- Vi kunne ikke fått noen bedre enn Clemet

- Når Høyre skulle ha posten som utdannings- og forskningsminister, kunne vi ikke fått noen bedre. Kristin Clemet har vist stor interesse for forskning og utdanning, sier rektor Kaare R. Norum.

- Jeg blir ikke forbauset om Clemet kommer til å stille krav til forskerne ved universitetene på samme måte som hun gjør til lærerne, sier Kaare R. Norum.
Foto: Trine Nickelsen

Han legger ikke skjul på at han er svært tilfreds med landets nye sjef i Utdannings- og forskningsdepartementet. Clemet er kommet tilbake som statsråd etter elleve år, sist i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Til sin nye statsrådspost kommer hun fra stillingen som viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

- Jeg har jobbet sammen med Clemet i ulike utvalg. Hun er en svært dynamisk og strukturert person. Hun gir ikke ved dørene på noen måte, men forlanger innsats. Jeg blir ikke forbauset om Clemet kommer til å stille krav til forskerne ved universitetene på samme måte som hun gjør til lærerne, sier Norum.

- Hva ønsker du at Clemet først skal gripe fatt i?
- Jeg håper at hun med en gang vil markere standpunkt til forskningen i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2002 som den nye regjeringen vil legge fram om noen uker - altså i praksis om regjeringen vil gi universitetene et bedre budsjett.

Ny informatikkbygning

For UiO spesielt, trekker Norum fram behovet for en ny informatikkbygning.
- Informatikkbygningen byggetrinn II er ikke nevnt i statsbudsjettet. Det tror jeg må gjøres tilleggsproposisjonen. De tre partiene som nå sitter i regjering, har tidligere gitt positive tilsagn, påpeker han.

UiO-rektoren håper Clemet har et annet syn på opprettelsen av et holdingselskap enn det tidligere statsråd Trond Giske hadde.
- Departementet ber oss om å øke den eksterne finansieringen. For å få orden på våre prosjekter i "randsonen", har vi behov for å opprette et holdingselskap. Giske har vært svært tilbakeholden til dette, sier Norum.

Han legger ikke skjul på at han er spent på hvilket standpunkt den ferske statsråden har til endringer i lov om universiteter og høyskoler som den forrige regjeringen la fram. Norum er også spent på Clemets holdning til evalueringen som nå er i gang ved universitetene, og hvordan hun vil reagere på evalueringen av Norges forskningsråd når den internasjonale gruppen legger fram sin rapport i desember i år.

God følelse

- Jeg sitter med en god følelse fordi jeg tror at medlemmene av den nye regjeringen har langt større forståelse enn den forrige for at forskning og utdanning er helt nødvendig investering i framtiden, mener Norum. Han trekker fram Odd Einar Dørum, Victor Norman, Dagfinn Høybråten, i tillegg til Clemet selv. - Dette tror jeg må være den best utdannede regjering landet har hatt på svært lenge, sier en smilende rektor.

Emneord: Universitetspolitikk, Kristin Clemet Av Trine Nickelsen
Publisert 22. okt. 2001 15:07 - Sist endret 10. des. 2008 16:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere