Oktober

Publisert 31. okt. 2001 10:11

Den gamle kornsiloen på Grünerløkka har no starta sin nye æra som Grünerløkka studenthus. Tysdag 30. oktober blei det opna av Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet og leiaren for Studentparlamentet, Anne Berit Grøtterud. Det nye studenthuset, som er kalla Noregs hippaste studentbustad, har 226 hyblar, og Oslos beste utsikt.

Publisert 30. okt. 2001 15:02

3. november er det Folke- og boligtelling i Norge. For første gang vil en folke- og boligtelling fortelle oss hvordan studentene faktisk bor. Er du student, skal du nemlig fylle ut skjema for boligen du bor i til daglig, selv om du ikke er folkeregistrert der. Dermed blir det også mulig å si hvor mange som egentlig bor i alle Norges byer, står det i ei pressemelding fra Statisisk sentralbyrå.

Publisert 30. okt. 2001 11:30

Ti forskingsmiljø ved Universitetet i Oslo kan framleis bli Senter for framifrå forsking. Det er klart etter at hovudstyret for Forskingsrådet har plukka ut 40 søkarar som går vidare til ny vurdering før det blir endeleg bestemt kven som blir blant dei ti utvalde som får etablera eit Senter for framifrå forsking.

Publisert 26. okt. 2001 19:15

"Faculty club" heter det på utenlandsk. "Klubben" heter det hos oss. - Her skal det etableres fellesskap på tvers av faggrenser, lover Desmond McNeill. Fredag 2. november kl. 15 åpner dørene til klubbrommet i Georg Sverdrups hus.

Publisert 26. okt. 2001 13:44

Universitetet i Oslos forskingsmagasin Apollon fekk andrepris i Kommunikasjons-foreiningas konkurranse om årets eksterne bedriftsavis. I fjor blei Apollon kåra til beste avis i denne klassen. - Det kjennest godt å vera på sigerspallen i år også, seier redaktør Johannes W. Løvhaug.

Publisert 25. okt. 2001 15:07

I dag har UNESCO vedtatt å knyta seg til det norske Abel-jubileet som skal feirast neste år. Avgjerda gjer at Abel-jubileet også får stempel som eit UNESCO-jubileum. Det norske matematikkgeniet Niels Henrik Abel og den islandske forfattaren Haldor Laxnes er dei einaste namna frå Norden på UNESCOs liste.

Publisert 24. okt. 2001 16:37

UiO-ledelsen kommer med sterk kritikk av Universitets- og høyskolerådets nye program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU). Programmet, som ble vedtatt forrige måned, skal gjelde for årene 2002-2006. "Et alvorlig tilbakeslag for institusjonenes Nord-Sør-engasjement" heter det i brevet til Universitets- og høyskolerådet.

Publisert 23. okt. 2001 15:13

Auditorium 3 i Helga Engs hus var breddfullt av unge pedagoger - særlig unge kvinnelige pedagoger - da suksessforfatter Erlend Loe tirsdag denne uka leste fra sin siste roman "Fakta om Finland". Med det markerte han starten på prosjektet "UV - et godt sted å lære".

Publisert 23. okt. 2001 10:23

Norge er blant de landene i verden hvor flest kvinner rammes av brystkreft. Omkring 2200 nye tilfeller oppdages hvert år. Én av ti-tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Nesten 800 kvinner dør årlig av denne sykdommen. Det gjør brystkreft til den viktigste dødsårsaken blant kvinner - den rager høyere enn både hjertesykdom og ulykker på statistikken. Unge forskere bringer stadig sine viktige bidrag til brystkreftforskningen. Uniforum har møtt to som nylig har avlagt doktorgrad ved Det medisinske fakultet. Begge er tilknyttet Radiumhospitalet, de har gjort forskningen klinisk rettet - drevet forskning i nærkontakt med pasientene.

Publisert 18. okt. 2001 11:44

Den 1. januar tiltrer Arild Underdal som rektor ved Universitetet i Oslo. Han gleder seg til å ta fatt, men vet også at det blir en vanskelig jobb. - En del tiltak vil møte motbør, sier han.

Publisert 17. okt. 2001 15:23

- En tredel av instituttene ved UiO relaterer i liten eller mindre grad egne planer til de planer og strategier Kollegiet har vedtatt. - Jeg hadde forventet at dette tallet ville være høyere, sier Arild Underdal, professor i statsvitenskap og påtroppende rektor ved UiO.

Publisert 17. okt. 2001 14:57

- Det er kjærleiksforholdet til UiO som får forskarane til å bli verande ved institusjonen trass i vanskelege arbeidsvilkår. Det fortel Ole Petter Ottersen, som har leia ei gruppe som har evaluert UiO som forskingsinstitusjon.

Publisert 17. okt. 2001 13:53

- UiO framstår som en undervisningsinstitusjon med høy integritet og troverdighet, sier Christopher Prescott, leder av fagkomiteen som har fått i oppdrag å evaluere universitetet som studieorganisasjon. - Men, legger han til: - Studiekvaliteten ved UiO må bli bedre.

Publisert 16. okt. 2001 15:33

- Det er lettere å skape forståelse for bruk av øremerking av professorstillinger til kvinner blant folk flest enn blant universitetets egne folk, påpeker Cathrine Egeland, som har skrevet doktorgradsavhandling om kjønnsbarrierer i Akademia. Nå etterlyser hun et fokusskifte i likestillingsdebatten.

Publisert 15. okt. 2001 15:42

En noe eldre sykkel med grønn bruskasse bakpå forsvant fra sin låste parkering foran Administrasjonsbygningen den 12. oktober. Det er rektor Kaare R. Norum som eier sykkelen.

Publisert 12. okt. 2001 14:54

- Norsk flyktningpolitikk har dei siste åra vore ein vanskeleg balansegang mellom restriktivitet og solidaritet. Samtidig som norske styresmakter ynskjer å ta imot flyktningar som treng vern, vil dei senda dei tilbake med ein gong det er trygt nok i heimlandet deira, fortel forskingsstipendiat Jan Paul Brekke.

Publisert 11. okt. 2001 18:45

- Vi har overoppfylt våre valgkampløfter, sa KUF-minister Trond Giske da han la fram departementets forslag til budsjettet for 2002. Han viste til at forskningen får 1,7 milliarder kroner mer enn i år. - Økningen kommer på de øremerkede områdene. For den enkelte forskers drift er situasjonen minst like presset som før, påpeker rektor Kaare R. Norum.

Publisert 11. okt. 2001 16:57

- Eg ser berre ein person som treng hjelp, ikkje kva side av konflikten denne personen tilhøyrer. Slik må alle som jobbar for Israelske Raude Davidsstjerne Magen David Adom tenkja, meiner presidenten for denne organisasjonen, legen Moshe Melloul. Saman med presidenten for Palestinsk Raude Halvmåne, Younis Al-Khatib fekk han tildelt UiOs menneskerettspris, Lisl og Leo Eitingers pris , denne veka.

Publisert 10. okt. 2001 12:10

Kyrkje-, utdannings- og forskingsminister Trond Giske tar innersvingen på journalistane og inviterer til pressekonferanse om budsjettframlegget for 2002 torsdag 11. oktober kl. 8.30, i god tid før budsjettproposisjonen blir tilgjengeleg klokka 10.00.

Publisert 9. okt. 2001 11:55

- Eg er glad for å ha blitt valt til rektor og eg set stor pris på den saklege måten denne rektorvalkampen er blitt ført på. Som eg tidlegare har sagt, så er eg ein keisam person, og valkampen har vel ikkje akkurat slått an blant dei store massane.

Publisert 8. okt. 2001 16:43

- Det er fjerde gang Universitetet i Oslo velger ny rektor ved direkte valg, sier Trond Tveit Selvik. Selvik er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av rektorvalget.Resultatet av rektorvalget skal være klart klokka 22 i kveld. Da vil vi vite om UiOs neste rektor blir Eivind Osnes eller Arild Underdal.

Publisert 8. okt. 2001 14:38

Professor i statsvitskap, Arild Underdal (55)vann dagens rektorval ved Universitetet i Oslo med 51,91 prosent av stemmene. Motkandidaten Eivind Osnes fekk 48,09 prosent av stemmene. - Eg er glad for dette resultatet, og det faktum at det var så jamnt viser at me begge har fått ei tillitserklæring frå UiO, sa Underdal i sin første kommentar etter at resultatet var klart.