Demonstrerer for nytt informatikkbygg

Studenter og ansatte ved Institutt for informatikk gjennomfører onsdag 28. november en punktdemonstrasjon på Løvebakken for å markere viktigheten av at Stortinget nå fatter et forpliktende vedtak om et tilbygg til Informatikkbygningen på Blindern.Aksjonen vil bli gjennomført mellom kl 12-13.

Hovedinnslaget i aksjonen vil være oppblåsing og uttapping av et "hoppeslott" som en markering av hvordan Stortinget har skapt forventninger som nå ser ut til å bli bare luftslott, heter det i en pressemelding fra aksjonskomiteen ved Institutt for informatikk, UiO. Det vil bli overlevert brev til fraksjonslederne i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget.

Stortinget vedtok høsten 1998 at det skulle bygges et stort tilbygg til Informatikkbygningen på Blindern. Bygningen skulle finansieres av Norges forskningsråd, og leies ut til Universitetet i Oslo. Stortinget skulle så tilføre Universitetet de nødvendige friske midler for å dekke husleien.

For at bygget skal bli en realitet, må Stortinget få seg forelagt en kostnadsberegning over hva framtidig husleie vil bli, og så bevilge denne. Utgiftene til husleie vil påløpe fra bygget står ferdig, trolig tidligst i 2004.

Saboterer stortingsvedtaket

- Norges forskningsråd, i samarbeid med universitetet og Statsbygg, har for lengst levert inn det grunnlaget som trengs for å beregne husleien. Men det virker som om KUF ikke er interessert i å realisere Stortingets vedtak. Det virker på oss som det sitter "en usynlig fiende", på embetsmannsnivå og/eller i politisk ledelse i KUF, som gjør sitt beste for å sabotere stortingsvedtaket, skriver medlem i aksjonskomiteen, professor i informatikk, Nils Damm Christophersen i en pressemelding.

Aksjonskomiteen viser også til at da nåværende formann i Stortingets KUF-komite, Rolf Reikvam, i vår stilte spørsmål til statsråd Giske om saken, ble det opplyst at KUF hadde stipulert husleien til omlag 50 mill. kr. Dette er nær det dobbelte av de anslag forskningsrådet og Statsbygg har gitt.

De som har tatt initiativet til morgendagens demonstrasjon mener at saken har blitt en tilnærmet konstitusjonell skandale, ved at man dels feilinformerer og dels skyver et stortingspålegg under teppet. Christophersen viser dessuten til at saken selvsagt har en høyst reell materiell side for studentene og de ansatte ved Institutt for informatikk.

Bom for utvidelsesplaner

- Instituttet er i en sterk oppbygningsfase, og startet i sommer opp et nytt 5-årig profesjonsstudium i informatikk. Dette studiet er så langt blitt en suksess, med stor søkermasse og følgende høyt kvalifiserte og godt motiverte studenter. Planene er å trappe opp denne utdanningen kraftig i årene framover. Men disse planene vil falle i grus, dersom ikke Stortinget følger opp byggevedtaket fra 1998, mener han, og viser til det faktum at i dag tilbys studentene undervisning blant annet i den gamle kondemnerte odontologibygningen, som i årevis har stått tom i påvente av renovering. Instituttet forøvrig er nå spredt over store deler av Blindern.

- Dette er både uverdig og uholdbart. Videre satsing på informatikkstudiene ved Universitetet i Oslo er avhengig av bedre lokaler for instituttet, fastslår Christophersen på vegne av aksjonskomiteen.

Emneord: Informatikk, Ny informtikkbygning
Publisert 27. nov. 2001 16:32 - Sist endret 10. des. 2008 14:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere