Juli

Publisert 26. juli 2001 10:27

-Norsk Studentunion fortener den gode kontakten som me i dag har med Trond Giske. For på 1990-talet sende NSU ein førespurnad om møte med den dåverande statsråden fire gonger utan ein gong å få svar, fortel NSU-leiar Trond Larsen.

Publisert 25. juli 2001 13:21

Det er dei tre nyoppretta fem år lange profesjonsstudia i informatikk ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet som er dei mest populære studia ved Universitetet i Oslo. Det viser Samordna opptaks oversikt over opptak til UiO for studieåret 2001/2002. I alt får om lag 8500 søkjarar tilbod om studieplass.

Publisert 19. juli 2001 13:44

Universitets- og høgskulesektoren må ha ei ekstraløyving på minst 200 millionar kroner i året for å få dekka inn dei indirekte utgiftene stipendiat- og postdoktorstillingane påfører dei. Det har ei arbeidsgruppe nedsett av Universitets- og høgskulerådet rekna ut. Stortingets utdanningskomité gir dei medhald, og ber regjeringa om å løyva pengar til dette på statsbudsjettet for neste år.

Publisert 17. juli 2001 13:26

Det er ingen sammenheng mellom karakterer og lønn for de som har studert humanistiske fag, samfunnsfag eller realfag ved universitetene. Det store unntaket er jus der det er en klar sammenheng mellom karakterer og lønn, viser en ny undersøkelse fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Publisert 11. juli 2001 13:47

UiO og Norsk Regnesentral har inngått ein intensjonsavtale for å styrkja samarbeidet blant anna innan utvikling av e-læring og bioinformatikk. - Avtalen vil betra infrastrukturen til forskingsmiljøa i Oslo-området, og gjera dei meir konkurransedyktige, seier universitetsdirektør Tor Saglie.

Publisert 4. juli 2001 15:58

Kursdeltakarene har begynt å pakka saman papira sine då Gunnar Bjune tek ordet. - Eg lovte dykk å koma med ei kunngjering, smiler han. - Er det nokon som vil ha ein million kroner?