- Vi tar kritikken av NUFU-programmet alvorlig

- Kritikken som UiO-ledelsen retter mot det nye NUFU-programmet tar vi svært alvorlig, sier styreleder ved Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU), Knut Brautaset, til Uniforum.

I et brev til Universitets- og høyskolerådet (UHR) retter UiO-ledelsen meget sterk kritikk mot UHRs nye program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU) for 2002-2006.

Kritikken rettes særlig mot det som oppfattes som programmets manglende bredde og generelle "frys"-vedtak for tidligere prioriterte samarbeidsregioner. "NUFU står igjen med svekket troverdighet, og UiO er urolig for programmets fremtid," heter det blant annet i brevet, som er datert 5. oktober og undertegnet av rektor Kaare R. Norum og assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien.

- Ingen kommentar!

- Nei, jeg vil ikke kommentere brevet som UiO har sendt Universitets- og høyskolerådet. Det svarer leder av NUFU-styret og nyvalgt prorektor ved Universitetet i Bergen, Rune Nilsen, når Uniforum ber om hans syn på UiOs brev. Professoren i internasjonal medisin er kritisk til at UiO-ledelsen ikke har henvendt seg til ham og bedt om hans kommentarer til den nye programmet, men sendt et brev direkte til Universitets- og høyskolerådet.
- UiO har ikke forholdt seg til styret i denne saken, sier en oppbrakt styreleder på telefon fra Bergen. - Jeg oppfordrer Uniforum om å legge saken død, det vil tjene UiOs interesser best, sier Nilsen.

- Vi tar kritikken alvorlig

Knut Brautaset, tidligere rektor ved Høgskolen i Agder, er styreleder for Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU). Til Uniforum understreker han alvoret i saken.
- Kritikken som UiO-ledelsen retter mot det nye NUFU-programmet, tar vi svært alvorlig.

SIU er etablert som en del av UHRs virksomhet for å ivareta rådets interesser i utvikling og forvaltning av programmer som fremmer internasjonalt institusjonssamarbeid. SIUs administrasjon fungerer som sekretariat for NUFU-programmet. I SIU-styret sitter også direktør for Studie- og forskningsadministrativ avdeling ved UiO, Toril Johansson. Det gjør også NUFU-styrets leder, Rune Nilsen.

Vil invitere til drøfting

- SIU vil foreta en nøktern og saklig vurdering av innholdet i brevet fra UiO, punkt for punkt. Vi vil invitere til drøftingsmøte med dem som står sentralt i NUFU-samarbeidet, nemlig de fire universitetene og de seks vitenskapelige høgskolene i Norge. For hele sektoren er NUFU-programmet et svært viktig program, understreker Brautaset.

Han påpeker at det er opprettet et eget programstyre for NUFU. Der sitter det representanter fra universitetssektoren. - Dette er dyktige mennesker med bakgrunn fra institusjonene. Det er viktig å være klar over at ingen utenforstående har overstyrt programmet.

Brautaset viser til at SIU allerede har drøftet saken på styreplan og lagt opp en prosedyre for hvordan denne saken vil bli behandlet videre. - Vi har anmodet UHR om å reagere raskt ved å sende et brev til rektor ved UiO, Kaare R. Norum, torsdag denne uka, og redegjøre for dette, forteller han.

- Norsk høyere utdannings engasjement mot Sør er viktig faglig og politisk. Universitetenes engasjement mot Sør er viktig. Norge har et godt rennomé. Derfor må vi ta en grundig prosess på den kritikken som er kommet fra Universitetet i Oslo, konkluderer Brautaset.

Emneord: Nord-Sør-samarbeid Av Trine Nickelsen
Publisert 25. okt. 2001 16:14 - Sist endret 10. des. 2008 16:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere