- Situasjonen for forskerne forblir presset

- Vi har overoppfylt våre valgkampløfter, sa KUF-minister Trond Giske da han la fram departementets forslag til budsjettet for 2002. Han viste til at forskningen får 1,7 milliarder kroner mer enn i år. - Økningen kommer på de øremerkede områdene. For den enkelte forskers drift er situasjonen minst like presset som før, påpeker rektor Kaare R. Norum.

- Vi har fått plass til den største økningen noen gang i bevilgningene til forskning, sa statsråd Giske da han framla KUF-budsjettet for 2002.
Foto: Trine Nickelsen

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002 får Universitetet i Oslo en tildeling på 2,553 milliarder kroner. Det er en nominell økning på hele 13,8 prosent i forhold til årets budsjett.

Øremerkede midler

Norske forskere har lenge påpekt at forskningen er for toppstyrt og at for mye av midlene øremerkes store programmer. I det nylig framlagte budsjettet er det satt av mer penger til øremerkede forskningsformål for år 2002 sammenliknet med inneværende år.
- Vi er glad for at vi har fått penger til vitenskapelig utstyr og til stipendiater som nå vil bli finansiert langt bedre enn tidligere. Men budsjettet avspeiler at økningen er kommet på de øremerkede områdene. Den vanlige driften av den forskerinitierte grunnforskningen har ikke fått styrket sine kår, konstaterer Norum.

Han påpeker at regjeringen ikke har tatt det krafttaket som må til for å heve den totale forskningsfinansieringen til gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2005, slik det er kommet klare signaler om fra politikerne.

Kutt i antall studieplasser

I budsjettet er det satt av 45 millioner kroner som skal brukes til innføringen av den såkalte Kvalitetsreformen. Midlene skal brukes til tettere oppfølging av den enkelte student, nye undervisningsformer, omlegging av vurderings- og eksamensordningene og internasjonalisering av gradsstrukturen. 45 millioner er også lagt inn i budsjettet for å videreføre de omstillingsprosessene som UiO allerede har satt i gang.

Regjeringen foreslår samtidig å kutte 1115 studieplasser på allmennfakultetene ved UiO, og begrunner dette med ledig kapasitet på lavere grad og mindre årskull. For institusjonen betyr dette en reduksjon i bevilgningene på mer enn 40 millioner kroner.

Rektor Norum konstaterer at omstillingsmidlene blir spist opp fordi Regjeringen kutter i studiefinansieringen ved både å ta igjen det kuttet UiO slapp i fjorårets budsjett, og dessuten konsekvensene av nedgangen i antall studenter.

- Vi hadde håpet at bevilgningene ikke lenger skulle knyttes så sterkt til antall studenter, slik ordningen har vært. Nå ser vi at fjoråret bare var et unntak. Og vi er skuffet over at vi til og med måtte ta det unntaket igjen på forslaget til statsbudsjett for neste år, sier han.

Ikke penger til informatikkbygning

På neste års budsjett er det er ikke satt av penger til et nytt informatikkbygg i Gaustadbekkdalen.
- Det er vi svært skuffet over, ikke minst på bakgrunn av den nye og lovende studiereformen vi satte i gang i høst, sier bestyrer ved Institutt for informatikk, Oddvar Søråsen. Instituttet mottok over 2000 søknader til 50 plasser i det nye profesjonsstudiet i informatikk, og ønsker allerede fra neste høst å øke antall studieplasser til 100.

- Nå holder profesjonsstudiet til i et kondemnert bygg, nemlig der preklinisk odontologi før holdt til. Instituttet er dessuten spredt på fem-seks ulike bygninger, noe som gjør det vanskelig å skape det miljøet vi ønsker å tilby våre studenter og ansatte, påpeker Søråsen. Han mener instituttet nå hadde trengt klarsignal for et nybygg.
- Det er helt essensielt med nye lokaler og samlokalisering av aktivitetene om vi skal få til å bygge ut profesjonsstudiet og skape den ytre rammen for videre utvikling av fagfeltet ved Universitetet i Oslo.

Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner til den nasjonale satsingen på funksjonell genomforskning (FUGE). Den nasjonale satsingen på funksjonelle materialer (FUNMAT) har derimot ikke fått plass på budsjettet for neste år.

Fra høsten 2002 vil Regjeringen opprette ti nye professorstillinger ved de fire universitetene i Norge som skal øremerkes kvinner. Midler til tre av disse er lagt inn i budsjettrammen til UiO.

Det er satt av 91,9 millioner kroner til videreføring av rehabiliteringen som foregår i Urbygningen og 10 millioner kroner til utstyrsinnkjøp til Urbygningen og deler av Midtbygningen.

Av forslag til statsbudsjett går det også frem at Statsbygg vil få i oppdrag av KUF å reise et tilbygg til lokalene til Institutt for psykologi i Forskningsveien 3. Det foreslås å bevilge 3,5 millioner kroner til prosjektering av oppussingsarbeidene i Villa Grande, bygningen som skal huse Holocaust-senteret. Det er lagt inn 1 million kroner til driftstilskudd til senteret som nå holder til i Ullevålsveien.

- Studiefinansieringen er uakseptabel

Studiefinansieringen som foreslås i statsbudsjettet for 2002, står til stryk, mener Norsk Studentunion (NSU). - Finansieringen er helt uakseptabel, og legger ansvaret for dårlig studiekvalitet over på studentne, sier Trond Larsen, leder i NSU. Han framholder at stipendordningen som Regjeringen vil ha, fører til økt gjeldsbyrde for de studentene som ikke står til eksamen.

- Giske lovte å vente med ny stipendmodell til kvalitetsreformen var på plass. Dette løftet har statsråden ikke holdt, konstaterer Larsen. NSU-lederen er imidlertid fornøyd med at studentene får 1000 kroner mer å leve for i måneden.

Emneord: Økonomi Av Trine Nickelsen
Publisert 11. okt. 2001 18:45 - Sist endret 10. des. 2008 15:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere