Gleder seg til å bli rektor

Den 1. januar tiltrer Arild Underdal som rektor ved Universitetet i Oslo. Han gleder seg til å ta fatt, men vet også at det blir en vanskelig jobb. - En del tiltak vil møte motbør, sier han.

- Hvordan føles det å ha vunnet rektorvalget ved Universitetet i Oslo?

- Først og fremst føler jeg meg beæret og lettet over at det gikk som det gikk. Det er klart at når du stiller som kandidat i et slikt valg, har du et sterkt ønske om å vinne, men innimellom er jeg litt urolig, innrømmer han.
- Jeg vet at jeg har mange vanskelige oppgaver foran meg som vil kreve mye arbeid og harde prioriteringer. Men det er også en del av jobben, tilføyer han.

- Du har forespeilet dine velgere at en del av de tiltak du ønsker å gjennomføre, vil "gjøre vondt". På hvilke felter forventer du mest motstand?

- Skal vi lykkes i å opprettholde og heve kvaliteten på forskningen ved UiO, må vi sikre at fagmiljøer som leverer forskning av høy kvalitet får mulighet til å utfolde seg. Her kan vi skaffe en del penger gjennom ekstern finansiering og de nye Sentre for fremragende forskning , men det vil også bli nødvendig med interne omprioriteringer, konstaterer han.

Noen ganger vil det være nødvendig å gripe inn når evalueringer viser at noe ikke lykkes. Underdal trekker fram evalueringen av førstesemesterstudiet som eksempel. - En spørreundersøkelse avdekket at mange studenter har dårlig utbytte av dette studiet. Å avskrive resultatene ved å si at disse studentene er for ferske til å skjønne sitt eget beste, ville være et helt galt utgangspunkt. - Her har UiO et reelt problem, og det skal vi gripe tak i, sier han. - I en slik prosess kan det vise seg at noen ikke lenger bør drive med det de hittil har drevet med. Det er en belastning vi i så fall må ta.

- Hvordan vil det nye statsbudsjettet påvirke universitetets virksomhet de neste årene?

- Det nye budsjettet vil slå forskjellig ut for ulike fagmiljøer, mener Underdal. -Vi får økte bevilgninger til blant annet forskning på prioriterte områder, til vitenskapelig utstyr, til omstilling og arbeid med "kvalitetsreformen". Noen fagmiljøer vil få nye muligheter under dette budsjettet, men samtidig vil reduksjonen i antall studieplasser i allmennfag føre til at andre - spesielt de som har synkende studenttall og ikke nyter godt av myndighetenes satsinger - kommer i klemme, sier han.

- Kortsiktige svingninger i studenttallet slår for hardt ut, men vi må innse at studenter er en meget viktig inntektskilde for universitetet, legger han til. - I perioder hvor antall utdanningssøkere går ned, blir det ekstra viktig at vi er i stand til å konkurrere med andre norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Arild Underdal vil bruke månedene fram til årsskiftet til å forberede seg til den nye stillingen og til å avvikle virksomhet ved Institutt for statsvitenskap. - Nå begynner det så smått å krible, innrømmer han. - Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på jobben som rektor ved Universitetet i Oslo!

Emneord: Rektorvalget Av Grethe Tidemann
Publisert 18. okt. 2001 11:44 - Sist endret 10. des. 2008 15:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere