, er en stor anerkjennelse av institusjonen, sa utdannings- og forskningsministeren.

Svein Magnussen mottar skulpturen Møbius samt varme gratulasjoner fra statsråd Kristin Clemet.
Foto: Trine Nickelsen

Det er professor dr.philos. Svein Magnussen ved Psykologisk institutt som ble tildelt Norges forskningsråds pris for fremragende forskning for 2001. Prisen er på 500 000 kroner, samt skulpturen Møbius og et diplom. Førsteamanuensis Michael Baziljevich ved Fysisk institutt mottok prisen for fremragende forskningsformidling for 2001. Denne prisen er på 200 000 kroner.

Vi husker i bilder

I 20 år har Magnussen drevet grunnleggende forskning innenfor kognitiv psykologi og nevropsykologi. Han er opptatt av hvordan hjernen kan oppfatte og lagre kunnskap. Hvordan kan hjernen huske? Og hva kan den ikke huske? Det er ikke tvil om at vi husker best det vi ser. Vi er svært gode på å huske i bilder, mye bedre enn ord.

- Forskningen Magnussen driver er fremragende, innovativ og høyst internasjoalt anerkjent, sa leder av juryen i sin tale under prisoverrekkelsseremonien.

Forskningsarbeidet har skaffet ny kunnskap blant annet om årsak til feilbedømmelser av tid og rom. Magnussen og kolleger ved Psykologisk institutt er i ferd med å bygge opp en forskningsgruppe i vitnepsykologi. Dette området er helt sentralt i rettspsykiatri og rettspsykologi.

- Denne prisen er en stor inspirasjon til å fortsette forskningsarbeidet. Takk til juryen for et godt valg! sa Magnussen smilende. En del av prispengene akter han bruke til å gjøre ferdig en bok om vitnepsykologi.

- Fantastisk!

Også formidlingsprisvinneren var svært glad for anerkjennelsen:
- Det er fantastisk å bli tildelt denne prisen! Den er definitivt til stor inspirasjon til å fortsette formidlingsaktiviteten, sa 36-åringen, som understreker at mennesket trenger både kunnskap og tivoli.

- Det kom inn mange sterke navn til juryen. Michael Baziljevich stilte imidlertid i en klasse for seg. Noen stikkord: formidlingsglede, talent, ordkunstner, entusiastisk, arbeidssom - synes nesten uoppslitelig, la leder av juryen, professor Rigmor Austgulen ved NTNU.

Prisen får Baziljevich får for sitt arbeid med Astrofestivalen og for sitt engasjement og sin kreativitet, samt for sin langvarige innsats for formidling av forskning og realfag.

Emneord: Forskning, Priser Av Trine Nickelsen
Publisert 26. nov. 2001 10:47 - Sist endret 10. des. 2008 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere