- Personalbehandlingen er en vits

Han har hovedfag i fysikk og har jobbet i teknisk stilling ved UiO i en mannsalder.
- De senere årene har jeg opplevd å få stadig færre utfordrende, utviklende og interessante oppgaver. Det er ingen interesse for folks faglige utvikling når de først er blitt ansatt, sier avdelingsingeniør Jon Wikne ved Fysisk institutt.

- Jeg vet jeg har mange med meg når jeg sier at personalbehandlingen overfor teknisk ansatte på MN-fakultetet er en vits, sier Jon Wikne.
Foto: Ståle Skogstad

Jon Wikne (46) tok hovedfag i fysikk ved Universitetet i Oslo i 1980. Siden den gang har han vært ansatt ved UiO, det meste av tiden i teknisk stilling ved Fysisk institutt. Fra 1984 har Wikne vært avdelingsingeniør og drevet med konstruksjon og vedlikehold av elektronikk, systemarbeid og programmering av dataanlegg.

Jobben marginaliseres

Tidligere i høst skrev Uniforum om kvinner i lavere stillinger med få formelle kvalifikasjoner som opplever at de blir forbigått (Uniforum nr. 11-2001).
- Jeg kjenner meg svært godt igjen, medgir Wikne.
- De siste årene har jeg opplevd at alle nyansettelser av personer i tilsvarende stillinger som min, og til dels også stillinger med mindre ansvar og kompetansekrav, skjer som overingeniør i lønnstrinn jeg bare kan drømme om.

Wikne opplever at hans egen jobb marginaliseres, med stadig færre utfordrende, utviklende og interessante oppgaver.
- Jeg vet at det internt på forskningsgruppen der jeg jobber, finnes prosjekter jeg kunne tenke meg å delta i, men dette nektes meg på grunn av personlige og faglige motsetninger innad i gruppen. Det jeg har av talenter og arbeidskapasitet, utnyttes derfor ikke.

Han viser til at offisiell begrunnelse for dette er at det tidvis er svært stor arbeidsbelastning ved det laboratoriet han formelt er tilknyttet.
- Det stemmer for så vidt, men gjelder vel å merke bare i perioder. Særlig i år har jeg hatt ledig kapasitet og få utfordrende oppgaver.
Wikne understreker at kritikken ikke gjelder hans nærmeste sjef på laboratoriet. - Han gjør så godt han kan. Det er lengre oppe i systemet, på gruppe-, institutt- og fakultetsnivå at problemene ligger.

Søkte jobb, fikk nei

Wikne har prøvd å komme ut av det han opplever som en svært utilfredsstillende arbeidssituasjon. I september i fjor søkte han på en overingeniørstilling på samme institutt.
- Da ble jeg forbigått av en med omtrent de samme kvalifikasjonene som jeg selv hadde for 21 år siden, det vil si nyutdannet cand.scient. - uten dokumentert arbeidserfaring. Sju personer søkte stillingen. Jeg ble ikke engang innkalt til intervju av innstillingsrådet, forteller han.

Wikne ba om en begrunnelse for at han ikke ble vurdert som aktuell til stillingen, med henvisning til offentlighetsloven.
- Etter purringer fikk jeg beskjed om at jeg ikke ble vurdert som egnet rent personlig. Hvilke fakta dette bygger på, er ikke opplyst. Både instituttet og fakultetet nekter å fortelle hva som egentlig lå bak. Dette er så vidt jeg kan se, i strid med personalreglementet ved UiO.

Wikne kontaktet advokat, og etter gjennomgåelse av gjeldende regler mente advokaten at Wikne burde ha en god sak.
- Et brev fra advokaten til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble møtt med et arrogant svar. Et nytt brev datert 14. juni 2001 er forblitt ubesvart. Jeg vurderer nå ytterligere juridiske skritt, men privatøkonomien min vil antakelig begrense denne muligheten, sier han.

- Personalbehandlingen - en vits

Wikne har kviet seg for å gå offentlig ut med sin sak. Han er klar over at dette kan føre til ubehageligheter for ham selv.
- Når jeg likevel har valgt å gjøre det, er det fordi jeg dessverre tror at det er mange ansatte ved UiO som har liknende erfaringer som meg, sier han.

- Jeg vet jeg har mange med meg når jeg sier at personalbehandlingen overfor teknisk ansatte her på MN-fakultetet er en vits. Alle har ansvar for egen faglig utvikling. Men når ens muligheter for å delta i interessante prosjekter hindres av politiske og personlige grunner, blir arbeidssituasjonen svært frustrerende, understreker Wikne.
- Det er skuffende at ingen ansvarlig innser at dårlig utnyttelse av teknisk ansattes kompetanse ikke bare skaper mistrivsel hos den enkelte, men også skader den faglige framgangen for institusjonen som helhet.

- Ingen kommentar

- Fakultetsdirektøren ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å gi noen annen kommentar til den aktuelle sak utover dette at den, for vår del, er ivaretatt av juridisk rådgiver i Organisasjons- og personalavdelingen, sier personalsjef Ingrid Uldal ved MN-fakultetet til Uniforum.

Emneord: Personalbehandling/politikk Av Trine Nickelsen
Publisert 12. des. 2001 15:30 - Sist endret 10. des. 2008 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere