Desember

Publisert 20. des. 2001 15:23

*Fondet for forsking og nyskaping bør framleis liggja under Forskingsrådet
* Forskingsrådet bør i det store og det heile vera organisert som i dag, men rammevilkåra bør bli betre
* Forskingsrådet må bli meir tema- og mindre sektororientert
* Noreg bør satsa på forsking og utvikling på same måte som Finland gjorde i økonomiske krisetider

Publisert 14. des. 2001 13:51

Det blir truleg gitt klarsignal for bygging av nytt informatikkbygg i Gaustadbekkdalen under handsaminga av revidert budsjett til våren. Det er klart etter at Stortingets KUF-komité ber regjeringa om at IFI-bygget må reknast som eit ordinært statleg byggjeprosjekt. - Eit nytt bygg kan truleg stå klart i 2005, seier assiterande universitetsdirektør Inger Stray Lien til Uniforum.

Publisert 12. des. 2001 15:45

På Historisk museum og Vikingskipshuset kan du kjøpe julegaver med kraftig historisk tyngde. Som universitetsansatt får du 20-30 prosent avslag i prisen. Husk bare å ta med ansattebevis når du skal ut og handle.

Publisert 12. des. 2001 15:35

Én million fotografier ligger som skjulte skatter rundt om på UiO. Nå legges de inn i elektroniske arkiv og blir dermed tilgjengelig for verden. Fotoarkivene kan komme til nytte i undervisning, i forskning og formidling. Har din enhet behov for et fotoarkiv, er det mulig å få det skreddersydd.

Publisert 12. des. 2001 15:30

Han har hovedfag i fysikk og har jobbet i teknisk stilling ved UiO i en mannsalder.
- De senere årene har jeg opplevd å få stadig færre utfordrende, utviklende og interessante oppgaver. Det er ingen interesse for folks faglige utvikling når de først er blitt ansatt, sier avdelingsingeniør Jon Wikne ved Fysisk institutt.

Publisert 7. des. 2001 10:12

Utanriksdepartementet held på å setja alt vidare samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Waseda-universitetet i Tokyo i fare. Ei manglande løyving frå UD har ført til at eit forskingsprosjekt mellom UiO og dette prestisjetunge japanske universitetet no må skrinleggjast. Universitetsrektor Kaare R. Norum rasar over lovnadsbrotet til UD.

Publisert 4. des. 2001 17:09

Leseforståelsen blant norske 15-åringer ligger om lag på gjennomsnittet av OECD-landene, men er klart dårligere enn i vårt naboland Finland. Det er samtidig registrert større forskjeller i Norge enn i mange andre land mellom de beste og de svakeste, og norske elever mener lærerne i liten grad stiller krav til dem.